Ambasadorzy i Ambasadorki Programu Fulbrighta 2018-2020

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Program jest nową inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z okazji 60-lecia Programu Fulbrighta w Polsce. Ambasadorzy zostali wybrani w drodze otwartego konkursu spośród ponad 2000 polskich absolwentów.

Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 9 ośrodkach akademickich w Polsce: Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku,  Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Przy profilu każdego Ambasadora znajduje się jego adres e-mailowy.

ROLA AMBASADORÓW I AMBASADOREK

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Organizacja wydarzeń promujących ofertę stypendialną Programu Fulbrighta w swoim środowisku naukowym i akademickim, takich jak spotkania informacyjne o ofercie programu, prezentacje doświadczeń stypendystów.

WSPARCIE KANDYDATÓW

Wsparcie kandydatów na stypendia Fulbrighta w procesie aplikacyjnym.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI AMBASADORAMI

Współpraca z innymi Ambasadorami Programu, w tym udział w spotkaniach i szkoleniach dla Ambasadorów.

WSPÓŁPRACA Z ABSOLWENTAMI

Współpraca ze stowarzyszeniami absolwentów i grupami nieformalnymi absolwentów aktywnymi w regionie działania Ambasadora.

AMBASADORZY I AMBASADORKI

Barczak_Mariusz_Ambasador
Mariusz Barczak
Ambasador Programu Fulbrighta w Lublinie i okolicach
Wykładowca akademicki i naukowiec na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Realizował projekty dotyczące m.in. wytrzymałych materiałów do elementów pojazdów kosmicznych czy sensorów do małoinwazyjnego wykrywania nowotworów i monitorowania procesów życiowych. Stypendysta m.in. City College of New York, Stanford University, NASA Ames Research Center, Dublin City University, Universidad de Granada, Ukraińskiej Akademii Nauk. Jest laureatem programu Fulbright Senior Award, Top 500 Innovators oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W wolnym czasie gra w szachy i Texas Hold’em, planuje kolejne podróże oraz stara się sprostać niełatwemu zadaniu bycia tatą dwóch niesamowicie ciekawych świata dzieci. Mariusz jest absolwentem Programu Fulbrighta z rocznika 2017. W ramach Fulbright Senior Award realizował projet badawczy “Adsorptive, photocatalytic and supercapacitive behavior of functionalized carbon fibers” w City College of New York.
__
Kontakt:
[email protected]
Kotlewska_Ilona_Ambasador
Ilona Kotlewska-Waś
Ambasador Programu Fulbrighta w Krakowie i okolicach
Neurobiolog i neuropsycholog, doktor Polskiej Akademii Nauk (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego), obecnie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Bada mózgowe mechanizmy rozpoznawania własnej twarzy oraz poczucia własności przedmiotów. Laureatka programów: START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Junior Advanced Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Preludium od Narodowego Centrum Nauki. Prowadziła badania naukowe na Uniwersytecie Barcelońskim w Hiszpanii i w Neurobiologicznym Instytucie Leibniza w Niemczech. Współpracowała z naukowcami z najlepszych amerykańskich uczelni takich jak Dartmouth College, MIT i Yale. Ilona jest absolwentką Programu Fulbrighta z rocznika 2018. W ramach Fulbright Junior Advanced Research Award realizowała projet badawczy “Neural correlates of self-related information processing” w Dartmouth College.
__
Kontakt:
[email protected]
Malinska_Krystyna_Ambasador
Krystyna Malińska
Ambasador Programu Fulbrighta w Częstochowie i okolicach
Badaczka i wykładowczyni akademicka, związana z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, USDA Borlaug Fellowship Program oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Stażystka m.in. w Pennsylvania State University (USA), University of Georgia (USA), Stanford University (USA), Harvard University (USA), University of Almería (Hiszpania), Ghent University (Belgia), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz ConAgra Grain Processing Company (USA). Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz rolnictwa ekologicznego, a także problematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań naukowych. Inicjatorka programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, który prowadzi wspólnie z absolwentami programów Top 500 Innovators i Komisji Fulbrighta. Wiceprezeska Stowarzyszenia Top 500 Innovators, ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Krystyna jest absolwentką Programu Fulbrighta z rocznika 2006. W ramach Fulbright Junior Advanced Research Award realizowała projekt badawczy z dziedziny inżynierii środowiska w Pennsylvania State University.
___
Kontakt:
[email protected]
Mazurkiewicz_Anna_Ambasador
Anna Mazurkiewicz
Ambasador Programu Fulbrighta w Gdańsku i okolicach
