Ambasadorzy i Ambasadorki Programu Fulbrighta 2021-23

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 17 ośrodkach akademickich w Polsce: Bydgoszcz i Toruń, Gdańsk, Katowice i Gliwice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole i Nysa, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

W jaki sposób można zorganizować spotkanie? Przy profilu każdego Ambasadora/Ambasadorki znajduje się adres e-mail. Wystarczy wybrać osobę ze swojego regionu i skontaktować się bezpośrednio.

ROLA AMBASADORÓW

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Organizacja wydarzeń promujących ofertę stypendialną Programu Fulbrighta w swoim środowisku naukowym i akademickim, takich jak spotkania informacyjne o ofercie programu, prezentacje doświadczeń stypendystów.

WSPARCIE KANDYDATÓW

Wsparcie kandydatów na stypendia Fulbrighta w procesie aplikacyjnym.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI AMBASADORAMI

Współpraca z innymi Ambasadorami Programu, w tym udział w spotkaniach i szkoleniach dla Ambasadorów.

WSPÓŁPRACA Z ABSOLWENTAMI

Współpraca ze stowarzyszeniami absolwentów i grupami nieformalnymi absolwentów aktywnymi w regionie działania Ambasadora.

AMBASADORZY I AMBASADORKI

Kliknij na zdjęcie Ambasadora lub Ambasadorki żeby wyświetlić więcej informacji oraz adres email. Na dole strony znajduje się mapka pokazująca lokalizacje.

 • Sabina Baraniewicz

  Opole, Nysa

 • Arkadiusz Bednarz

  Rzeszów

 • Olga Chrzanowska

  Łódź

 • Andrzej Demczuk

  Lublin

 • Anna Kłonkowska

  Gdańsk

 • Paweł Korpal

  Poznań

 • Magdalena Leszko

  Szczecin

 • Barbara Lewicka

  Katowice, Gliwice

 • Izabela Madura

  Warszawa

 • Karolina Mazur

  Kraków

 • Olga Michel

  Wrocław

 • Zbigniew Siudak

  Kielce

 • Anna Sławińska

  Bydgoszcz, Toruń

 • Mateusz Strzelecki

  Radom

Sabina Baraniewicz

Opole, Nysa

Sabina Baraniewicz

[email protected]

PL

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Opolskiego. Ukończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz zarządzanie informacją w nowych mediach. Studiowałam też w Niemczech w ramach programu Erasmus. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół inteligentnych miast, nowych technologii, ale też wyzwań społeczno-politycznych i ekologicznych mających globalne oddziaływanie. Badania nad smart cities realizowałam w Danii i Korei Południowej, a dzięki stypendium Fulbrighta także na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Ponadto aktywnie wspieram Fundację HumanDoc w realizacji projektów związanych z edukacją globalną i zrównoważonym rozwojem. Interesuję się produkcją filmowo-reklamową, uwielbiam montować filmy, oglądać kabarety i – ku powszechnej irytacji towarzyszącej słuchaczom, grać na ukulele.   

 

EN

I am a research and teaching assistant working at the Institute of Political Sciences and Administration at the University of Opole. I graduated with a degree in journalism and social communication as well as in information management in new media. I also studied in Germany as part of the Erasmus program. My research interests are focused on smart cities, new technologies, but also socio-political and ecological challenges with a global impact. I conducted research on smart cities in Denmark and South Korea, and thanks to the Fulbright scholarship also at the University of California, Berkeley. In addition, I actively support the HumanDoc Foundation in the realization of projects related to global education and sustainable development. I am interested in film and advertising production, I love to edit movies, watch cabarets and – to the general irritation of my audience, play the ukulele.

Arkadiusz Bednarz

Rzeszów

Arkadiusz Bednarz

[email protected]

PL

Nazywam się Arkadiusz Bednarz i pochodzę z podkarpacia. Od 2014 roku jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Politechnice Rzeszowskiej (PRz), w Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej. Doktorat obroniłem we wrześniu 2019 roku pracą na temat wytrzymałości zmęczeniowej łopatek lotniczego silnika turbinowego, w kontekście pojawiających się uszkodzeń eksploatacyjnych. Jestem absolwentem kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (PRz) oraz Mechatronika (Uniwersytet Rzeszowski). W swoje CV mogę wpisać też certyfikat z zarządzania w projektach inżynierskich, wydany przez MIT. Moje obecne zainteresowania naukowe skupiają się na temacie turbinowego silnika lotniczego napędzanego wodorem i wpływu zamiany paliwa na obciążenia pozostałych komponentów silnika lotniczego.

