Oferta Programu Fulbrighta dla polskich instytucji

Co roku do Polski w ramach Programu Fulbrighta przyjeżdża kilkadziesiąt Amerykanów i Amerykanek. Są to osoby w trakcie studiów magisterskich i doktoranckich (U.S. Student Researcher Program), absolwenci i absolwentki studiów I stopnia (English Teaching Assistant Program) oraz pracowników naukowych (U.S. Scholar Program). Podczas pobytu w Polsce, który trwa od 3 do 10 miesięcy, realizują w Polsce własne projekty badawcze i/lub dydaktyczne, ale są również otwarci na poznawanie polskiej kultury oraz dzielenie się kulturą amerykańską.

Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Inter-Country Travel Grant

JEDNORAZOWA WSPÓŁPRACA

W ramach programu Inter-Country Travel Grant polskie instytucje (uczelnie wyższe, stowarzyszenia studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe) mogą zaprosić amerykańskiego naukowca, który przebywa obecnie w Europie na stypendium Fulbrighta, do udziału w jednorazowym wydarzeniu, np. wykładzie gościnnym, konferencji czy spotkaniu ze studentami. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta pokryje koszt podróży stypendysty do Polski.

KRÓTKI PROJEKT

W ramach programu Fulbright Specialist polskie instytucje naukowe, edukacyjne, rządowe i pozarządowe mogą zaprosić amerykańskiego naukowca lub specjalistę do współpracy przy projekcie trwającym od 2 do 6 tygodni. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta pokryje koszty podróży, ubezpieczenia medycznego oraz honorarium stypendysty. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

KILKUMIESIĘCZNA LUB ROCZNA WSPÓŁPRACA

Polskie instytucje mogą gościć amerykańskiego studenta lub naukowca podczas ich pobytu w Polsce, trwającego od 3 do 10 miesięcy. Studenci zazwyczaj prowadzą badania do pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, natomiast naukowcy mogą prowadzić badania lub wykłady gościnne. Jeśli Państwa instytucja jest zainteresowana goszczeniem stypendysty Fulbrighta, prosimy o kontakt z koordynatorem programu dla amerykańskich studentów i pracowników naukowych.

Program Fulbright English Teaching Assistant

NATIVE SPEAKER - NAUCZYCIEL J. ANGIELSKIEGO

Fulbright English Teaching Assistant to 10-miesięczny program dla polskich uczelni wyższych zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego. Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę i promocję dobrych praktyk akademickich. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność poza akademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work & Travel.

SPOTKANIA Z UCZNIAMI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH

Działające przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA zachęca do zapraszania doradców edukacyjnych oraz amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta w Polsce na spotkania z młodzieżą w Państwa szkołach. Stypendyści Fulbrighta chętnie opowiedzą o swoich uczelniach w USA, rodzinnych miejscowościach oraz regionach USA, z których pochodzą. Spotkanie może dotyczyć także zagadnień związanych z kulturą amerykańską, jak muzyka, film, sport, literatura czy święta amerykańskie. Pracownicy naukowi i doktoranci mogą przybliżyć uczniom swoje zainteresowania badawcze.

Zaproś Komisję Fulbrighta na swoją uczelnię

ZAPROŚ PRZEDSTAWICIELA KOMISJI FULBRIGHTA

Jeśli Państwa uczelnia organizuje dni internacjonalizacji, dni doktoranta lub inne wydarzenia promujące mobilność akademicką, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta w miarę dostępności chętnie dołączy do wydarzenia i przybliży uczestnikom możliwości wyjazdu do USA w ramach stypendiów Fulbrighta. Możemy też przyjechać wygłosić prezentację o stypendiach Fulbrighta lub zorganizować webinarium dla grupy chętnych. Zaproszenie należy wysłać na adres [email protected]

Loading...