Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Jesteśmy organizacją non profit, której działalność opiera się na rządowej umowie bilateralnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (numer KRS: 0000166179).

Nasza misja
Dajemy przestrzeń do rozwoju talentów, wzmacniając ludzki potencjał. Budujemy trwałe więzi, rozwijamy wiedzę i wspieramy społeczności poprzez wymianę edukacyjną.

Logo Fulbright Poland

Program Fulbrighta

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, prowadzony w ścisłej współpracy z ponad 160 krajami na całym świecie. Program oferuje stypendia dla ludzi pełnych pasji, na różnych etapach edukacji i kariery, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i sztuki oraz różnorodne środowiska.

Dzięki unikalnym programom wymiany międzynarodowej, zróżnicowanej i dynamicznej sieci absolwentów i absolwentek oraz globalnym partnerom Program Fulbrighta buduje wzajemne zrozumienie między narodami Stanów Zjednoczonych i krajów partnerskich, sprzyjając wymianie wiedzy i poprawiając jakość życia na całym świecie.

Od momentu powstania Programu Fulbrighta w 1946 r. ponad 400 000 studentów, naukowczyń, nauczycieli, artystek i profesjonalistów mogło dzięki niemu studiować, nauczać, prowadzić projekty badawcze, wymieniać się pomysłami i przyczyniać się do szukania rozwiązań wspólnych międzynarodowych problemów.

Program Fulbrighta w Polsce

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do Programu Fulbrighta w 1959 roku. Do czasu przemian demokratycznych wymianą polsko-amerykańską zarządzała Ambasada USA w Warszawie. Od początku lat 90. nasz program jest zarządzany i finansowany przez dwunarodową fundację: Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Celem Programu Fulbrighta w Polsce jest nie tylko wspieranie środowiska naukowego, ale także promowanie dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Polską, rozwijanie
kreatywnego przywództwa i długofalowego oddziaływania społecznego. Jest to możliwe poprzez budowanie pozytywnych i trwałych więzi pomiędzy liderami akademickimi, absolwentami Programu i przedstawicielami instytucji goszczących, a także wzmacnianie w nich takich cech jak: świadomość społeczna, wrażliwość międzykulturowa i empatia. Wierzymy, że suma indywidualnych historii, nowych,
pozytywnych więzi między przedstawicielami różnych krajów i kultur, daje początek realnej zmianie społecznej.

Senator James W. Fulbright

Amerykański prawnik, profesor akademicki i polityk. Przez 30 lat reprezentował stan Arkansas w Senacie Stanów Zjednoczonych. Senator Fulbright zapisał się w historii m.in. jako wieloletni przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych oraz inspirator utworzenia Programu Fulbrighta.

Za swoje zasługi na rzecz promowania wzajemnego porozumienia między narodami został wielokrotnie odznaczony przez rządy, uczelnie wyższe oraz organizacje edukacyjne z całego świata. W 1993 r. prezydent USA Bill Clinton odznaczył go Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych. Również w 1993 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przez prezydenta RP Lecha Wałęsę.

Finansowanie Programu Fulbrighta w Polsce

Program Fulbrighta w Polsce działa dzięki dotacjom Ministra Edukacji i Nauki oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Nasza działalność nie byłaby też możliwa bez bliskiej współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz wsparcia darczyńców.  

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2023 r. wynosi 5 053 000 zł. Sprawozdania finansowe oraz z działalności Komisji dostępne są na stronie „Dokumenty”.

Flaga USA

Partnerzy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ambasada i Konsulat USA w Polsce
Institute of International Education
World Learning
Get Response
Loading...
Skip to content