Moje doświadczenie z programem Fulbrighta rozpoczęło się w 2018 roku od stażu naukowego w ramach programu Junior Research Award. Staż ten odbywałem na Lehigh University (Bethlehem, PA). Byłem także uczestnikiem programu Fulbright Buddy, w trakcie którego „opiekowałem” się i wspierałem dwójkę amerykańskich naukowców przyjeżdżających do Polski.

Prywatnie, interesuję się podróżowaniem i szybownictwem, a także tworzeniem muzyki elektronicznej.

EN

My name is Arkadiusz Bednarz and I come from Podkarpacie. Since 2014, I have been a research and teaching worker at the Rzeszow University of Technology (PRz), at the Department of Aerospace Engineering. I defended my PhD in September 2019 with a thesis on the fatigue strength of aircraft turbine engine blades, in the context of operational damage. I am a graduate of Aviation and Astronautics (PRz) and Mechatronics (University of Rzeszow). I can also enter a certificate in management in engineering, issued by MIT, in my CV. My current research interests are focused on the topic of a hydrogen-powered jet engine and the impact of fuel conversion on the loads on other components of the aircraft engine. My experience with the Fulbright program began in 2018 when I became a Junior Research Award program’s scholar at Lehigh University (Bethlehem, PA). I was also a participant in the Fulbright Buddy program, during which I „looked after” and supported two American scientists coming to Poland. Privately, I am interested in traveling, gliding and creating electronic music.

Olga Chrzanowska

Łódź

Olga Chrzanowska

[email protected]

PL

Jestem architektem, krytykiem oraz badaczem architektury. Specjalizuję się w sztuce i architekturze dwudziestego wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą okresu przejściowego pomiędzy modernizmem i postmodernizmem w dyskursie architektonicznym. W ramach stypendium Fulbrighta Junior Research Award 2019/2020 wyjechałam na History of Art Department, University of Pennsylvania, PA. Podczas mojego pobytu badawczego byłam również uczestniczką gościnną projektu “Humanities + Urbanism + Design Initiative Colloquia” sponsorowanego przez Mellon Foundation. Swoją artystyczną i intelektualną ciekawość odziedziczyłam po Łódzkiej awangardzie malarskiej w osobach Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. W 2013 roku zorganizowałam The Parametric Design P3 Workshops wraz z dawną szkołą Bauhausu – Dessau Institute of Architecture. Efektem współpracy był pierwszy w Polsce wielkoskalowy pawilon parametryczny, nagrodzony w głównym programie Łódź Design Festival. W wolnej chwili lubię podróżować ze szkicownikiem, w ciągu ostatniej dekady odwiedziłam studyjnie ponad osiemdziesiąt miast w Europie i Stanach Zjednoczonych wykonując setki szkiców węglem i akwarelą.

EN 

I am an architect, critic and research scholar in architecture. My research interests lie at the intersection of modernism and postmodernism in the twentieth century’s art and architecture. I won a Fulbright Junior Research Award 2019/2020 and was a Visiting Scholar at the History of Art Department, University of Pennsylvania, PA. At that time I was also a Guest Member to Humanities + Urbanism + Design Initiative Colloquia sponsored by Mellon Foundation. I inherited my artistic and intellectual curiosity from Lodz’s early twentieth-century Polish painters and avant-gardists Władysław Strzemiński and Katarzyna Kobro. That inspired me to organize The Parametric Design P3 Workshops with the former Bauhaus School – Dessau Institute of Architecture. As a result of the workshops, the P3 Parametric Pavilion, Polish first large-scale structure of that kind, was exhibited at Lodz Design Festival 2013. In my leisure time, I enjoy travelling. In the past decade, I visited over eighty cities and produced hundreds of study sketches in charcoal and watercolor.

