Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Nad działalnością Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta czuwa Rada składająca się z 10 członków, 5 obywateli Polski oraz 5 obywateli Stanów Zjednoczonych, powoływanych przez honorowych współprzewodniczących Rady – Ministra Edukacji i Nauki oraz Ambasadora USA w Polsce.

Do głównych zadań Rady należy nadzór nad realizacją celów statutowych oraz finansami Komisji. Członkowie Rady biorą również udział w tworzeniu strategii rozwoju Komisji oraz zatwierdzają listy osób nominowanych do stypendium Fulbrighta. Kadencja członka Rady trwa trzy lata.

Honorowi Współprzewodniczący Rady

Brzezinski_Mark
Mark Brzezinski
Ambasador USA w Polsce
Czarnek_Przemysław
Dr hab. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Członkowie Rady

Prof. Arkadiusz Adamczyk
Prof. Arkadiusz Adamczyk
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Briganti_Jeanne
Jeanne Briganti
Ambasada Stanów Zjednoczonych

Radca ds. kultury w Ambasadzie USA w Warszawie. Zawodowa dyplomatka z 19-letnim stażem w służbie zagranicznej. Po raz trzeci w Polsce, mówi biegle po polsku.

Chmielinski_Maciej_500x500
Dr hab. Maciej Chmieliński
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Prawnik, pracownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego.

Dorothy Hansberry-Bieguńska
Dorothy Hansberry-Bieguńska
Hansberry Tomkiel

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, ekspertka w dziedzinie doradztwa strategicznego oraz prawa konkurencji, założycielka kancelarii Hansberry-Tomkiel.

prof. Leszek Kaczmarek Fulbright foto
Prof. Leszek Kaczmarek
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, członek rzeczywisty PAN. Absolwent Programu Fulbrighta.

dr hab. inż. Monika Kaczmarek Fulbright
Prof. Monika Kaczmarek
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Doktor nauk rolniczych, profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Absolwentka Programu Fulbrighta.

Obsulewicz_Beata
Prof. Beata Obsulewicz-Niewińska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Polonistka, historyczka literatury, kulturoznawczyni i doświadczona pedagog.

Angelo Presello Fulbright
Angelo Pressello
Directpl

Prezes i właściciel Directpl, globalnej firmy świadczącej usługi IT. Przybył do Polski w 1994 roku jako nauczyciel angielskiego w liceum w ramach programu Amerykańskiego Korpusu Pokoju. MBA programu WEMBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Peter Strupp Fulbright
Peter Strupp
Achieve Dynamics

Doświadczony lider biznesu, konsultant do spraw zarządzania i facylitator wielu korporacji w Europie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Prezes w Achieve Dynamics z siedzibą w Warszawie, współpracuje z firmami globalnymi, a także szybko rozwijającymi się firmami prywatnymi.

James Wolfe photo Fulbright
James Wolfe
Ambasada Stanów Zjednoczonych

Radca ds. prasy i kultury w Ambasadzie USA w Warszawie. Zawodowy dyplomata z wieloletnim stażem w służbie zagranicznej, w tym w Polsce w latach 2005-08.

Loading...