Dziennikarstwo analityczne. Wizyta studyjna do USA dla dziennikarzy z Polski i regionu

Program zakończony.

Program “Reporting Complexity” był rezultatem partnerstwa między Komisjami Fulbrighta z Bułgarii, Rumunii i Polski oraz World Learning Inc. (realizatorem wizyt w USA). Program został sfinansowany ze środków Departamentu Stanu USA.

Przewidziany dla praktyków i praktyczek dziennikarstwa program, zakładał realizację dwóch 2-tygodniowych wizyt studyjnych do USA. Obie odbyły się na jesieni 2022 roku: 15-29 października i 5-19 listopada. Celem programu było podniesienie umiejętności, wiedzy i świadomości dziennikarzy i dziennikarek w zakresie opisywania złożonych i niejednoznacznych zjawisk. W wizytach wzięły udział osoby, legitymujące się co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie dziennikarza/dziennikarki, które reprezentowały media z następujących krajów: Albanii, Bułgarii, Czech, Czarnogóry, Kosowa, Mołdawii, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier.

Na program wizyty złożyły się dedykowane szkolenia zawodowe, spotkania i dyskusje z dziennikarzami i przedstawicielami amerykańskich mediów, posiadającymi doświadczenie i portfolio w danej dziedzinie; to także okazja do networkingu i wreszcie – wizyty w redakcjach z Nowego Jorku, Waszyngtonu i okolic.

Poynter Institute zaoferował uczestnikom dwa kilkugodzinne szkolenia (jedno poświęcone fact-checkingowi, drugie: raportowaniu tematów związanych ze zdrowiem publicznym i/lub doniesieniami naukowymi).

Grupy odwiedziły/ spotkały się z reprezentantami takich znanych mediów jak Voice of America, The Washington Post, The New York Times, jak również z organizacjami pozarządowymi wspierającymi media i ich niezależność, takimi jak International Women’s Media Foundation czy Solutions Journalism Network. Uczestnicy odwiedzili również uniwersytety prowadzące programy dziennikarskie, np. King’s College oraz Hofstra University, gdzie mieli okazję wziąć udział w dorocznym Day of Dialogue (uczestnicy z pierwszej grupy wystąpili tu w roli uczestników panelu dyskusyjnego).

Wizyty zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Grupy spotkały się łącznie z niemal 30 dziennikarzami, którzy pracują w różnorodnych tematach i mediach. Uczestnicy mieli też okazję skorzystania z oferty kulturalnej odwiedzanych miejsc.

Loading...
Skip to content