Uczestnicy i uczestniczki sympozjum BioLAB

Program Mentoringowy BioLAB

Celem program mentoringowego BioLAB jest udzielenie uczestnikom Programu BioLAB 2021-22 bezpośredniego wsparcia w sprawach rozwoju zawodowego i międzynarodowej kariery naukowej.

Wierzymy, że wsparcie starszych kolegów i koleżanek, absolwentów i absolwentek Programu BioLAB, pozwoli młodym naukowcom i naukowczyniom znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Inicjatorami programu mentoringowego BioLAB są absolwenci i absolwentki Programu BioLAB oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

Na czym polega program

Mentoring

Indywidualne wsparcie mentora w obliczu bieżących wyzwań i problemów.

Szkolenia

Szkolenia i warsztaty, które pomogą Ci rozwinąć potencjał.

Sieć kontaktów

Okazje nawiązania nowych znajomości i budowania sieci kontaktów.

Mentorzy i Mentorki

 • Paweł Joachimiak

  Biotechnologia

 • Szymon Kmiecik

  Biotechnologia

 • Kasia McFarland

  Biotechnologia

 • Agata Mieżaniec

  Technologia Chemiczna

 • Ala Santos

  Biochemia, Biologia molekularna

 • Tomasz Ślężak

  Biotechnologia

 • Marta Stremska

  Immunologia, Mikrobiologia

 • Pamela Światłowska

  Biotechnologia

Paweł Joachimiak

Biotechnologia

Kim jestem | Who I am: Jestem absolwentem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed w Gdańsku na kierunku Biotechnologia. W trakcie studiów uczestniczyłem w programie BioLAB (Visiting Research Graduate Traineeship Program), dzięki któremu miałem możliwość wykonania swojej pracy magisterskiej na University of Virginia w Charlottesville. Po studiach, przez ponad rok pracowałem jako Asystent ds. Oczyszczania i Filtracji w dziale R&D w Polpharmie Biologics w Gdańsku. We wrześniu 2017 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. W swoim doktoracie skupiam się na badaniu transkryptów mających znaczenie w wywoływaniu chorób poliglutaminowych (PolyQ), m.in. choroby Huntingtona. Miałem okazję prezentować swoje wyniki na różnych konferencjach naukowych, zarówno w formie posterów jak i „short-talka”. Jestem współtwórcą pierwszego polskiego testu genetycznego wykrywającego koronawirusa SARS-CoV2 oraz genetycznego testu różnicującego SARS-CoV2/grypa. Za zasługi w działalności naukowo-badawczej zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. I graduated from the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG in Gdańsk. During my studies, I participated in the Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), which allowed me to do my master’s thesis at the University of Virginia in Charlottesville. After graduation, I worked as a Downstream Process Development Assistant in Polpharma Biologics. In September 2017, I started my PhD studies at the Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences in Poznań. The main focus of my PhD are transcripts that are involved in polyglutamine (PolyQ) diseases onset, like Huntington’s disease. I had a pleasure to present my findings during various scientific congresses in a form of posters or short-talks. I am a co-author of the first Polish genetic test which allows for SARS-CoV2 coronavirus detection and a co-author of the genetic test which differentiate between SARS- CoV2 and flu infection. For my accomplishments in science, I was awarded with the Silver Cross of Merit.

Szymon Kmiecik

Biotechnologia

Kim jestem | Who I am:

Biotechnolog z doświadczeniem w międzynarodowych laboratoriach badawczych. Moje zainteresowanie biologią pojawiło się w szkole średniej, skłoniło mnie to do studiowania Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskie). Podczas studiów magisterskich uczestniczyłem w rocznym stażu w USA w ramach programu VRGTP (Visiting Research Graduate Traineeship Program) organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Po ukończeniu studiów magisterskich pracowałem przez ponad rok w Pure Biologics SA jako Specjalista Biotechnolog oraz Kierownik Techniczny. Następnie podjąłem studia doktoranckie na Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy) w zakresie biologii molekularnej. Badania do mojej pracy doktorskiej skupiają się na białkach opiekuńczych oraz mechanizmach regulujących szok cieplny.

