Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

KIM JESTEŚMY

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Prowadzimy także centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji i porady o możliwościach wyjazdu do USA dla uczniów i studentów.

Jesteśmy organizacją non profit, której działalność opiera się na rządowej umowie bilateralnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (numer KRS: 0000166179).

Wierzymy, że wymiana międzynarodowa pozwala na poznanie perspektywy przedstawicieli innych narodów, zobaczenia świata ich oczami, zrozumienia ich kultur, a nawet weryfikacji własnych przekonań czy uprzedzeń. Powtarzamy za senatorem Fulbrightem: “musimy starać się poszerzać granice ludzkiej mądrości, empatii i percepcji, a nie ma innej drogi do tego niż poprzez edukację.”

PROGRAM FULBRIGHTA

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Od ponad 75 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Program Fulbrighta pokazuje jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana, wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju.

STYPENDIA FULBRIGHTA

Najważniejszym operacyjnym zadaniem naszej Komisji jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce.

Wszystkie te działania mają prowadzić do popularyzacji naszych celów ideowych, zwiększenia świadomości i dostępności programu stypendialnego, którego oferta jest bardzo szeroka, zarówno ze względu na osoby, do których kierowany jest Program, jak i dziedziny tematyczne, jakie Program wspiera.

ABSOWENCI I ABSOLWENTKI PROGRAMU FULBRIGHTA

Od inauguracji Programu Fulbrighta w 1946 roku prawie 400 tysięcy osób na całym świecie skorzystało z oferty stypendialnej, biorąc udział w wymianach naukowych między USA a innymi krajami. W Polsce, gdzie Program działa od 1959 roku, grono absolwentów liczy już ponad dwa tysiące osób. Społeczność Fulbrighterów rośnie z każdym rokiem, a do jej szeregów dołączają kolejni wybitni naukowcy, wykładowcy, przedstawiciele świata biznesu i sektora rządowego a także organizacji pozarządowych, mediów czy też kultury i sztuki.

Laureatów Nagrody Nobla
Laureatów Nagrody Pulitzera
Przywódców państw

SENATOR FULBRIGHT

James William Fulbright (1905-1995)

Amerykański prawnik, profesor akademicki i polityk. Przez 30 lat reprezentował stan Arkansas w Senacie Stanów Zjednoczonych. Senator Fulbright zapisał się w historii m.in. jako wieloletni przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych oraz inspirator utworzenia Programu Fulbrighta.

Za swoje zasługi na rzecz promowania wzajemnego porozumienia między narodami został wielokrotnie odznaczony przez rządy, uczelnie wyższe oraz organizacje edukacyjne z całego świata. W 1993 r. prezydent USA Bill Clinton odznaczył go Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych. Również w 1993 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przez prezydenta RP Lecha Wałęsę.

FINANSOWANIE PROGRAMU FULBRIGHTA

Program Fulbrighta w Polsce działa dzięki dotacjom Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Nasza działalność nie byłaby też możliwa bez bliskiej współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz wsparcia darczyńców.  

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2022 r. wynosi 5 053 000 zł. Sprawozdania finansowe oraz z działalności Komisji dostępne są na stronie „Dokumenty”.

PARTNERZY

Loading...