Profesor nadzw. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie sprawuje także funkcję prezeski amerykańskiego towarzystwa naukowego: Polish-American Historical Association (2017-2018). Jej zainteresowania badawcze obejmują dzieje Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, amerykańsko-polskie relacje dyplomatyczne, polityczną działalność uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej w USA po 1945 r. oraz dzieje zimnowojennej emigracji z tego regionu. Stażystka i stypendystka m.in. University of Notre Dame, Central European University (Budapeszt), Kościuszko Foundation Scholar (m.in. University of Minnesota), a także programu Fulbright Senior Award. Jako profesor wizytująca prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu historii Polski i Polonii na State University of New York at Buffalo oraz Valdosta State University (Georgia). Anna jest absolwentką Programu Fulbrighta z rocznika 2018. W ramach Fulbright Senior Award realizowała projekt badawczy “The National Committee for a Free… – American uses of political exiles during the Cold War” w Stanford University.
___
Kontakt:
[email protected]
Partyka_Jacek_Ambasador
Jacek Partyka
Ambasador Programu Fulbrighta w Białymstoku i okolicach
Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytu w Białymstoku, gdzie prowadzi seminaria i wykłady z historii literatury amerykańskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują intertekstualność, prozę na temat Holokaustu i dwudziestowieczną poezję amerykańską. Jacek jest absolwentem Programu Fulbrighta z rocznika 2018. W ramach Fulbright Senior Award realizował projekt badawczy “Mesmeric Misery: The poetics of document and the limit experience in the works of Charles Reznikoff” w Fordham University.
___
Kontakt:
[email protected]
Postuła_Marek_Ambasador
Marek Postuła
Ambasador Programu Fulbrighta w Warszawie i okolicach
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, oraz lekarz medycyny o specjalizacji zarówno w zakresie chorób wewnętrznych, jak i kardiologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują kardiologię i farmakologię kliniczną, w szczególności genetyczne podstawy reaktywności płytek krwi, a także jej zastosowanie w opracowywaniu spersonalizowanej terapii przeciwpłytkowej. Niedawno rozpoczął studia magisterskie z ekonomii zdrowia, wyników i zarządzania w dziedzinie chorób układu krążenia w London School of Economics and Political Science. Marek jest absolwentem Programu Fulbrighta z rocznika 2011. W ramach Fulbright Senior Award realizował projet badawczy w Laboratorium Perioperatywnej Genomiki (Katedra Anestezjologii, Penn State College of Medicine w Hershey).
___
Kontakt:
[email protected]
Rajczykowski_Krzysztof_Ambasador
Krzysztof Rajczykowski
Ambasador Programu Fulbrighta w Gliwicach i okolicach
Absolwent Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Biotechnologia. Obecnie doktorant na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków. Zajmuje się przede wszystkim problemem zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi, uwzględniając nie tylko techniki analityczne, lecz również metody usuwania wspomnianych metali, głównie przy pomocy procesów adsorpcji. Stypendysta Fulbright Junior Advanced Research Award na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie.
___
Kontakt:
[email protected]
Szymanowski_Rafal_ambasador
Rafał Szymanowski
Ambasador Programu Fulbrighta w Poznaniu i okolicach
Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada związki między światem polityki a gospodarki, w tym m.in. ekonomię polityczną kryzysów gospodarczych, odpowiedzialność polityczną banków centralnych, reżimy gospodarcze oraz rolę narodowych idei i kultur ekonomicznych w kształtowaniu polityki gospodarczej. Stażysta w School of Business University of Alberta w Kanadzie oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Laureat programu stypendialnego Fundacji UAM otrzymanego w uznaniu za dorobek i aktywność naukową oraz innowacyjność metod i kierunków badań. Stypendysta Fulbright Junior Research Award na University of California, Berkeley. Uczestnik projektów poświęconych ekosystemom innowacji, transferowi wiedzy i technologii, finansowaniu B+R i modelowi studiów trzeciego stopnia w Polsce.
___
Kontakt:
[email protected]
Świetlicki_Mateusz_Ambasador
Mateusz Świetlicki
Ambasador Programu Fulbrighta we Wrocławiu i okolicach
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Współzałożyciel i członek rady programowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (Wydział Filologiczny, UWr). Amerykanista i ukrainista. Obecnie pracuje nad projektem poświęconym pamięci w literaturze dziecięcej. Stypendysta Uniwersytetu Harvarda (USA), Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), a także Fulbright Slavic Award na University of Illinois w Chicago. Przedstawiciel sekcji Childhood & Youth amerykańskiej organizacji Social Science History Association (SSHA).
___
Kontakt:
[email protected]
Loading...