Biotechnologist with experience in international laboratories. My interest in biology started in high school and continued during bachelor’s and master’s studies in the field of Biotechnology at Wroclaw University of Science and Technology. During my master’s I conducted a one-year internship in the USA within VRGTP (Visiting Research Graduate Traineeship Program) organized by the Polish-U.S. Fulbright Commission. After graduation I worked in the industry as Biotechnology Specialist and Technical Manager at Pure Biologics SA. Next, I continued developing my career during PhD studies at the Center for Molecular Biology of Heidelberg University (Germany). My PhD research focuses on molecular chaperones and molecular mechanisms regulating the heat shock response.

Kasia McFarland

Biotechnologia

Kim jestem

Nazywam się Kasia McFarland. Moje zainteresowania zawsze były szerokie i wymykały się typowemu profilowaniu pod kątem kariery zawodowej. Moją ciekawość wzbudzała nauka, zagadnienia inżynierskie, medycyna i fizjologia, ale również literatura i nauka języków obcych. Nie do końca odnajdywałam się w systemie, w którym na wczesnym etapie edukacji wymagane jest sprecyzowanie zainteresowań. Wówczas wydawało mi się, że to ze mną jest coś nie tak. Z czasem kompletnie zmieniłam zdanie. Przy wyborze studiów kierowałam się ich wszechstronnością oraz profilem inżynierskim. Skończyłam biotechnologię na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją w technologii leków i kosmetyków.

W programie BioLAB uczestniczyłam w latach 2013/14. Prowadziłam badania nad regulacją transkrypcji u drożdży w laboratorium Davida Auble na University of Virginia w Charlottesville.

Mimo iż zdecydowałam się nie kontynuować kariery akademickiej, trzymałam się zawsze blisko nauki. Pod koniec studiów dużo eksperymentowałam z produkcją formuł kosmetycznych. Swoją wiedzą biochemiczną i doświadczeniem dzieliłam się poprzez bloga, kanał na YouTube i warsztaty grupowe. Bardzo dużo się nauczyłam prowadząc samodzielnie biznes. Przede wszystkim zrozumiałam, że chociaż umiem wiele rzeczy zrobić sama, nie zawsze jest to dobre rozwiązanie – potrafi doprowadzić do wypalenia.

Szukając większej struktury, zaczęłam pracę w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris, gdzie pełniłam funkcję Ekspertki Naukowej. Zajmowałam się zarówno realizacją projektów naukowych w dziedzinie biochemii skóry i badania kosmetyków, jak również prowadzeniem szkoleń na rynkach międzynarodowych. To doświadczenie pokazało mi, że jest wiele różnych sposobów, żeby znaleźć swoje miejsce w świecie nauki, wykorzystując swoje naturalne predyspozycje. Miałam możliwość połączyć czynności typowo akademickie, jak nadzorowanie badań, pisanie publikacji i udział w konferencjach naukowych z prowadzeniem szkoleń i wystąpień publicznych. Przy okazji zwiedziłam dziesiątki krajów oraz poznałam proces rozwoju i wdrażania na rynek produktów kosmetycznych.

Obecnie nadal obracam się w świecie kosmetyków. Jestem częścią firmy Warsaw Labs, która zajmuje się tworzeniem marek kosmetycznych dla klientów od strony kreatywnej (tworzenie marki, identyfikacji wizualnej itp.), jak również produkcyjnej – wybór składników aktywnych i formuł, badania bezpieczeństwa i skuteczności, koordynacja produkcji i logistyki. W mojej codziennej pracy mogę wykazać się swoją ekspertyzą techniczną, ale również rozwijam umiejętność zarządzania wielowątkowymi projektami oraz wiedzę w zakresie budowania marki.

Patrząc z perspektywy czasu widzę, że jak najbardziej możliwe jest znalezienie swojej własnej drogi zawodowej, nawet jeśli na początku nie widzimy, dokąd dokładnie ona prowadzi. Każdy z nas może realizować swoją pasję do nauki na swój sposób, dostosowany do naturalnych predyspozycji i preferencji.