Andrzej Demczuk

Lublin

Andrzej Demczuk

[email protected]

PL

Jestem doktorantem trzeciego roku nauk o polityce w języku angielskim na UMCS w Lublinie. Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest transformacyjne przywództwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zawodowo razem z żoną Moniką prowadzę lokalną sieć gastronomiczną – Plackarnia, a społecznie fundację FDM. Dodatkowo od kilku lat jestem zaangażowany w dwie międzynarodowe inicjatywy: Towarzystwo Biznesowe i z uwagi, że jestem ojcem trójki dzieci – tato.net, które zostało założone w moim rodzinnym mieście Lublin. Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest transformacyjne przywództwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podczas stypendium Fulbrighta Junior Research Award (2020-21), analizowałem cechy przywódcze trzech współczesnych prezydentów: Billa Clintona, George W. Busha i Baracka Obamy w oparciu o zastosowanie modelu transformacyjnego przywództwa Bernarda M. Bassa. 

EN

I am a Ph.D student in political science at UMCS in Lublin. My dissertation thesis is transformational leadership in the United States of America. Besides studies, together with my wife Monica I manage a local restaurant chain – Plackarnia, and our foundation FDM. In addition, I am also engaged in two initiatives: Business Association and Father.net, which was created in my home town Lublin. My dissertation thesis is transformational leadership in the United States of America. My Fulbright grant (2020-21) focused on an analysis of the leadership characteristics of three recent presidents: Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama using the transformational leadership model of Bernard M. Bass. 

Anna Kłonkowska

Gdańsk

Anna Kłonkowska

[email protected]

PL

Jestem socjolożką, psycholożką i filozofką. Pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjologii płci i ciała oraz sytuacji grup wrażliwych i dyskryminowanych społecznie. Na moje doświadczenie z międzynarodowymi programami wymiany akademickiej składa się udział w Programie im. Bekkera NAWA (State University of New York at Stony Brook, USA, 2019-2020); Stypendium Badawcze Chair in Transgender (University of Victoria, Canada, 2018); Stypendium Badawcze Senior Award Programu Fulbrighta (State University of New York at Stony Brook, USA, 2016-2017); Stypendium Badawcze Fundacji Kościuszkowskiej (State University of New York at Stony Brook, USA, 2013); Stypendium Naukowe Bednarowski Trust (University of Aberdeen, Scotland, 2011); Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Germany, 2003). Wolny czas najczęściej wypełniają mi aktywności sportowe na świeżym powietrzu, zazwyczaj w towarzystwie moich dzieci i naszych psów. 

EN

I am a sociologist, psychologist and philosopher. I am an Associate Professor at the Department of Social Sciences, University of Gdansk. My research interests are focused on gender studies, sociology of the body, social situation of disadvantaged and vulnerable populations. My experience with international exchange programs includes NAWA Bekker Program (State University of New York at Stony Brook, USA, 2019-2020); Chair in Transgender Studies Research Fellowship (University of Victoria, Canada, 2018); Fulbright Foundation Senior Award (State University of New York at Stony Brook, USA, 2016-2017); Kosciuszko Foundation Fellowship (State University of New York at Stony Brook, USA, 2013); Bednarowski Trust Fellowship (University of Aberdeen, Scotland, 2011); Deutscher Akademischer Austauschdienst Scholarship (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Germany, 2003). In my spare time, I like to practice outdoor activities, especially in the company of my children and our dogs.

Paweł Korpal

Poznań

Paweł Korpal

[email protected]

PL

Pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również psychologiem oraz tłumaczem. Prowadzę badania, w których łączę językoznawstwo i psychologię. W pracy naukowej zajmuję się kognitywnymi i psychologicznymi aspektami tłumaczenia ustnego, zagadnieniem stresu i emocji w tłumaczeniu ustnym oraz psychofizjologicznymi wskaźnikami przetwarzania treści nacechowanych emocjonalnie. Interesuje mnie, w jaki sposób język i emocje przetwarzane są w wielojęzycznym umyśle. W 2021 roku zrealizowałem stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Charlotte. Głównym celem projektu było zbadanie czynników stresogennych oraz mechanizmów radzenia sobie ze stresem wśród tłumaczy środowiskowych. Wolny czas poświęcam na podróże i odkrywanie różnorodności kulturowej.

