Stypendia Fulbrighta na wyjazd do USA

CZYM JEST STYPENDIUM FULBRIGHTA?

Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Zbliżając do siebie środowiska akademickie różnych krajów, zbliżamy do siebie całe społeczeństwa. Dołączając do Programu, realizujecie nie tylko własne zawodowe ambicje, ale także stajecie się ambasadorami tej idei.

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Aspekt akademicki

Program Fulbrighta to program wymiany akademickiej, umożliwiający rozpoczęcie studiów graduate lub prowadzenie badań naukowych w uczelniach amerykańskich.

Aspekt kulturowy

Program Fulbrighta to także program wymiany kulturowej. Jednym z głównych kryteriów wyboru stypendystów jest ich chęć do reprezentowania polskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych.

Aspekt finansowy

Stypendia Programu Fulbrighta jako jedne z nielicznych umożliwiają pokrycie całości lub większości kosztów związanych z kilkumiesięcznym wyjazdem do USA.

ZANIM ZAAPLIKUJESZ - PRZECZYTAJ

Czego szukamy w kandydatach do stypendiów Fulbrighta? Przede wszystkim przemyślanych, merytorycznych pomysłów na projekty i badania, popartych aktywnością w środowisku akademickim, dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi i ciekawymi publikacjami.

W najbliższych latach priorytetem Komisji będzie wspieranie projektów w obszarze nauk ścisłych (tzw. STEM, z angielskiego: “science, technology, engineering, mathematics”), a także cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Beneficjentami Programu są także artyści, humaniści i pasjonaci nauk społecznych.Ważne są dla nas Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.

Prawdziwy “Fulbrighter” to jednak nie tylko świetny naukowiec. Stypendystów Programu charakteryzuje ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał, by stać się inicjatorami społecznych zmian, liderami ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Program Fulbrighta ma rozbudowane zaplecze ideowe i misję, ale równie ważne dla działań Komisji jest to, jak udział w stypendium wpływa na indywidualne doświadczenia i karierę uczestników. Co możesz zyskać dzięki stypendium Fulbrighta?

  • Rozwój badań i projektu – stypendium pomoże Ci w realizacji Twoich celów w miejscu możliwie najlepiej dostosowanym do tematu i dziedziny projektu;
  • Kraj najlepszych uniwersytetów – będziesz miał możliwość poznania życia i korzystania z infrastruktury jednych z najlepszych i największych uniwersytetów i instytutów badawczych na świecie;
  • Networking – kilka miesięcy w USA to dziesiątki, a nawet setki nowych kontaktów zawodowych i prywatnych;
  • Metka “Fulbrightera” – rozpoczynając stypendium stajesz się częścią prestiżowej międzynarodowej społeczności aktualnych i byłych stypendystów;
  • Podróże – część pobytu w USA możesz wykorzystać na zwiedzanie kraju i poznawanie jego różnorodności.

Doświadczenia każdego ze stypendystów Programu są inne i zależą od takich czynników, jak miejsce odbycia stypendium czy dziedzina prowadzonych badań. Jednak wszyscy Fulbrighterzy podkreślają, że stypendium zmieniło ich życie i pozytywnie wpłynęło na ich dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium. Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach. Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w dłuższej perspektywie niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

Wsparcie Komisji dla stypendystów nie ogranicza się do pomocy finansowej. Prowadzimy szeroki zakres działań, mających pomóc kandydatom w wyborze najlepszej dla nich oferty, miejsca odbywania stypendium i instytucji goszczącej. Udzielamy szczegółowych informacji pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o stypendium. Ogrom pracy Komisji poświęcony jest analizie i ewaluacji wniosków oraz spotkaniom z kandydatami. Komisja angażuje się w proces aplikacji na wybraną amerykańską uczelnię i kontakt z instytucjami goszczącymi, przygotowuje stypendystów do wyjazdu poprzez szereg spotkań informacyjnych i szkoleń i pomaga nawiązać kontakty z osobami z USA, które wspierają stypendystów po dotarciu na miejsce.

Wszystko po to, żebyś Ty mógł skupić się najważniejszym: treści merytorycznej aplikacji, jak najlepszym przedstawieniu przedmiotu i celów Twojego projektu badawczego czy planów w związku ze studiami w USA.

NASZE STYPENDIA

Fulbright Graduate Student Award

Roczne stypendium w wysokości do 47 000 USD na osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w USA.
Nabór wniosków: luty – kwiecień.

Więcej

Fulbright Junior Research Award

6-9 miesięczne stypendium dla doktorantów z polskich instytucji, na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA.
Nabór wniosków: luty – czerwiec.

Więcej

Fulbright Senior Award

3-9 miesięczne stypendium dla naukowców z polskich instytucji, na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA.
Nabór wniosków: luty – czerwiec.

Więcej

Fulbright Scholar-in-Residence Award

3-9 miesięczne stypendium dydaktyczne dla pracowników naukowych, na prowadzenie zajęć ze studentami w USA.
Najbliższy nabór: zajrzyj na stronę ogłoszenia.

Więcej

Fulbright Slavic Award

Trwające jeden trymestr stypendium dydaktyczne dla wykładowców akademickich specjalizujących się w kulturze i historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Nabór wniosków: listopad – styczeń.

Więcej

Program BioLAB

Roczny, płatny staż w jednym z 4 ośrodków naukowych w USA, dla studentów i doktorantów nauk biologicznych z polskich uczelni.
Nabór wniosków: listopad – luty.

Więcej

Fulbright STEM Impact Award

Stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla specjalistów reprezentujących dziedziny STEM, z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi oraz nadzorowaniem pracy zespołu badawczego. Nabór wniosków: sprawdź stronę programu.

Więcej

Fulbright-Schuman

Stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską.
Nabór wniosków: wrzesień – grudzień.

Więcej

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Przed zaaplikowaniem o stypendium Fulbrighta warto wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, webinarium lub porozmawiać z absolwentem. W tym miejscu będziemy publikować informacje o planowanych spotkaniach informacyjnych. Możesz też dołączyć do wydarzenia na Facebooku, aby otrzymywać powiadomienia o nadchodzących spotkaniach.

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...