Kim jesteśmy

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Naszą misją jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferujemy finansowanie  na rozpoczęcie  studiów w USA. Doktorantom oferujemy finansowanie na  prowadzenia badań a pracownikom naukowym  na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni  amerykańskiej. Prowadzimy  centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest  organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.

Historia

Program Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r.

 • 1946

  W 1946 roku, tuż po drugiej wojnie światowej, z inicjatywy amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta powstaje w USA międzynarodowy program wymiany naukowej – Program Fulbrighta.

 • 1959

  W 1959 roku Program Fulbrighta rozpoczyna działalność w Polsce. Pierwszy stypendysta wyjeżdża na stypendium do USA już w początkowym roku działalności Programu. Administracją Programu zajmowała się Ambasada USA i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

 • 1990

  22 marca 1990 r. Polska i USA podpisują dwustronną umowę o utworzeniu Biura Polsko-Amerykańskiej Wymiany Naukowej – pierwszej tego typu instytucji zarządzającej Programem Fulbrighta w Europie Centralnej i Wschodniej.

 Conference commemorating 40th anniversary of the Fulbright Program in Poland.

Conference commemorating 40th anniversary of the Fulbright Program in Poland.

 Conference commemorating 40th anniversary of the Fulbright Program in Poland.

Conference commemorating 40th anniversary of the Fulbright Program in Poland.

 Conference commemorating 40th anniversary of the Fulbright Program in Poland.

Conference commemorating 40th anniversary of the Fulbright Program in Poland.

 • 1995

  W październiku wznowiono umowę dwustronną podpisaną w 1990 r. Wznowienie umowy zostało podpisane przez Ambasadora USA w Polsce, Nicholasa A. Reya i Ministra Spraw Zagranicznych, Władysława Bartoszewskiego. Celem wznowienia była, między innymi, zmiana nazwy Biura Polsko-Amerykańskiej Wymiany Naukowej na Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

 • 2008

  10 marca 2008 r., podczas oficjalnej wizyty Premiera RP w Waszyngtonie, następuje podpisanie nowej umowy dwustronnej zakładając zwiększony udział finansowy strony polskiej w Programie – liczba przyznawanych stypendiów wzrasta z kilkunastu do kilkudziesięciu rocznie.

 • 2016

  Po 70 latach istnienia, Program Fulbrighta działa w 160 krajach. To jeden z największych, międzynarodowych programów wymiany naukowej na świecie. Sieć absolwentów tworzy ponad 370 000 osób, w tym czołowi przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu a także laureaci nagrody Nobla. Co roku przyznawanych jest ponad 8 000 stypendiów. W Polsce, po 56 latach działalności, z wymiany naukowej skorzystało 4 000 osób. Co roku przyznajemy ok. 80 stypendiów.

Nasi partnerzy

 Institute of International Education

Institute of International Education

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce

 EducationUSA

EducationUSA