EN

I work as an assistant professor at the Faculty of English of Adam Mickiewicz University, Poznań. I am also a psychologist and a translator/interpreter. I am involved in interdisciplinary research combining linguistics and psychology. My research interests include: cognitive and psychological aspects of interpreting, stress and emotion in interpreting, as well as psychophysiological measures of emotional language processing. I explore how language and emotion are processed in the multilingual mind. In 2021, I completed my Fulbright grant at the University of North Carolina at Charlotte. The main aim of the project was to investigate stress factors and coping mechanisms in community interpreting. In my spare time, I am a keen traveller, very much interested in experiencing cultural diversity.

Magdalena Leszko

Szczecin

Magdalena Leszko

[email protected]

PL

Nazywam się Magdalena Leszko. Jestem psychologiem i gerontologiem. Pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Celem, który przyświeca moim badaniom, jest psychoedukacja społeczeństwa na temat choroby Alzheimera. Prowadzę również grupę wsparcia dla opiekunów. W latach 2011-2016 byłam stypendystką Fulbrighta na University of Kansas i Northwestern University. Było to niesamowite doświadczenie, które umożliwiło mi zdobycie wiedzy oraz poznanie wspaniałych osób z całego świata. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, czytać i spędzać czas z najbliższymi.

EN

My name is Magdalena Leszko. I am a psychologist and gerontologist. I work as an assistant professor at the University of Szczecin. The purpose of my research is to improve public knowledge and understanding of Alzheimer’s disease. In 2011-2016 I was a Fulbright scholar at the University of Kansas and Northwestern University. It was an amazing opportunity that allowed me to gain knowledge and meet wonderful people from all over the world. In my free time I enjoy travelling, reading, and spending time with my loved ones.

Barbara Lewicka

Katowice, Gliwice

Barbara Lewicka

[email protected]

PL

Jestem adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Zajmuję się socjologią sztuki, studiami miejskimi oraz teorią zmiany społecznej. Jestem autorką i współautorką artykułów oraz monografii naukowych, ostatnio opublikowałam artykuły poświęcone sztuce Stanów Zjednoczonych (Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologiczny 2021). Brałam udział w indywidualnych i zbiorowych projektach badawczych w Polsce i zagranicą. W ramach programu Erasmus+ prowadzę cykliczne seminaria w University of Peloponese (Grecja). Pełniłam funkcję ekspertki w programie UNESCO Creative Cities Network: Creative Crossroads Katowice-Kraków 2030 (2018). W roku akademickim 2019-2021 byłam stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie realizowałam projekt badawczy poświęcony formowaniu środowisk artystycznych przełomu XIX i XX wieku w USA. Dzięki programowi Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prace badawcze kontynuowałam w Terra Foundation for American Art w Paryżu (2021). W środowisku lokalnym działam na rzecz społeczności seniorów. Moją pasją są podróże, historia sztuki oraz kolarstwo downhillowe.

EN

I am an assistant professor at the Institute of Sociology at the University of Silesia in Katowice (Poland). I obtained a doctorate degree at the Jagiellonian University (Poland) in 2012. My research interests lie in the fields of the sociology of art, urban studies, and the theory of social change. I am the author of several articles and scientific monographs. Recently, I have published papers on American art (Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologiczny 2021). I participated in individual and collective research projects both in Poland and abroad. As part of the Erasmus+ program, I conduct regular seminars at the University of Peloponnese (Greece). I worked as an expert for the UNESCO Creative Cities Network program: Creative Crossroads Katowice-Krakow 2030 (2018). In the 2019-2021 academic year, I received a scholarship from the Polish-U.S. Fulbright Commission to Columbia University in New York where I researched the formation of artistic circles at the turn of the 19th and 20th centuries in the USA. Thanks to the Inicjatywa Doskonałości Badawczej program of the University of Silesia in Katowice, I continued my research work at the Terra Foundation for American Art in Paris (2021). I am engaged in working for the local community, in particular for the seniors community. I am passionate about traveling, art history and downhill cycling.

