Amerykanie w Polsce

Program Fulbrighta to nie tylko stypendia dla zdolnych Polaków na wyjazd do USA. Program działa dwukierunkowo – również amerykańscy studenci, wykładowcy i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

PROGRAMY DLA OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

wyszukiwarka3

Fulbright U.S. Scholar Program

Fulbright US Scholar Program to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia badawcze, dydaktyczne lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników naukowych amerykańskich uczelni, ekspertów, artystów, dziennikarzy, prawników oraz niezależnych naukowców. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin. Podczas pobytu w Polsce stypendysta realizuje przedstawiony w podaniu i uzgodniony z instytucją goszczącą i/lub Komisją Fulbrighta projekt wykładów i innych zobowiązań i/lub projekt badawczy.

wyszukiwarka2

Fulbright U.S. Student Program

Fulbright U.S. Student Program to trwające 9 miesięcy stypendia badawcze dla studentów i absolwentów amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta realizuje projekt badawczy uzgodniony z instytucją goszczącą i zatwierdzony przez Komisję Fulbrighta. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin.

Program Fulbright English Teaching Assistant

Fulbright English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant Program to trwające 9 miesięcy stypendia dla studentów i absolwentów amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta prowadzi zajęcia z j. angielskiego w polskiej uczelni wyższej. Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów w instytucjach, które zadeklarowały chęć goszczenia kandydatów i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to trwające od 14 do 42 dni stypendia dla wybitnych amerykańskich specjalistów, którzy przyjeżdżają do Polski na zaproszenie instytucji goszczącej. Celem stypendium może być np. udział w konferencji, współpraca przy projekcie czy cykl wykładów gościnnych.

Fulbright-Schuman Program

Fulbright-Schuman Program

Fulbright-Schuman Program to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia dla amerykańskich studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację projektu badawczego związanego ze sprawami Unii Europejskiej. Program umożliwia również wyjazd do USA obywatelom Unii Europejskiej.

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...