Kim jesteśmy?

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Jesteśmy organizacją non profit, której działalność opiera się na rządowej umowie bilateralnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (numer KRS: 0000166179).

Wierzymy, że wymiana międzynarodowa pozwala na poznanie perspektywy przedstawicieli innych narodów, zobaczenia świata ich oczami, zrozumienia ich kultur, a nawet weryfikacji własnych przekonań czy uprzedzeń. Powtarzamy za senatorem Fulbrightem: “musimy starać się poszerzać granice ludzkiej mądrości, empatii i percepcji, a nie ma innej drogi do tego niż poprzez edukację.”

Program Fulbrighta

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Misją Programu Fulbrighta, działającego od 1946 r., jest budowanie światowego pokoju poprzez wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Program Fulbrighta pokazuje jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana, wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju.

Program Fulbrighta ma na celu wspieranie różnorodności, sprawiedliwości i inkluzji (z ang. DEI – diversity, equity, inclusion). Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie osoby bez względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną, wiek, religię, miejsce zamieszkania, reprezentowane instytucje i dyscypliny, status społeczno-ekonomiczny oraz stopień sprawności.

Program Fulbrighta działa w ponad 160 krajach na całym świecie a z jego oferty stypendialnej skorzystało ponad 380 tysięcy osób (dane na rok 2021).

Program Fulbrighta w Polsce

Polska była pierwszym krajem Europy Wschodniej, który dołączył do Programu Fulbrighta – działamy nieprzerwanie od 1959 r.

Program Fulbrighta w Polsce ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Zbliżając do siebie środowiska akademickie różnych krajów, zbliżamy do siebie całe społeczeństwa.

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Senator James W. Fulbright

Amerykański prawnik, profesor akademicki i polityk. Przez 30 lat reprezentował stan Arkansas w Senacie Stanów Zjednoczonych. Senator Fulbright zapisał się w historii m.in. jako wieloletni przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych oraz inspirator utworzenia Programu Fulbrighta.

Za swoje zasługi na rzecz promowania wzajemnego porozumienia między narodami został wielokrotnie odznaczony przez rządy, uczelnie wyższe oraz organizacje edukacyjne z całego świata. W 1993 r. prezydent USA Bill Clinton odznaczył go Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych. Również w 1993 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przez prezydenta RP Lecha Wałęsę.

Senator James W. Fulbright

Finansowanie Programu Fulbrighta w Polsce

Program Fulbrighta w Polsce działa dzięki dotacjom Ministra Edukacji i Nauki oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Nasza działalność nie byłaby też możliwa bez bliskiej współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz wsparcia darczyńców.  

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2023 r. wynosi 5 053 000 zł. Sprawozdania finansowe oraz z działalności Komisji dostępne są na stronie „Dokumenty”.

Flaga i godło Polski
Logo Ministra Edukacji i Nauki
Flaga USA
Logo Departamentu Stanu USA

Partnerzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Institute of International Education
World Learning
Get Response
Kirov & Partners
Loading...
Skip to content