Wesprzyj naszą działalność

Od ponad 60 lat Program Fulbrighta stwarza możliwości rozwoju polskim i amerykańskim naukowcom, studentom, artystom, a także dziennikarzom i osobom aktywnym w sferze publicznej. Skorzystało z nich już niemal 5000 osób.  Nasi absolwenci podkreślają, że udział w programie pozytywnie wpływa na rozwój nauki, pozwala im stać się częścią międzynarodowego środowiska, jak również po prostu zmienia życie. Co roku otrzymujemy o wiele więcej wniosków od utalentowanych osób, których projekty warte są wsparcia, niż liczba stypendiów, które możemy przyznać.

Jeśli chcą Państwo zwiększyć tę pulę i wesprzeć rozwój nauki, kultury i wymiany międzynarodowej, zapraszamy do współpracy. Osoby prywatne, firmy i instytucje mogą nas wesprzeć na wiele sposobów, kilka z nich opisaliśmy poniżej. Masz inną propozycję wsparcia? Napisz do Justyny Janiszewskiej, Dyrektor Wykonawczej Komisji.

Ustanowienie wspólnego stypendium

Ustanowienie wspólnego stypendium

Finansowanie lub współfinansowanie pobytu polskiego stypendysty lub stypendystki w USA, albo też Amerykanów w Polsce to ta forma pomocy i współpracy, na którą najbardziej liczymy. Taka współpraca może obrać różne formy (np. ufundowania stypendium dla naukowców lub studentów z konkretnej dziedziny, pokrywania czesnego za studia, goszczenia amerykańskiego profesora na Państwa uczelni), w zależności od Państwa możliwości i zasad fundraisingu dopuszczalnych w programie Fulbrighta oraz wspólnych ustaleń. W celu omówienia możliwości współpracy lub poznania przykładów tego typu wsparcia prosimy o kontakt z Justyną Janiszewską, Dyrektor Wykonawczą Komisji.

Sponsoring lub współfinansowanie wydarzeń

Sponsoring lub współfinansowanie wydarzeń

Każdego roku Komisja organizuje wiele wydarzeń skierowanych do stypendystów i absolwentów programu, do świata akademickiego, a po części także do szerszego grona wszystkich zainteresowanych osób. Udzielenie nam przestrzeni konferencyjnej, zapewnienie poczęstunku lub opłacenie kosztów podróży mówców lub trenerów to pomoc, którą chętnie przyjmiemy, odwzajemniając się adekwatnym promowaniem Państwa marki. Prosimy o kontakt z Anną Kertyczak, Koordynatorką Projektów Specjalnych i Wydarzeń.

Przekaż nam 1% podatku

Przekaż nam 1% podatku

Komisja jest organizacją pożytku publicznego. Wypełniając swoje zeznanie podatkowe pamiętaj o tym, by 1% swojego podatku przeznaczyć na ważne cele społeczne. We właściwym polu formularza PIT wpisz nasz numer KRS: 0000166179. Środki pozyskane z 1% przeznaczamy na stypendia lub działania wspierające stypendystów i absolwentów Fulbrighta.

Darowizna na cele statutowe

Darowizna na cele statutowe

Możesz nas także wesprzeć darowizną. Każda kwota ma dla nas znaczenie i zostanie dobrze wydatkowana – na stypendia lub inne działania programowe Komisji. Jeśli rozliczasz podatek w Polsce, taka darowizna może zostać ujęta w rozliczeniu rocznym i odjęta od rozliczanego dochodu.

Przelew bankowy w złotówkach:

  • Odbiorca: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  • Bank: Bank Handlowy w Warszawie
  • Numer konta: 97 1030 1582 0000 0005 0159 4024
  • SWIFT: CITIPLPX
  • Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
Przelew bankowy w dolarach amerykańskich:

  • Odbiorca: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  • Bank: Citibank New York
  • Numer konta: 30944969
  • ABA (routing number): 021000089
  • Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Wpłata na fundusz stypendialny w USA

Wpłata na fundusz stypendialny w USA

Jeśli mieszkasz w USA lub z innych powodów jest dla Ciebie wygodniejsze przekazanie wsparcia za pośrednictwem amerykańskiej instytucji non-profit, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Nasza organizacja partnerska, Institute of International Education utworzyła dla nas fundusz stypendialny.

Wpłaty możesz dokonać poprzez system online (wówczas w polu Select Fund wybierz: Poland Fulbright Assistance Fund), lub wypełniając tradycyjny formularz (pobierz plik .docx).

Loading...