Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Nad działalnością Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta czuwa Rada składająca się z 10 członków, 5 obywateli Polski oraz 5 obywateli Stanów Zjednoczonych, powoływanych przez honorowych współprzewodniczących Rady – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasadora USA w Polsce.

Do głównych zadań Rady należy nadzór nad realizacją celów statutowych oraz finansami Komisji. Członkowie Rady biorą również udział w tworzeniu strategii rozwoju Komisji oraz zatwierdzają listy osób nominowanych do stypendium Fulbrighta. Kadencja członka Rady trwa trzy lata.

Dariusz Wieczorek

Dariusz Wieczorek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr hab. Andrzej Szeptycki

Dr hab. Andrzej Szeptycki

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Brian George

Brian George

Radca ds. prasy i kultury w Ambasadzie USA w Warszawie. Zawodowy dyplomata z wieloletnim stażem w służbie zagranicznej, w tym po raz trzeci w Polsce.

  • Ambasada Stanów Zjednoczonych
Monica Damberg-Ott

Monica Damberg-Ott

Radca ds. kultury w Ambasadzie USA w Warszawie. Zawodowa dyplomatka z wieloletnim stażem w służbie zagranicznej. Po raz pierwszy na stanowisku dyplomatycznym w Polsce, mówi biegle po polsku.

  • Ambasada Stanów Zjednoczonych
Dorothy Hansberry-Bieguńska

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, ekspertka w dziedzinie doradztwa strategicznego oraz prawa konkurencji, założycielka kancelarii Hansberry-Tomkiel.

  • Hansberry Tomkiel
Dr hab. Robert Kupiecki

Dr hab. Robert Kupiecki

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagraniczych. Zawodowy dyplomata z wieloletnim stażem, doktor habilitowany nauk politycznych.

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Prof. Beata Obsulewicz-Niewińska

Prof. Beata Obsulewicz-Niewińska

Kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Polonistka, historyczka literatury, kulturoznawczyni i doświadczona pedagożka.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Angelo Pressello

Angelo Pressello

Prezes i właściciel Directio, globalnej firmy świadczącej usługi IT. Przybył do Polski w 1994 roku jako nauczyciel angielskiego w liceum w ramach programu Amerykańskiego Korpusu Pokoju. MBA programu WEMBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  • Directio
Dr hab. Eliza Przeździecka

Dr hab. Eliza Przeździecka

Profesorka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie kieruje Instytutem Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej. Starsza ekonomistka w Zespole Analiz Ekonomicznych Deloitte Advisory. Absolwentka Programu Fulbrighta.

  • Szkoła Główna Handlowa
Peter Strupp

Peter Strupp

Doświadczony lider biznesu, konsultant do spraw zarządzania i facylitator wielu korporacji w Europie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Prezes w Achieve Dynamics z siedzibą w Warszawie, współpracuje z firmami globalnymi, a także szybko rozwijającymi się firmami prywatnymi.

  • Achieve Dynamics
Dr hab. Jan Szumski

Dr hab. Jan Szumski

Kierownik Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

  • Instytut Historii Nauki PAN
Loading...
Skip to content