 

Izabela Madura

Warszawa

Izabela Madura

[email protected]

PL

Jestem absolwentką i pracowniczką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W ramach swojej pracy prowadzę zajęcia ze studentami z różnych wydziałów, w tym także z uczestnikami programu Erasmus. Jestem zaangażowana w tworzenie programów interdyscyplinarnych studiów na różnym poziomie kształcenia. Na co dzień zajmuję się badaniami naukowymi na pograniczu chemii, fizyki i biologii, związanymi z analizą budowy związków chemicznych w fazie krystalicznej. We współpracy z farmaceutami projektuję nowe formy leków i badam związki o znaczeniu biologicznym. Działam również na rzecz środowiska akademickiego organizując m.in. konferencje, spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku zostałam stypendystką Fulbrighta otrzymując Senior Research Award, która pozwoliła mi prowadzić prace naukowe w prestiżowym ośrodku naukowym w Kalifornii – Lawrence Berkeley National Laboratory. Było to spełnienie moich marzeń o pracy na synchrotronie! Prywatnie pasjonuję się dobrym i zdrowym jedzeniem, filozofią humanizmu oraz uprawiam jogę.

EN

I am a graduate and employee of the Faculty of Chemistry at the Warsaw University of Technology. I conduct classes with students from various faculties, including the Erasmus program participants. I am involved in creating interdisciplinary study programs at various levels of education. My scientific research lies on the border of chemistry, physics and biology, and is related to the analysis of the structure of chemical compounds in the crystalline phase. In cooperation with pharmacists, I design new forms of drugs and analyze compounds of biological importance. I also work for the benefit of the academic community by organizing conferences, meetings with interesting people of science, culture and art, as well as activities for children and the youth. In 2014, I became a Fulbright scholarship recipient, receiving the Senior Research Award, which allowed me to conduct research at the prestigious California research center – Lawrence Berkeley National Laboratory. My dream about working at a synchrotron has come true! Privately, I am passionate about good and healthy food, the philosophy of humanism and I practice yoga.

Karolina Mazur

Kraków

Karolina Mazur

[email protected]

PL

Jestem doktorantką Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Głównie zajmuję się modyfikacją tworzyw sztucznych z naciskiem na biopochodne/biodegradowalne polimery. W mojej pracy zajmuję się produkcją funkcjonalnych biopochodnych kompozytów polimerowych o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych oraz o małym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Pobyt na stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine uważam za moment przełomowy w mojej karierze naukowej. Podczas pobytu na UCI udało mi się nauczyć obsługi wielu sprzętów laboratoryjnych, co przełożyło się na bardzo ciekawe wyniki i znacząco zwiększyło wartość merytoryczną mojej rozprawy doktorskiej. Wiele schematów pracy naukowej zaobserwowanych na UCI staram się wdrażać w mojej macierzystej jednostce, przez co praca staje się bardziej efektywna. Pobyt w Stanach nie tylko wpłynął na moją karierę zawodową ale też przyczynił się do rozwoju mojej osobowości. Pomimo trudnego czasu jakim była i jest pandemia koronawirusa poznałam wiele fascynujących i inspirujących ludzi, którzy byli dla mnie jak rodzina. Otworzyłam się na ludzi i mogę powiedzieć, że śmielej patrzę na świat. Co więcej pobyt w Kalifornii sprawił, że powróciłam do moich pasji z dzieciństwa którymi są granie w tenisa i na pianinie. To był naprawdę cudowny czas!

EN

I am a PhD student in Materials Science at the Faculty of Mechanical Engineering at the Cracow University of Technology. I mainly deal with the modification of polymer composites with an emphasis on bio-based/biodegradable polymers. In my work, I deal with the production of functional bio-based polymer composites with increased strength properties and low negative impact on the natural environment. I consider the Fulbright grant at the University of California in Irvine to be a turning point in my scientific career. During my stay at the UCI, I was able to learn how to use many laboratory equipment, which translated into very interesting results, and significantly increased the substantive value of my doctoral dissertation. I try to implement many patterns of scientific work observed at UCI at my home university, which makes the work more effective. My stay in the United States will not only affect my professional career but it also contributed to the development of my personality. Despite the difficult time of the coronavirus pandemic, I met many fascinating and inspiring people who were like family to me. I opened myself up to others and I can say that I look at the world more boldly. Moreover, my stay in California made me come back to my childhood passions, which are playing tennis and the piano. It was a really wonderful time!