Who I am

My name is Kasia McFarland. My interests have always been versatile. I was fascinated by science, engineering, medicine and physiology but also fields like literature and linguistics. I didn’t quite fit into the system that required choosing a specific path on early stage of education. At the time I thought there was something wrong with me. Over time I have completely changed my mind.

I wanted my university major to give me a wide thematic range of courses, including engineering. I chose biotechnology of pharmaceuticals and cosmetics at Warsaw University of Technology.

I participated in the BioLAB program in 2013/14. I was involved in research on transcription regulation in budding yeast led by David Auble’s lab at University of Virginia in Charlottesville.

Even though I decided to not pursue an academic career, I never drifted too far away from science. I have experimented a lot with formulating skin care products. I started sharing my knowledge and experience via blog, YouTube and in person group workshops. I learned a lot while running a business. One of the lessons was how easy it is to burn out when doing everything on my own, even if technically I have the capability to do so.

In search of a bigger organization I started working for the Dr Irena Eris Centre for Science and Research. I was involved in research projects in the field of skin biochemistry and cosmetic testing as well as giving science-based trainings in international markets. This experience showed me that everyone can find their niche in the world of science based on their individual talents and preferences. I kept doing the scientific things – research, publishing, participating conferences but also realized my other passions – teaching, public speaking etc. In the process I also visited dozens of countries and familiarized myself with the process of cosmetic product development.

Currently I am a part of Warsaw Labs – an agency specialized in comprehensive creation of skin care brands for our clients. We create the brand concept and visual identity, as well as coordinate product development and all the logistics involved in production. I mostly contribute with my technical knowledge but I also develop skills such as managing multilayered projects and expand my expertise in brand creation.

Looking back, I see that it is definitely possible to find your own career path, even if you might not initially see where it leads. We can all express our passion for science in our own unique way, following our curiosity and natural talents.

Agata Mieżaniec

Technologia Chemiczna

Kim jestem | Who I am:

Uczestniczyłam w programie BioLAB w roku akademickim 2013/2014 w grupie profesora Davida Brautigana w Center for Cell Signaling na University of Virginia.

W 2015 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej, a następnie w 2019 roku studia doktoranckie na kierunku Biological Chemistry na University of Nottingham w Wielkiej Brytanii.

Po ukończeniu doktoratu miałam okazję doświadczyć różnych ról w nauce, zaczynając od ekscytującego stażu w start-upie w Szanghaju w Chinach zajmując się badaniami nad nową klasą przeciwciał, poprzez pracę w badaniach klinicznych w dziale medycznym, aż ostatecznie decydując się na wejście w prężnie rozwijający się świat zastosowania Sztucznej Inteligencji w badaniach naukowych.

Obecnie pracuję w zespole rozwijającym biznes, co pozwala mi na liczne interakcje z wieloma firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi ze Stanów Zjednoczonych, uczestniczenie w światowej klasy konferencjach dotyczących zastosowania AI w rozwoju leków, oraz pozostanie na bieżąco z obecnymi trendami w świecie nauki bez doświadczania frustracji mokrego laboratorium 🙂

Bardzo się cieszę, że mam możliwość wziąć udział w programie mentoringowym BioLAB, i z ogromną przyjemnością porozmawiam na temat wszystkich Waszych niepewności związanych z dalszą karierą, jak i również chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami z programu BioLAB.

I participated in the BioLAB program in the 2013/2014 academic year and I carried out my research at David Brautigan’s laboratory in the Center for Cell Signaling at the University of Virginia.

I received my Master’s Degree in Chemical Technology from the Warsaw University of Technology in Poland in 2015, and next, I have completed my Ph.D. in Biological Chemistry at the University of Nottingham in the UK in 2019.

After my Ph.D., I had a chance to experience different kinds of scientific jobs, starting from an internship in an exciting start-up in Shanghai, China doing research on novel antibodies, through working for almost a year in the cancer clinical trials space in the medical affairs department, to finally deciding to land in the growing area of Artificial Intelligence for life science research.

Currently, I am part of a business development team, which allows me to interact with numerous biotech and pharmaceutical companies from the US, participate in world-class conferences on AI in drug discovery, and stay up to date with current trends in science without facing wet lab frustrations anymore 😉

I am glad I can participate in the BioLAB mentoring program and discuss all the uncertainties related to your scientific career as well as share my experience from the BioLAB program.

