Program BioLAB 2020-2021

Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentek i studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

University of Virginia
University of Chicago
Oklahoma Medical Research Foundation
UT Southwestern Medical Center BioLAB

Nabór wniosków na rozpoczęcie stażu w roku akademickim 2020-2021 trwał do 1 lutego 2020. Rekrutacja na kolejny rok zostanie uruchomiona w listopadzie 2020.

Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku, instytucją koordynującą program po stronie amerykańskiej jest Oklahoma Medical Research Foundation.

Z ponad 200 dotychczasowych absolwentek i absolwentów Programu BioLAB więcej niż 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, zarówno w USA (20%) jak i w Europie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci programu zajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich.

Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

KOGO SZUKAMY?

 • Studentów i studentek kierunków biologicznych (również studiów medycznych!).
 • Osób z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
 • Osób ze średnią ocen z całego toku studiów minimum 4,0.
 • Osób gotowych na roczny wyjazd do USA.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Udział w programie obejmuje

Płatny staż w laboratorium badawczym, trwający 11-12 miesięcy. Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od 2100 do 2300 USD miesięcznie, w zależności od miejsca odbywania stażu ($26 500 – $28 000 za całość stażu). Stażyści Oklahoma Medical Research Foundation otrzymają również zwrot kosztów podroży.

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).

Pełen pakiet ubezpieczenia medycznego oferowany przez daną instytucję.

Spotkanie informacyjne ma na celu zapoznanie uczestników i uczestniczek z procedurami związanymi z wyjazdem na staż oraz z realiami życia w USA. Absolwentki i absolwenci programu opowiadają o swoich doświadczeniach z pobytu na stażu oraz dzielą się poradami i komentarzami dotyczącymi przygotowania się do podróży i pobytu. Przez cały czas trwania stażu uczestnicy i uczestniczki są objęci opieką koordynatora programu z danej instytucji goszczącej w USA.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1.
 • Studiują kierunek biologiczny.
 • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (powyżej 4,0).
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację

 • Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorką.
 • Zapoznaj się z  tematyką projektów badawczych realizowanych podczas stażu. Link do nich znajdziesz w formularzu aplikacyjnym.

Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty

 • Wszystkie załączniki powinny zostać sformatowane jako jeden plik .PDF, w podanej kolejności: CV, transkrypty, list motywacyjny, listy rekomendacyjne, zgoda z uczelni macierzystej.
 • Plik powinien być nazwany nazwiskiem i imieniem, np. Kowalski Jan.pdf.

Przygotuj dodatkowe dokumenty

 • Możesz załączyć dodatkowo maksymalnie 5 dokumentów zaświadczających o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnięciach, publikacjach, itp.
 • Załączniki powinny być w postaci jednego pliku .PDF nazwanego Nazwisko Imię Suplement.pdf, np. Kowalski Jan Suplement.pdf.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajduje się  TUTAJ.
 • Formularz należy wypełnić za jednym podejściem, dlatego polecamy zacząć go wypełniać dopiero wtedy, kiedy skompletujesz wszystkie wymagane dokumenty. Nie ma możliwości dosłać brakujących dokumentów po czasie.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać następujące dokumenty jako pliki PDF. Wszystkie dokumenty powinny być w j. angielskim.

Curriculum Vitae
Życiorys wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich. Pobierz wzór (plik .docx).

Transkrypt
Wykaz ocen z całego toku studiów wraz z wyliczonymi średnimi z poszczególne etapy studiów (oddzielnie studia licencjackie/inżynierskie, oddzielnie magisterskie).

List rekomendacyjny
Przynajmniej jeden list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego (np. promotora twojej pracy dyplomowej).

Personal statement
List motywacyjny, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. W liście należy opisać też swoje zainteresowania badawcze. Pobierz wzór (plik .docx).

Zgoda z uczelni
Zgoda uczelni macierzystej, podpisana przez Dziekana Wydziału i Promotora kandydata. Pobierz wzór (plik .docx).

1 listopada 2019 – 1 luty 2020
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019/20. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

1 marca
Wyniki pierwszego etapu. Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne. Zaproszeni kandydaci będą musieli złożyć dodatkowy dokument wskazujący max. dwa projekty z każdej instytucji (razem 8) wraz z uzasadnieniem wyboru.

5 marca
Termin na dosłanie transkryptu z sesji zimowej dla kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

14-15 marca
Rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie. Rozmowy zostaną przeprowadzone przez koordynatorów programu BioLAB ze strony instytucji zapraszających (Prof. Zygmunt Derewenda – UVA, Dr Anthony Kossiakoff – U Chicago, Dr Jose Rizo-Rey – UT Southwestern Medical Center, Dr Umesh Deshmukh – Oklahoma Medical Research Foundation) z udziałem przedstawicieli Komisji Fulbrighta.

Początek kwietnia
Wstępne wyniki konkursu, przydzielenie ofert z instytucji w USA.

Koniec kwietnia
Zamknięcie listy nominowanych i przydzielonych do poszczególnych laboratoriów.

8 maja
Spotkanie informacyjne w Warszawie.

Późny czerwiec lub lipiec
Wylot do USA

FAQ

Nie wymagamy polskiego obywatelstwa. Wystarczy, że studiujesz w polskiej uczelni lub jednostce badawczej.

W takim wypadku konieczne będzie przesłanie dyplomu oraz transkryptu ocen ze studiów licencjackich/inżynierskich, a następnie dosłanie zaświadczenia o przyjęciu na studia – gdy tylko będzie ono dostępne.

Tak, dyplomy oraz suplementy muszą zostać przesłane w języku angielskim. Jeżeli posiadasz dyplomy wyłącznie w języku polskim – musisz przekazać je do tłumaczenia przysięgłego lub poprosić uczelnię o wydanie tych dokumentów w języku angielskim.

Ze względu na specyfikę stażu, wymagającego od stażysty specyficznej wiedzy i umiejętności, akceptujemy zgłoszenia wyłącznie od studentów, których program studiów obejmuje pracę laboratoryjną. Jeśli nie masz pewności, czy twój kierunek studiów kwalifikuje się do programu, skontaktuj się z Koordynatorką.

O wynikach pierwszego etapu poinformujemy po około dwóch tygodniach od zakończenia przyjmowania aplikacji do konkursu. Otrzymasz wiadomość o tym, czy przeszedłeś do kolejnego etapu, czyli rozmów kwalifikacyjnych.

Z programu i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATORKA

Patrycja Gołąb
Patrycja Donaburska
Starsza Specjalistka ds. Programów

[email protected]
882-013-012

Loading...