Nasi absolwenci

Marcin Szyszka

Marcin Szyszka

Junior Advanced Research Award
Massachusetts Institute of Technology
Prof. Andrzej Górski

Prof. Andrzej Górski

Fulbright Visiting Scholar
Polski naukowiec, immunolog, profesor nauk medycznych.
Prof. Marek Belka

Prof. Marek Belka

Fulbright Visiting Scholar
Polski ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych.
0 Laureatów nagrody Nobla
Od początku istnienia Programu.
0 Laureatów nagrody Pulitzera
Od początku istnienia Programu.
0 Polacy w USA
Liczba stypendiów przyznawana rocznie.
0 Amerykanie w Polsce
Liczba stypendiów przyznawana rocznie.