Stypendia do Polski

Program Fulbrighta to nie tylko stypendia dla zdolnych Polek i Polaków na wyjazd do USA. Program działa dwukierunkowo – również amerykańscy studenci i studentki, wykładowcy i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Fulbright U.S. Scholar Program

Fulbright U.S. Scholar Program to trwające od 3 do 10 miesięcy stypendia badawcze, dydaktyczne lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników:czek naukowych amerykańskich uczelni, ekspertów:ek, artystów:ek, dziennikarzy:rek, prawników:czek oraz niezależnych naukowców i naukowczyń. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów i kandydatek ze wszystkich dziedzin. Podczas pobytu w Polsce stypendysta lub stypendystka realizuje przedstawiony w podaniu i uzgodniony z instytucją goszczącą i/lub Komisją Fulbrighta projekt dydaktyczny i/lub projekt badawczy. Nabór do programu trwa od lutego do połowy września. Szczegóły oferty stypendialnej dla osób z obywatelstwem amerykańskim są dostępne w tym katalogu. Dodatkowo w ramach programu oferujemy stypendia w partnerstwie z następującymi instytucjami goszczącymi:

Osoby zainteresowane stypendium, powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu i złożyć wniosek do 16 września 2024 r. Informacje ogólne dotyczące procesu rekrutacji do programu U.S. Scholar program znajdują się na tej stronie https://fulbrightscholars.org/us-scholar-awards.

Amerykańskich uczonych i nauczycieli akademickich zainteresowanych oferowanym stypendium można informować o możliwości udziału w programie przekazując link do wszystkich ofert w ramach programu w tegorocznym konkursie , jak również rekomendować korzystając ze strony https://fulbrightscholars.org/connect-fulbright poprzez przekazanie IIE danych kontaktowych zainteresowanej osoby (refer a colleague). IIE otrzymując dane, skontaktuje się z potencjalnymi kandydatami, aby udzielić im wsparcia, udzielić konsultacji i przeprowadzić ich przez proces rekrutacji.

American Studies Center University of Warsaw
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UMCS
Centre for East European Studies at the University of Warsaw

Fulbright U.S. Student Program

Fulbright U.S. Student Program to trwające 9 lub 10 miesięcy stypendia badawcze dla studentów:ek i absolwentów:ek amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta lub stypendystka  realizuje projekt badawczy uzgodniony z instytucją goszczącą i zatwierdzony przez Komisję Fulbrighta. Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin.

Fulbright English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant Program to trwające 9 miesięcy stypendia dla studentów i absolwentów amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta prowadzi zajęcia z j. angielskiego w polskiej uczelni wyższej. Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów w instytucjach, które zadeklarowały chęć goszczenia kandydatów i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to trwające od 14 do 42 dni stypendia dla wybitnych amerykańskich specjalistów, którzy przyjeżdżają do Polski na zaproszenie instytucji goszczącej. Celem stypendium może być np. udział w konferencji, współpraca przy projekcie czy cykl wykładów gościnnych.

Fulbright-Schuman Program

Fulbright-Schuman Program to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia dla amerykańskich studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację projektu badawczego związanego ze sprawami Unii Europejskiej. Program umożliwia również wyjazd do USA obywatelom Unii Europejskiej.

Loading...
Skip to content