Olga Michel

Wrocław

Olga Michel

[email protected]

PL

Jestem doktorem nauk medycznych i biologicznych, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuję w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, gdzie zajmuję się prowadzeniem badań laboratoryjnych na dwu- i trójwymiarowych hodowlach komórkowych w kontekście terapii przeciwnowotworowych. W roku akademickim 2018-19 dzięki otrzymanemu Fulbright Junior Research Award odbyłam 7-miesięczny staż na uniwersytecie Old Dominion University w Norfolk, w stanie Wirginia. Tam, pod okiem ekspertów z Instytutu Frank Reidy Research Center for Bioelectrics udało mi się zebrać część materiału do pracy doktorskiej poświęconej elektrochemioterapii nowotworów trzustki. Podczas pobytu w USA wzięłam również udział w międzynarodowym seminarium Fulbrighta w Salt Lake City. Prywatnie poza naukami o życiu interesuję się muzyką, bieganiem i literaturą, w szczególności cenię sobie powieści kryminalne i literaturę reportażu. Wolne chwile najchętniej spędzam na rodzinnym rozwiązywaniu krzyżówek i grze w planszówki.

EN

I have a PhD in biological and medical sciences. I graduated from the Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw Medical University and Jagiellonian University. Currently, I work at the Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences in Wrocław, where I conduct laboratory research on two- and three-dimensional cell cultures in the context of anticancer therapies. In the academic year 2018-19, thanks to the Fulbright Junior Research Award, I completed a 7-month internship at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Under the supervision of experts from the Frank Reidy Research Center for Bioelectrics, I was able to collect material for my doctoral dissertation on electrochemotherapy of pancreatic cancer. During my stay in the USA, I also took part in the Fulbright seminar in Salt Lake City. Privately, apart from life sciences, I am interested in music, running and literature, particularly crime novels and nonfiction. I like to spend my free time solving crosswords and playing board games with my family.

Zbigniew Siudak

Kielce

Zbigniew Siudak

[email protected]

PL
Jestem wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendystą Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018), laureatem nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2010) oraz Polskiej Akademii Nauk (2009). W 2004 roku ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie a następnie pracowałem w Oddziale Klinicznym II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jestem specjalistą chorób wewnętrznych, ukończyłem szkolenie specjalizacyjne z kardiologii. W 2017 roku uzyskałem tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) a od 2014 roku jestem członkiem prestiżowego Klubu 30 PTK. W latach 2015 – 2017 byłem sekretarzem Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2009-2011 członkiem Scientific Programme Committee EAPCI ESC a od 2018 Database and Registries Committee EAPCI ESC. Jestem autorem ponad 90 publikacji z łącznym IF>200 oraz indeksem Hirscha=15, a także członkiem komitetów naukowych czasopism Advances in Interventional Cardiology oraz Studia Medyczne.

EN
I am a lecturer and professor at the Faculty of Medicine and Health Studies of the Jan Kochanowski University in Kielce. I was a Fulbright Senior Award scholar in 2018, and I am a winner of the President of Krakow Award (2010) and the award of the Polish Academy of Sciences (2009). I graduated from the Faculty of Medicine at Jagiellonian University Medical College and continued to work at the 2nd Department of Cardiology of the University Hospital in Krakow. I am board certified in internal medicine and I have completed my cardiology training. In 2017, I was awarded the title of the Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) and I was chosen to be a member of the prestigious Club 30 of the Polish Cardiac Society in 2014. From 2015-2017, I was the Secretary of the Congress Programme Committee of the Polish Cardiac Society, a member of Scientific Programme Committee EAPCI ESC (2009-2011), and since 2018, I have been a member of the Database and Registries Committee EAPCI ESC. I have co-authored over 90 papers with IF>200 and Hirscha index=15. I am also a member of Scientific Boards at Advances in Interventional Cardiology and Medical Studies peer-reviewed journals.

