Dziennikarstwo analityczne. Wizyta studyjna do USA dla dziennikarzy z Polski i regionu

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza rekrutację dziennikarzy i dziennikarek na 2-tygodniową wizytę studyjną do Stanów Zjednoczonych. Program przewidziany jest dla praktyków i praktyczek, którzy i które chcą podnieść swoje umiejętności, wiedzę i świadomość w zakresie opisywania złożonych i niejednoznacznych zjawisk.

Program wizyty to połączenie dedykowanych szkoleń zawodowych, spotkań i dyskusji z dziennikarzami i przedstawicielami amerykańskich mediów, posiadającymi doświadczenie i portfolio w danej dziedzinie; to także okazja do networkingu i wreszcie – wizyty w redakcjach z Nowego Jorku, Waszyngtonu i okolic.

Kandydaci powinni być praktykami dziennikarstwa, legitymującymi się co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie. Do aplikowania kwalifikują się osoby z Polski, Albanii, Bułgarii, Czech, Czarnogóry, Kosowa, Mołdawii, Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier.

Zachęcamy do zgłaszania się praktyków poruszających w swoim dziennikarstwie różne tematy, szczególnie tych zajmujących nauką, zdrowiem publicznym, gospodarką i innymi obszarami, w których wykorzystanie danych jest szczególnie istotne. Od aplikujących wymagamy znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się – podczas wizyty nie zapewniamy tłumaczenia.

Szczegóły na stronie: https://fulbright.ro/competition/study-tour-for-journalists lub na https://en.fulbright.edu.pl/study-tour-for-journalists
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2022 o godz. 22:59 (CEST).

Program jest realizowany wspólnie z Komisjami Fulbrighta z Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier w partnerstwie z World Learning Inc. Program jest finansowany ze środków Departamentu Stanu USA.

Loading...
Skip to content