Dla polskich instytucji

Współpraca jednorazowa

W ramach programu Inter-Country Travel Grant polskie instytucje (uczelnie wyższe, stowarzyszenia studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe) mogą zaprosić amerykańskiego naukowca, który przebywa obecnie w Europie na stypendium Fulbrighta, do udziału w jednorazowym wydarzeniu, np. wykładzie gościnnym, konferencji czy spotkaniu ze studentami. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta pokryje koszt podróży stypendysty do Polski.

Współpraca przy krótkim projekcie

W ramach programu Fulbright Specialist polskie instytucje naukowe, edukacyjne, rządowe i pozarządowe mogą zaprosić amerykańskiego naukowca lub specjalistę do współpracy przy projekcie trwającym od 2 do 6 tygodni. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta pokryje koszty podróży, ubezpieczenia medycznego oraz honorarium stypendysty. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Współpraca kilkumiesięczna lub roczna

Polskie instytucje mogą gościć amerykańskiego studenta lub naukowca podczas ich pobytu w Polsce, trwającego od 3 do 10 miesięcy. Studenci zazwyczaj prowadzą badania do pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, natomiast naukowcy mogą prowadzić badania lub wykłady gościnne. Jeśli Państwa instytucja jest zainteresowana goszczeniem stypendysty Fulbrighta, prosimy o kontakt z koordynatorem programu dla amerykańskich studentów i pracowników naukowych.

Native speaker na uczelniach wyższych

Fulbright English Teaching Assistant to 10-miesięczny program dla polskich uczelni wyższych zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego. Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę i promocję dobrych praktyk akademickich. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność poza akademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work & Travel.

Native speaker w szkołach średnich

Działające przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA zachęca do zapraszania doradców edukacyjnych oraz amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta w Polsce na spotkania z młodzieżą w Państwa szkołach. Stypendyści Fulbrighta chętnie opowiedzą o swoich uczelniach w USA, rodzinnych miejscowościach oraz regionach USA, z których pochodzą. Spotkanie może dotyczyć także zagadnień związanych z kulturą amerykańską, jak muzyka, film, sport, literatura czy święta amerykańskie. Pracownicy naukowi i doktoranci mogą przybliżyć uczniom swoje zainteresowania badawcze.

Zaproś przedstawiciela Komisji Fulbrighta

Jeśli Państwa uczelnia organizuje dni internacjonalizacji, dni doktoranta lub inne wydarzenia promujące mobilność akademicką, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta w miarę dostępności chętnie dołączy do wydarzenia i przybliży uczestnikom możliwości wyjazdu do USA w ramach stypendiów Fulbrighta. Możemy też przyjechać wygłosić prezentację o stypendiach Fulbrighta lub zorganizować webinarium dla grupy chętnych. Zaproszenie należy wysłać na adres [email protected]

Loading...
Skip to content