IX Konkurs Językowy „Faces of America” – edycja specjalna

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w specjalnej IX edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, odbywającego się w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konkurs Językowy „Faces of America” jest wyjątkowym przedsięwzięciem, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego, podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Konkurs ma charakter drużynowy i jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotować pracę konkursową w formie filmu (długość filmu: 60 sekund) w języku angielskim na temat korzyści wynikających ze studiowania na UMCS – „WHY UMCS?”. Film zostanie oceniony według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Filmy należy udostępnić na platformie TikTok (jako film publiczny lub niepubliczny) oraz przesłać do niego link na adres e-mail: [email protected], do dnia 22 lutego 2024 r.  

Etap drugi polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości języka angielskiego. Do etapu trzeciego, finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie multimedialnym na temat życia i dokonań naukowych Marii Curie- Skłodowskiej.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody rzeczowe, w postaci sprzętu elektronicznego, a najlepsza drużyna dodatkowo uzyska możliwość bezpłatnego udziału w certyfikowanych egzaminach online na wybranym przez siebie poziomie (LanguageCert LTE lub LanguageCert IESOL). Na uczestników II i III etapu czekają również dyplomy i gadżety UMCS.

Harmonogram IX edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

  • do 22.02.2024 r. – należy przesłać na adres mailowy: [email protected] zgłoszenia udziału i link do filmu konkursowego,
  • 01.03.2024 r. – nastąpi ogłoszenie wyników I etapu  (informacje będą dostępne na stronie Internetowej www.umcs.pl, w zakładce „Kandydat” oraz przesłane zostaną e-mailem),
  • 21.03.2024 r. – odbędzie się II i III etap konkursu w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Organizatorami konkursu są: Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki działające w ramach Centrum Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.umcs.pl/pl/zaproszenie-do-udzialu-w-ix-foa,25633.htm.

Related Posts
Loading...
Skip to content