Program Fulbright Inter-Country Travel Grant przeznaczony jest dla polskich szkół wyższych, kół studenckich oraz organizacji pozarządowych, które chciałyby zaprosić amerykańskiego profesora aktualnie przebywającego na stypendium Fulbrighta w Europie (wykluczając Polskę) na wykład gościnny, uczestnictwo w konferencji lub spotkanie ze studentami.

Konkurs jest otwarty, zgłoszenia rozpatrywane są na bieżąco.

Kto może aplikować

  • polskie uczelnie wyższe
  • koła naukowe i stowarzyszenia studenckie
  • organizacje pozarządowe

Co oferujemy

Komisja Fulbrighta pokrywa koszty podróży stypendysty do Polski z kraju, w którym jest afiliowany (w klasie ekonomicznej). Nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani nie wypłaca diet w czasie, kiedy zaproszony stypendysta przebywa w Polsce. Instytucja zapraszająca zobowiązana jest do pokrycia wszelkich pozostałych kosztów związanych z przyjazdem stypendysty do Polski, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdów na terenie kraju związanych z projektem.

Jak aplikować

Aktualną listę amerykańskich wykładowców i badaczy przebywających na stypendium Fulbrighta w Europie można znaleźć na stronie fińskiej Komisji Fulbrighta. Instytucja goszcząca powinna samodzielnie nawiązać kontakt ze stypendystą i ustalić termin i harmonogram wizyty w Polsce.

Instytucja goszcząca, po ustaleniu terminu i harmonogramu pobytu stypendysty w Polsce powinna wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do koordynatora programu. Kliknij tutaj, aby przejść do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/oCgjR5. W ciągu 7 dni roboczych udzielimy odpowiedzi, czy i w jakiej wysokości możemy udzielić dofinansowania.

Wypłata grantu realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów finansowych (wzory i instrukcje przesyłamy e-mailowo). Płatności dokonywane są wyłącznie w złotówkach (PLN) lub dolarach amerykańskich (USD), na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów. Grant najczęściej rozliczany jest bezpośrednio ze stypendystą. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do przesłania krótkiej relacji z wizyty stypendysty (w języku polskim lub angielskim) oraz przynajmniej jednego zdjęcia.

Masz pytania?

Napisz do koordynatora

Najczęściej zadawane pytania

Tak, o Inter-Country Travel Grant instytucje mogą aplikować wielokrotnie w trakcie roku akademickiego.

Grant może być wypłacony wyłącznie w złotówkach na konto w polskim banku lub dolarach amerykańskich na konto w banku amerykańskim. Jeśli bilety zostały zakupione w innej walucie, użyjemy kursu wymiany NBP z dnia otrzymania rozliczenia.

Zachęcamy, aby instytucja goszcząca sama nawiązała kontakt ze stypendystą, korzystając z bazy umieszczonej na stronie fińskiej Komisji Fulbrighta. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt.

Liczba przyznawanych grantów zależy od dostępnego budżetu.