Ala Santos

Biochemia, Biologia molekularna

Kim jestem

Jestem biochemiczką i biolożką molekularną. Pasjonuje się komercjalizacją nowych rozwiązań i innowacji. Obecnie pracuję jako kierownik techniczny w Abbott Laboratories, gdzie jestem odpowiedzialna za ocenę i rozwój nowych technologii w dziedzinie diagnostyki chorób zakaźnych. Poza pracą jestem konsultantką w branży farmaceutyczno-biotechnologicznej dla firm venture capital, a także dla startupów na różnym poziomie rozwoju. Pełnię również funkcję Prezeski Women In Bio Chicago Chapter, organizacji non-profit łączącej i wspierającej kobiety na różnych ścieżkach kariery w naukach przyrodniczych.

Zanim dołączyłam do Abbottu, prowadziłam badania naukowe w międzynarodowych instytucjach, wliczając: Politechnikę Łódzką, Flanders Institute for Biotechnology w Belgii i Robert Gordon University w Szkocji. Podczas doktoratu na Uniwersytecie Chicagowskim, pełniłam funkcję Principal Investigator w Amerykańskim Towarzystwie Kardiologicznym w zakresie badań diagnostycznych chorób serca. Doceniłam także wartość transformowania innowacyjnych technologii w produkty. Specjalizowałam się w przeprowadzaniu due diligence dla startupów jako George Shultz Innovation Fund Associate w Polsky Center, a także byłam wolnym słuchaczem wielu przedmiotów związanych z ‘business of science’ w Booth School of Business. Odbyłam również staże w firmach inwestycyjnych, poszerzając swoją wiedzę na temat finansowania startupów w branży farmaceutyczno-biotechnologicznej.

Who I am

I am a biochemist and molecular biologist with passion for commercializing innovation. Currently I work as a Technical Lead in Abbott Laboratories, spearheading new technology assessment and development in the area of infectious diseases diagnostics. Outside of my day job I freelance as a Pharma/Biotech consultant for venture capital firms as well as for startups at various levels of development. Additionally I serve as a President of Women In Bio Chicago Chapter, a non-profit connecting and empowering professional women from all career paths in life sciences.

Before joining Abbott, I was an academic researcher at international institutions, including: Lodz University of Technology in Poland, the Flanders Institute for Biotechnology in Belgium and Robert Gordon University in Scotland. During my Ph.D. candidacy at the University of Chicago, I was a Principal Investigator with an American Heart Association for heart disease diagnostics research. While at UChicago, I developed a deep appreciation for transforming innovative technologies into tangible products. I conducted due diligence on startups as an Associate for George Shultz Innovation Fund at Polsky Center, in addition to attending classes in business of science at the Booth School of Business. I also interned in VC/investment companies, broadening my knowledge on how to finance startups in Pharma/Biotech landscape.

Tomasz Ślężak

Biotechnologia

Kim jestem

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie podczas studiów magisterskich wyjechałem na program Biolab. Tak rozpoczęła się moja przygoda z kariera naukowa w Stanach Zjednoczonych, która trwa do dziś. Obecnie jako doktorant na Uniwersytecie w Chicago jestem zaangażowany w tworzenie nowych technologii z udziałem przeciwciał. Dodatkowo udzielam się w Fundacji Polonium, której celem jest zrzeszenie polskich naukowców za granica. W czasie wolnym uprawiam sporty walki i czytam dobre książki – czasami w tym samym czasie.

Who I am

I have a “Ph.D. Pending” status at the University of Chicago in Biochemistry and Molecular Biophysics, where I focus on the development of a new antibody platform for multiple biomedical applications. I am very proud of being part of the Polonium Foundation, the organization that connects Polish scientist around the world. But a little bit about the past… I graduated from the University of Warmia and Mazury, where during my master studies, I was a visiting researcher at the University of Chicago within Fulbright’s Biolab program. During my student years, I was part of the “Kabaret Z Nazwy” comedy theater that traveled all over Poland to bring smile as well as tears to the public. Since a very early age, I practiced martial arts and continue until now to work on both- my body and mind.

