Stypendia do Polski

Program Fulbrighta to nie tylko stypendia dla zdolnych Polek i Polaków na wyjazd do USA. Program działa dwukierunkowo – również amerykańscy studenci i studentki, wykładowcy i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Fulbright U.S. Scholar Program

Fulbright U.S. Scholar Program to trwające od 3 do 10 miesięcy stypendia badawcze, dydaktyczne lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników naukowych amerykańskich uczelni, ekspertów, artystów, dziennikarzy, prawników oraz niezależnych naukowców. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów i kandydatek ze wszystkich dziedzin. Podczas pobytu w Polsce stypendysta realizuje przedstawiony w podaniu i uzgodniony z instytucją goszczącą i/lub Komisją Fulbrighta projekt dydaktyczny i/lub projekt badawczy. Dodatkowo w ramach programu oferujemy stypendia w partnerstwie z następującymi instytucjami goszczącymi:

Osoby zainteresowane stypendium, powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu i złożyć wniosek do 15 września 2022 r. Informacje ogólne dotyczące procesu rekrutacji do programu U.S. Scholar program znajdują się na tej stronie https://cies.org/programs/us-scholar-awards.

Amerykańskich uczonych i nauczycieli akademickich zainteresowanych oferowanym stypendium można informować o możliwośći udziału w programie przekazując link do wszystkich ofert w ramach programu w tegorocznym konkursie , jak również rekomendować korzystając ze strony cies.org/connect-with-fulbright poprzez przekazanie IIE danych kontaktowych zainteresowanej osoby (refer a colleague). IIE otrzymując dane, skontaktuje się z potencjalnymi kandydatami, aby udzielić im wsparcia, udzielić konsultacji i przeprowadzić ich przez proces rekrutacji.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UMCS
American Studies Center University of Warsaw
Centre for East European Studies at the University of Warsaw
Cracow University of Technology

Fulbright U.S. Student Program

Fulbright U.S. Student Program to trwające 10 miesięcy stypendia badawcze dla studentów i absolwentów amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta realizuje projekt badawczy uzgodniony z instytucją goszczącą i zatwierdzony przez Komisję Fulbrighta. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin.

Fulbright English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant Program to trwające 9 miesięcy stypendia dla studentów i absolwentów amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta prowadzi zajęcia z j. angielskiego w polskiej uczelni wyższej. Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów w instytucjach, które zadeklarowały chęć goszczenia kandydatów i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to trwające od 14 do 42 dni stypendia dla wybitnych amerykańskich specjalistów, którzy przyjeżdżają do Polski na zaproszenie instytucji goszczącej. Celem stypendium może być np. udział w konferencji, współpraca przy projekcie czy cykl wykładów gościnnych.

Fulbright-Schuman Program

Fulbright-Schuman Program to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia dla amerykańskich studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację projektu badawczego związanego ze sprawami Unii Europejskiej. Program umożliwia również wyjazd do USA obywatelom Unii Europejskiej.

Loading...
Skip to content