Stypendia do USA

Program Fulbrighta to największy program wymiany akademickiej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. W Polsce działamy od 1959 r.

Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Stypendia Programu Fulbrighta jako jedne z nielicznych umożliwiają pokrycie całości lub większości kosztów związanych z kilkumiesięcznym wyjazdem do USA.

Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Zbliżając do siebie środowiska akademickie różnych krajów, zbliżamy do siebie całe społeczeństwa. Dołączając do Programu, realizujecie nie tylko własne zawodowe ambicje, ale także stajecie się ambasadorami tej idei.

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Dlaczego warto złożyć wniosek o stypendium Fulbrighta?

Uczestnictwo w Programie Fulbrighta jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych doświadczeń naukowych i osobistych, w tym nawiązanie kontaktu z amerykańskimi uczelniami w celu przeprowadzenia badań bądź rozpoczęcia studiów magisterskich lub doktoranckich, poznanie interesujących ludzi oraz zanurzenie się w amerykańskiej kulturze i krajobrazie. 

Stypendium Fulbrighta to m.in.:

 • Szansa na nawiązanie współpracy z wybraną uczelnią/ośrodkiem badawczym w USA. Komisja nie narzuca wyboru instytucji. Oprócz STEM Impact Award, stypendia Fulbrighta dotyczą wszystkich dziedzin naukowych poza tymi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz programów LLM i MBA w przypadku Graduate Student Award.
 • Możliwość udziału w dodatkowych wydarzeniach programu Fulbrighta podczas pobytu w USA, w tym seminariach tematycznych organizowanych dla stypendystów oraz wykładach gościnnych.
 • Poznanie Fulbrighterów i Fulbrighterek z całego świata podczas organizowanych w trakcie grantu wydarzeń naukowych i towarzyskich. 
 • Poszerzenie siatki kontaktów naukowych i osobistych.
 • Udział w społeczności absolwentów i absolwentek, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej programu wymiany edukacyjnej i kulturowej. 
 • Przygoda i niezapomniane wrażenia, które towarzyszą uczestnikom i uczestniczkom programu na długo po zakończeniu stypendium.
 • Podróże. Absolwenci i absolwentki programu podkreślają, że sam pobyt w USA miał dla nich dużą wartość. Dodatkowo, podczas pobytu w USA stypendyści i stypendystki mają możliwość zwiedzać kraj i poznać jego różnorodność.
 • Wielu naszych absolwentów i absolwentek podkreśla, że pobyt na stypendium Fulbrighta spowodował prawdziwy przełom w karierze zawodowej i pozytywnie wpłynął na dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Nasze programy i stypendia:

Fulbright Slavic Award 2023-24

Stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, które specjalizują się w historii, polityce, kulturze i ekonomii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Fulbright STEM Impact Award 2022-23

2-6 tygodniowe stypendia badawcze i/lub dydaktyczne dla osób reprezentujących dziedziny STEM, z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi oraz nadzorowaniem pracy zespołu badawczego.

Fulbright Senior Award 2023-23

3-10 miesięczne stypendium dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych na realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA.

Relacje absolwentów i absolwentek

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych. 

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Pomóż nam w dotarciu do zainteresowanych osób

Dzięki Twojemu wsparciu możemy dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych naszą ofertą stypendialną. Oto, w jaki sposób możesz nam pomóc:

Wyślij ogłoszenia swoim student(k)om oraz kolegom i koleżankom z wydziału.

Zachęć BWZ, by potraktowano naszą ofertę priorytetowo i zamieszczono ogłoszenie w mediach ogólnouniwersyteckich.

Znasz kogoś, kto Twoim zdaniem będzie dobrym Fulbrighterem lub Fulbrighterką? Zachęć ich do złożenia wniosku i pomóż przejść przez proces rekrutacji. 

Jeśli masz możliwość, zorganizuj webinar, podczas którego opowiesz o swoich doświadczeniach z grantu i zachęcisz do wzięcia udziału w Programie Fulbrighta.

Jako osoba mająca już kontakty w USA wesprzyj studentów i naukowców z Twojej jednostki w nawiązywaniu tych relacji i poszukiwaniu instytucji goszczącej.

Nie umiesz odpowiedzieć na niektóre pytania zainteresowanych? Kieruj ich do nas! Nasz zespół chętnie pomoże.

Materiały do wykorzystania przy promocji

Zachęcamy do skorzystania z gotowych materiałów, które można umieścić na stronie uczelni lub w mediach społecznościowych.

Loading...
Skip to content