Anna Sławińska

Bydgoszcz, Toruń

Anna Sławińska

[email protected]

PL

Jestem profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracuję w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej. Jednocześnie, współpracuję z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ), z którą byłam związana przez ostatnie 20 lat. Prowadzę badania z zakresu genetyki, immunologii zwierząt i interakcji mikrobioty z organizmem gospodarza. Brałam udział w programie Erasmus (Uniwersytet Tesalii w Volos w Grecji), jak również programie stypendialnym Uniwersytetu Wageningen w Holandii oraz rządu włoskiego (staż na Uniwersytecie Palermo). Zajmowałam również pozycję konsultanta w FAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory w Wiedniu oraz kierownika projektu na Uniwersytecie Molise we Włoszech. W latach 2014/2015 uzyskałam Fulbright Advanced Research Award, co pozwoliło mi na prowadzenie badań na Stanowym Uniwersytecie Iowa w Ames, USA. W czasie wolnym lubię nurkować w różnych zakątkach świata lub spędzać czas na kanapie z moimi futrzastymi przyjaciółmi.

 

EN

I am a professor at the Nicolaus Copernicus University (NCU) in Toruń, where I work at the Institute of Veterinary Medicine. At the same time, I collaborate closely with the Faculty of Animal Breeding and Biology at the Bydgoszcz University of Science and Technology (PBS), where I was affiliated for the past 20 years. I work in the field of genetics, animal immunology and the interaction of microbiota with the host organism. I also cooperate with the Institute of Veterinary Medicine. I have participated in the Erasmus program (University of Thessaly in Volos, Greece), and did internships at the Wageningen University (the Netherlands) and University of Palermo (Italy). I was also a consultant at FAO / IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory in Vienna and a principal investigator at Molise University in Italy. In 2014/2015, I obtained the Fulbright Advanced Research Award, which allowed me to conduct research at the Iowa State University in Ames, USA. In my spare time, I like to explore diving around the world or hang out with my fur friends.

 

Mateusz Strzelecki

Radom

Mateusz Strzelecki

[email protected]

PL

Jestem skrzypkiem i menedżerem kultury. Stopień doktora sztuki został mi nadany przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Zawodowo na stałe jestem związany z Zespołem Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, w którym prowadzę klasę skrzypiec, a od semestru zimowego 2021/2022 jestem także wykładowcą w Katedrze Muzyki działającej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oprócz tego zajmuję się również własną działalnością artystyczną w Polsce, jak i za granicą. Moja historia współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta rozpoczęła się od realizacji stypendium dla doktorantów o nazwie Fulbright Junior Research Award. W ramach stypendium, w roku akademickim 2019/2020 przebywałem na nowojorskiej uczelni Queens College – Aaron Copland School of Music. Wolne chwile staram się spędzać aktywnie m.in. na intensywnych przejażdżkach rowerem MTB lub relaksując się na siłowni.

EN

I am a violinist and a culture manager. I obtained my PhD degree at the Academy of Music in Łódź. For several years, I have been professionally associated with the Oskar Kolberg Music School Complex in Radom where I teach the violin. Moreover, since the 2021/22 winter semester of 2021/2022 I have been working as a lecturer at the Art Department of the Jan Kochanowski University in Kielce. I also conduct my own artistic activity in Poland and abroad. My story with the Polish – U.S. Fulbright Commission started when I became a recipient of the Fulbright Junior Research Award for the academic year 2019/2020. I spent that time fruitfully at Queens College – Aaron Copland School of Music in New York. During my free time, I try to be active: I love to ride my MTB bike intensely or relax at the gym.

LOKALIZACJE AMBASADORÓW I AMBASADOREK

Na mapce zaznaczono główne lokalizacje naszych Ambasadorów i Ambasadorek. Nie oznacza to, że tylko w tych miejscowościach można zaprosić ich do współpracy! To tylko punkty orientacyjne, pozwalające znaleźć Ambasadora najbliżej Państwa instytucji.

Loading...