Marta Stremska

Immunologia, Mikrobiologia

Kim jestem

Obecnie jestem doktorantką na University of Virginia (UVA) w Charlottesville na kierunku Immunology, Microbiology and Cancer Biology. Moje badania mają na celu zrozumienie roli kanałów jonowych w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej napędzanej głównie przez ścieżki sygnałowe wykorzystujące jony Ca2+.

Swoją karierę naukową rozpoczęłam na Uniwersytecie w Glasgow, który ukończyłam z dyplomem z genetyki. Jako student drugiego roku uczestniczyłam w rocznym programie wymiany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. W trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim ugruntowałam chęć podjęcia kariery naukowej, skąd dołączyłam do programu BioLab. Dwuletni projekt stażowy przyniósł mi kilka autorskich publikacji, nagrody na konferencjach regionalnych i międzynarodowych, a także utorował mi drogę do studiów doktoranckich w UVA. Jednak najbardziej satysfakcjonującą częścią programu doktorskiego jest możliwość mentoringu studentów, odpłacają tym samym entuzjazmem i pasją, które kiedyś zostały mi zaszczepione.

Poza laboratorium zagorzale uczestniczę w siatkarskiej lidze miejskiej, gorliwie chodzę na wędrówki po górach- nieustannie odkrywając naturalne piękno Wirginii I także niedawno odkryłam na nowo mój dawno zapomniany talent do jazdy na rolkach.

Who I am

Currently, I am a senior PhD student at the University of Virginia (UVA) in Charlottesville, majoring in Immunology, Microbiology and Cancer Biology. My research aims at understanding the role of ion channels in shaping the immune responses primarily driven by Ca2+ signaling.

My scientific career started at The University of Glasgow, from which I graduated with a diploma in Genetics. As a sophomore there, I participated in an exchange program at The University of California, Santa Cruz. During graduate school at The University of Warsaw, I solidified my desire to pursue a scientific career, from where I joined the BioLab program. A two-year internship project granted me a few first author publications, multiple presentation and poster awards at regional and international conferences, as well as paved my transition into a PhD program at UVA. However, the most rewarding part of being in a graduate program is the ability to mentor undergraduate students, paying forward the enthusiasm and passion that was once instilled in me.

Outside of the lab, I eagerly participate in a volleyball city league, I am an avid hiker- constantly discovering Virginia’s natural beauty and, quite recently, I rediscovered my former long-forgotten talent for roller-skating.

Pamela Światłowska

Biotechnologia

Kim jestem

Pracuję na stanowisku adiunkta w Szkole Inżynierii oraz Inżynierii Materiałowej na Queen Mary University London. Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się na układzie sercowo – naczyniowym. W szczególności badanie właściwości mechanicznych komórek mięśnia sercowego, pochodzących z modeli reprezentujących różne choroby serca, oraz komórek mięśni gładkich, pełniących ważną rolę w procesie rozwoju miażdżycy.

Studia licencjackie na kierunku Biotechnologia zrealizowałam na Międzyuczelniany Wydziale Biotechnologii, Gdański Uniwersytet Medyczny – Uniwersytet Gdański (PL). Z kolei, studia magisterskie odbyłam na University of Glasgow (UK) jako studentka programu Erasmus oraz na University of Virginia (USA) jako uczestniczka programu BioLAB (VRGTP uprzednio). Roczny staż zapewnił mi nie tylko wysokiej klasy doświadczenie naukowe, ale również umożliwił publikację dwóch współautorskich prac naukowych w magazynie Nature Medicine. Dotychczasowe osiągnięcia pozytywnie rzutowały na moja aplikację o stypendium doktoranckie na Imperial College London (UK), które ukończyłam w 2019. Kontynuując pracę naukową, odbyłam roczny projekt na New York University (USA) na stanowisku postdoc fellow.

Poprzez liczne przyznane granty, miałam wielokrotnie możliwość przedstawienia wyniki swoich badań na narodowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Codzienną pracę naukową wzbogacam dodatkowymi zajęciami mającymi na celu promowanie nauki. Czas wolny wypełniam szerokim wachlarzem zainteresowań tj., (bio)druk 3D, kryptografia, sport, hobbistyczne techniki ‘zrób to sam’, kaligrafia, moda czy też domowymi wypiekami w kuchni.

