Nasi absolwenci

Prof. Andrzej Górski

Prof. Andrzej Górski

Fulbright Visiting Scholar
Polski naukowiec, immunolog, profesor nauk medycznych.
0 Laureatów nagrody Nobla
Od początku istnienia Programu.
0 Laureatów nagrody Pulitzera
Od początku istnienia Programu.
0 Polacy w USA
Liczba stypendiów przyznawana rocznie.
0 Amerykanie w Polsce
Liczba stypendiów przyznawana rocznie.