Stypendia Fulbrighta na wyjazd do USA

CZYM JEST STYPENDIUM FULBRIGHTA?

Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Zbliżając do siebie środowiska akademickie różnych krajów, zbliżamy do siebie całe społeczeństwa. Dołączając do Programu, realizujecie nie tylko własne zawodowe ambicje, ale także stajecie się ambasadorami tej idei.

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Aspekt akademicki

Program Fulbrighta to program wymiany akademickiej, umożliwiający rozpoczęcie studiów graduate lub prowadzenie badań naukowych w uczelniach amerykańskich.

Aspekt kulturowy

Program Fulbrighta to także program wymiany kulturowej. Jednym z głównych kryteriów wyboru stypendystów jest ich chęć do reprezentowania polskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych.

Aspekt finansowy

Stypendia Programu Fulbrighta jako jedne z nielicznych umożliwiają pokrycie całości lub większości kosztów związanych z kilkumiesięcznym wyjazdem do USA.

ZANIM ZAAPLIKUJESZ - PRZECZYTAJ

Osób, które wiedzą, dlaczego chcą studiować lub prowadzić projekt właśnie w USA i potrafią przekonać Komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni/instytucji naukowej świetnie wpisuje się w ich plany naukowe i/lub zawodowe po powrocie do Polski.

Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny studiów objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.

Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i móc ją odzwierciedlać w naszych programach.

Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.

Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.

Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student i aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał, do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Program Fulbrighta ma rozbudowane zaplecze ideowe i misję, ale równie ważne dla działań Komisji jest to, jak udział w stypendium wpływa na indywidualne doświadczenia i karierę uczestników. Co możesz zyskać dzięki stypendium Fulbrighta?

  • Rozwój badań i projektu – stypendium pomoże Ci w realizacji Twoich celów w miejscu możliwie najlepiej dostosowanym do tematu i dziedziny projektu;
  • Kraj najlepszych uniwersytetów – możliwość poznania życia i korzystania z infrastruktury jednych z najlepszych i największych uniwersytetów i instytutów badawczych na świecie;
  • Networking – kilka miesięcy w USA to dziesiątki, a nawet setki nowych kontaktów zawodowych i prywatnych;
  • Status Fulbrightera/Fulbrighterki  – rozpoczynając stypendium stajesz się częścią prestiżowej międzynarodowej społeczności stypendystów i stypendystek;
  • Podróże – część pobytu w USA możesz wykorzystać na zwiedzanie kraju i poznawanie jego różnorodności.

Doświadczenia każdego ze stypendystów i stypendystek są inne i zależą od takich czynników, jak miejsce odbycia stypendium czy dziedzina prowadzonych badań. Jednak wszyscy Fulbrighterzy i Fulbrighterki podkreślają, że stypendium zmieniło ich życie i pozytywnie wpłynęło na ich dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

  • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość.
  • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
  • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
  • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem.
  • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych. 

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Wsparcie Komisji dla stypendystów nie ogranicza się do pomocy finansowej. Prowadzimy szeroki zakres działań, mających pomóc kandydatom i kandydatkom w wyborze najlepszej dla nich oferty, miejsca odbywania stypendium i instytucji goszczącej. Udzielamy szczegółowych informacji pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o stypendium. Ogrom pracy Komisji poświęcony jest analizie i ewaluacji wniosków oraz spotkaniom z kandydatami. Komisja angażuje się w proces aplikacji na wybraną amerykańską uczelnię i kontakt z instytucjami goszczącymi, przygotowuje stypendystów do wyjazdu poprzez szereg spotkań informacyjnych i szkoleń i pomaga nawiązać kontakty z osobami i instytucjami z USA, które wspierają stypendystów po dotarciu na miejsce.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością  – jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Wszystko po to, żebyś Ty mógł skupić się na najważniejszym: treści merytorycznej aplikacji, jak najlepszym przedstawieniu przedmiotu i celów Twojego projektu badawczego czy planów w związku ze studiami w USA.

NASZE STYPENDIA

Fulbright Graduate Student Award

Roczne stypendium w wysokości do 47 000 USD dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w USA.
Nabór wniosków: luty – kwiecień.

Więcej

Fulbright Junior Research Award

4-10 miesięczne stypendium dla osób przygotowujących rozprawę doktorską  w polskich instytucjach naukowych, na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA. Nabór wniosków: luty – maj.

Więcej

Fulbright Senior Award

3-10 miesięczne stypendium dla naukowców z polskich instytucji, na przeprowadzenie własnego projektu badawczego w USA.
Nabór wniosków: luty – maj.

Więcej

Fulbright Scholar-in-Residence Award

3-9 miesięczne stypendium dydaktyczne dla pracowników naukowych, na prowadzenie zajęć ze studentami w USA.
Najbliższy nabór: zajrzyj na stronę ogłoszenia.

Więcej

Fulbright Slavic Award

Trwające jeden trymestr stypendium dydaktyczne dla wykładowców akademickich specjalizujących się w kulturze i historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Nabór wniosków: listopad – styczeń.

Więcej

Program BioLAB

Roczny, płatny staż w jednym z 4 ośrodków naukowych w USA, dla studentów i doktorantów nauk biologicznych z polskich uczelni.
Nabór wniosków: listopad – luty.

Więcej

Fulbright STEM Impact Award

2-6 tygodniowe stypendia badawcze i/lub dydaktyczne dla specjalistek i specjalistów reprezentujących dziedziny STEM, z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi oraz nadzorowaniem pracy zespołu badawczego. Nabór wniosków: luty – maj.

Więcej

Fulbright-Schuman

Stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską.
Nabór wniosków: wrzesień – grudzień.

Więcej

Loading...