Program BioLAB

Home / Program BioLAB

Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych – szczegóły znajdują się w sekcji Aplikuj – spotkania informacyjne.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 trwa od listopada 2018 do 1 lutego 2019. 

„Decyzja, aby wziąć udział w programie była najlepszą decyzją w moim życiu.”

– Karolina Stępień

Oferta

Płatny staż trwający 11-12 miesięcy. Rozpoczęcie stażu: wczesny lipiec 2019, zakończenie: czerwiec 2020.

Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. Oprócz tego uczestnicy Programu otrzymują:

Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne.

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).

Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji oraz absolwentów programu.

W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Kogo szukamy?

Jesteś studentem/studentką ostatniego roku studiów licencjackich/inżynieryjnych lub jesteś na studiach magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i podczas całego czasu trwania programu będziesz posiadać aktywny status studenta.

Studiujesz kierunek biologiczny (np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja).

Twoja znajomość języka angielskiego jest biegła w mowie i piśmie, szczególnie w aspekcie dotyczącym języka naukowego (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny).

Masz zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Twoja średnia ocen z całego toku studiów to minimum 4,0.

Aplikuj!

Sprawdź czy spełniasz wymagania formalne.

 • Przeczytaj uważnie wszystkie informacje na tej stronie. Jeśli masz wątpliwości, czy spełniasz wymagania, skontaktuj się z koordynatorem programu.
 • Zapoznaj się z tematyką projektów badawczych realizowanych podczas stażu.

Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.

 • Wszystkie załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF, w podanej kolejności: CV, transkrypty, list motywacyjny, listy rekomendacyjne, zgoda z uczelni macierzystej.
 • Plik powinien być nazwany nazwiskiem i imieniem, np. Kowalski Jan.pdf.

Przygotuj dodatkowe dokumenty

 • Kandydaci mogą załączyć dodatkowo maksymalnie 5 dokumentów zaświadczających o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnięciach, publikacjach, itp.
 • Załączniki powinny być w postaci jednego pliku .PDF nazwanego Nazwisko Imię Suplement.pdf, np. Kowalski Jan Suplement.pdf.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny pod tym linkiem: http://bit.ly/BioLAB2018. Formularz należy wypełnić za jednym podejściem, dlatego polecamy zacząć go wypełniać dopiero wtedy, kiedy skompletujesz wszystkie wymagane dokumenty. Nie ma możliwości dosłać brakujących dokumentów po czasie.

Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Curriculum Vitae (pobierz wzór)
 • Transkrypt w j. angielskim z całego toku studiów wraz z wyliczonymi średnimi z poszczególne etapy studiów (oddzielnie studia licencjackie/inżynierskie, oddzielnie magisterskie)
 • Przynajmniej jeden list rekomendacyjny w j. angielskim od samodzielnego pracownika naukowego
 • List motywacyjny wskazujący m.in. tematykę, jaką kandydat jest zainteresowany (pobierz wzór)
 • Zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału i Promotora kandydata (pobierz wzór)
 • 1 luty 2019 – termin przyjmowania wniosków.
 • połowa lutego – wyniki pierwszego etapu. Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne.
 • 5 marca – termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.
 • Połowa marca – rozmowy kwalifikacyjne. Podróż na rozmowy kwalifikacyjne odbywa się na koszt kandydata.
 • 13 listopada, godzina 12:45 – Katowice, sala Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 9). Spotkanie poprowadzi prof. Derewenda (założyciel programu).
 • 14 listopada, godzina 13:15 – Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, budynek H, sala H1 (al. Powstańców Warszawy 6). Spotkanie poprowadzi prof. Derewenda.
 • 15 listopada, godzina 11:00 – Lublin, Instytut Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ul. Konstantynów 1). Spotkanie poprowadzi prof. Derewenda.
 • 16 listopada, godzina 14:45 – Łódź, sala Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (W12), budynek D – Biologii Molekularnej (ul. Pomorska 141/143). Spotkanie poprowadzi prof. Derewenda.
 • 17 listopada, godzina 13:00 – Warszawa, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 226 (Plac Politechniki 1). Spotkanie poprowadzi prof. Derewenda.
 • 20 listopada, 9:00 – 13:00 – Kraków, Projekt Naukowiec, Politechnika Krakowska. W wydarzeniu weźmie udział Specjalista ds. Programów – Patrycja Gołąb. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,mapa-twojej-kariery,277.html
 • 26 listopada, 11:00 – Gdańsk, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, aula. Spotkanie poprowadzi Specjalista ds. Programów – Patrycja Gołąb
 • 26 listopada, 15:40 – Gdańsk, Uniwersytet Gdański, ul. Abrahama 58, aula 042B. Spotkanie poprowadzi Specjalista ds. Programów – Patrycja Gołąb

„Czas spędzony w University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas uważam za największą przygodę i najważniejsze z moich dotychczasowych doświadczeń”

– Martyna Kosno

Program BioLAB

Program powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia, który w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączyły kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku, instytucją koordynującą program, po stronie amerykańskiej, jest Oklahoma Medical Research Foundation.

Z ponad 200 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB więcej niż 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, zarówno w USA (20%) jak i w Europie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci Programu zajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich.

Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W takim wypadku konieczne będzie przesłanie dyplomu oraz transkryptu ocen ze studiów licencjackich/inżynierskich, a następnie dosłanie zaświadczenia o przyjęciu na studia – gdy tylko będzie ono dostępne.

List referencyjny powinien być napisany w języku angielskim. Najlepiej, aby jego objętość nie przekraczała dwóch stron A4. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi pisania listów referencyjnych w „amerykańskim” stylu.

O wynikach pierwszego etapu zostaniesz poinformowany po około dwóch tygodniach od zakończenia przyjmowania aplikacji do konkursu. Otrzymasz wiadomość o tym, czy przeszedłeś do kolejnego etapu, czyli rozmów kwalifikacyjnych.

Tak, dyplom oraz suplement ze studiów licencjackich/inżynierskich oraz transkrypt ocen ze studiów magisterskich muszą zostać przesłane w jezyku angielskim. Jeżeli posiadasz dyplomy wyłącznie w języku polskim – musisz przekazać je do tłumaczenia przysięgłego lub poprosić uczelnię o wydanie tych dokumentów w języku angielskim.

Wzór CV, który jest dostępny na stronie konkursu jest dokumentem w formacie Word. Możesz go dowolnie rozbudowywać – ważne, aby zachowało swoją postać. Możesz wpisać tam swoje publikacje, staże oraz inne osiągnięcia naukowe/zawodowe. Pochwal się!