Who I am

I am a newly appointed Postdoctoral Research Assistant at Queen Mary University London. My main scientific interest is focused on cardiovascular science Specifically, looking into the mechanobiology of cardiac myocytes from different heart disease models and vascular smooth muscle cells, playing a key role in atherosclerosis formation.

I’ve obtained my BSc degree in Biotechnology at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology MUG-UG (PL). During my MSc degree I studied at University of Glasgow (UK), as an Erasmus student, and spent a full year at the University of Virginia (USA) as a BioLAB participant (VRGTP previously). This program not only equipped me with fantastic new scientific experience, but also gave me the opportunity to publish two co-authorship Nature Medicine journal publications. Previous achievements secured me a successful PhD Fellowship application at Imperial College London (UK) that I’ve completed in 2019. Following the PhD graduation, I’ve moved to New York to conduct a project as a Postdoctoral Fellow at the New York University (USA).

Thanks to a high rate of successful travel grant applications, I’ve been able to spend a reasonable amount of time, presenting my research projects on different scientific meetings nation- and worldwide. On top of my scientific projects, I participate in a variety of engagement activities aiming to promote science. I compliment my daily schedule with a range of different hobbies such as 3D(bio)printing, cryptography, sport, DIY, calligraphy, fashion design and baking.

“Aplikując na program mentoringowy BioLAB, nie byłem do końca pewien, czego mogę się po nim spodziewać. Miałem jednak przeczucie, że współpraca z mentorem, będzie cennym doświadczeniem, które może pomóc mi w rozwoju moich zainteresowań i kariery. Mentoring (z Agatą) znacznie przerósł moje oczekiwania, dając mi inspiracje i możliwości do realizacji własnych pomysłów, równocześnie pokazując mi alternatywne cele i ścieżki kariery, które wcześniej wydawały się dla mnie nieosiągalne. Udział w tym programie, obok wyjazdu do Stanów, jest z pewnością czymś, czego nie pożałujesz, dlatego nie wahaj się i aplikuj!”

“Pogram mentoringowy BioLAB to wspaniała okazja do zdobycia nowych kontaktów, a przede wszystkim do rozwoju osobistego i czerpania praktycznej wiedzy od doświadczonych osób. W trakcie spotkań z moją mentorką – Pamelą Światłowską – udało mi się dowiedzieć między innymi o dokładnym procesie aplikacji na studia doktoranckie, wyjazdach na konferencje naukowe, składaniu aplikacji o stypendia/granty czy tajnikach pisania publikacji naukowych. Dostałam także cenne wskazówki jak rozbudować swoje CV.

Bardzo podobało mi się indywidualne podejście mentora, możliwość propozycji tematów spotkań i zgłębienie przydatnych dla mnie zagadnień, które pomogą mi w przyszłej karierze naukowej. Dodatkowo przyjazna atmosfera, zaangażowanie i bezproblemowy kontakt w razie jakichkolwiek pytań sprawiły, że mogę serdecznie polecić program mentoringowy BioLAB każdemu kto chce poszerzyć swoje horyzonty 😊 Zachęcam do aplikowania!”

Osoby mentorowane

Informacje dla kandydatów i kandydatek

W Programie mentoringowym BioLAB mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy i uczestniczki Programu BioLAB danego roku akademickiego.

Zapoznaj się z Regulaminem edycji a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy: aktualnie nie prowadzimy naboru do programu

Polityka prywatności

Regulamin programu

Globalny kodeks etyczny

 • Spotkanie organizacyjne
 • Przekazywanie wiedzy i doświadczeń
 • Indywidualne planowanie kariery zawodowej
 • Pozyskiwanie funduszy na badania
 • Wskazówki dot. wystąpień publicznych, pisania publikacji, itp.
 • Nowe kierunki rozwoju zawodowego
 • Dzielenie się kontaktami w branży

Kontakt

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów, Doradczyni EducationUSA

Loading...
Skip to content