Aktualności

Agnieszka Kaczmarek

Dzięki stypendium Fulbright Senior Award mogłam dotrzeć do nowych źródeł i zgromadzić niedostępne dla mnie wcześniej materiały, które wciąż pomagają mi odkrywać istotne wątki w analizowanej literaturze górskiej. Bez artykułów i książek, do których miałam dostęp, bez prywatnych notatek, które otrzymałam od uznanych amerykańskich alpinistek, bez porywających historii, które od nich usłyszałam, nie byłabym w stanie przeprowadzić tak wnikliwej analizy wybranych relacji o tematyce górskiej.

Arkadiusz Bednarz

Staż wpłynął też na to jak jestem odbierany przez lokalne środowisko naukowe. Otworzył mój umysł na nowych ludzi, zrozumiałem jak ważne są kontakty personalne i naukowe, zachęcił mnie do starania się o projekty, do składania wniosków i szukania współpracy z przemysłem.

Orientacja Programu BioLAB 2023-24

19 maja na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne dla stypendystów i stypendystek Programu BioLAB, którzy wyjadą do USA w roku akademickim 2023-24, aby realizować staż badawczy w jednej z czterech instytucji partnerskich: University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center lub Oklahoma Medical Research Foundation. Spotkanie, oprócz części merytotycznej przygotowującej do wylotu do USA, było okazją dla uczestników i uczestniczek do poznania się osobiście.

Magdalena Broda

Wyjazd na stypendium Fulbrighta był dla mnie spełnieniem naukowych marzeń i niezwykłym wyróżnieniem. Dzięki niemu wyjechałam do najlepszego ośrodka naukowego zajmującego się szeroko pojętą nauką o drewnie i materiałach lignocelulozowych – Forest Products Laboratory w Madison, Wisconsin (USDA Forest Service, Forest Products Laboratory).

Izabela Święcicka

Stypendium Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych otwiera wszystkie drzwi, znaczy bardzo dużo i dla stypendysty, i dla jednostki, gdzie stypendysta realizuje swoje badania. Z perspektywy 15 lat, dla mnie Stypendium Fulbrighta oznacza przede wszystkim rozwój, konsekwencję działania oraz nabycie umiejętności realizacji planów badawczych, i tych krótko terminowych, i tych długoterminowych.

Sympozjum BioLAB 2023

11 maja uczestnicy i uczestniczki Programu BioLAB z University of Virginia spotkali się podczas sympozjum, tradycyjnego corocznego wydarzenia będącego okazją do podsumowania rocznego stażu oraz pochwalenia się wynikami przeprowadzonych badań. W tym roku sympozjum powróciło do formy stacjonarnej!
Loading...
Skip to content