Stypendia do USA

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych założony w 1946 r. Wśród absolwentów i absolwentek programu Fulbrighta na świecie znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od 1959 r. i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. Do grona naszych Fulbrighterów i Fulbrighterek należy m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski, który pierwszy raz przyjechał do Warszawy w 1991 r. jako stypendysta Programu Fulbrighta.

Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: umożliwiamy osobom z polskim obywatelstwem rozpoczęcie studiów II lub III stopnia oraz realizację projektów badawczych i/lub dydaktycznych w USA. Drugi, ideowy: Promujemy relacje i dialog między USA i Polską dzięki długofalowej współpracy na rzecz rozwoju nauki i kultury. Rozwijamy talenty, wzmacniamy ludzki potencjał, kształtujemy przyszłych społecznych liderów i liderki. Budujemy trwałe kontakty, poszerzamy wiedzę i wspieramy społeczności poprzez wymianę edukacyjną.

Program Fulbrighta to przede wszystkim ludzie. Naukowczynie, badacze, studentki, dydaktycy reprezentujący różne dziedziny nauki i różnorodne środowiska akademickie. W Polsce stypendia Fulbrighta otrzymują osoby reprezentujące instytucje mieszczące się zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów:ki – naszymi stypendystami:kami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych. 

Podcast Fulbright Talks

Posłuchaj Fulbrighterów i Fulbrighterek w jaki sposób amerykańska przygoda wpłynęła na ich życie zawodowe i osobiste.

Dlaczego warto złożyć wniosek o stypendium Fulbrighta?

Uczestnictwo w Programie Fulbrighta jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych doświadczeń naukowych i osobistych, w tym nawiązanie kontaktu z amerykańskimi uczelniami w celu przeprowadzenia badań bądź rozpoczęcia studiów magisterskich lub doktoranckich, poznanie interesujących ludzi oraz zanurzenie się w amerykańskiej kulturze i krajobrazie. 

Stypendium Fulbrighta to m.in.:

 • Szansa na nawiązanie współpracy z wybraną uczelnią/ośrodkiem badawczym w USA. Komisja nie narzuca wyboru instytucji. Oprócz STEM Impact Award, stypendia Fulbrighta dotyczą wszystkich dziedzin naukowych poza tymi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz programów LLM i MBA w przypadku Graduate Student Award.
 • Możliwość przeprowadzenia własnych projektów badawczych lub dydaktycznych w USA. Większość naszych programów dotyczy wszystkich dziedzin naukowych.
 • Możliwość udziału w dodatkowych wydarzeniach programu Fulbrighta podczas pobytu w USA, w tym seminariach tematycznych organizowanych dla stypendystów i stypendystek oraz wykładach gościnnych.
 • Poznanie Fulbrighterów i Fulbrighterek z całego świata podczas organizowanych w trakcie grantu wydarzeń naukowych i towarzyskich.
 • Poszerzenie siatki kontaktów naukowych i osobistych.
 • Udział w społeczności absolwentów i absolwentek, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej programu wymiany edukacyjnej i kulturowej. 
 • Przygoda i niezapomniane wrażenia, które towarzyszą uczestnikom i uczestniczkom programu na długo po zakończeniu stypendium.
 • Poznawanie amerykańskiej kultury i smaczków dnia codziennego.
 • Podróże. Podczas pobytu w USA stypendyści i stypendystki mają możliwość zwiedzać kraj i poznawać jego różnorodność.

Wielu naszych absolwentów i absolwentek podkreśla, że pobyt na stypendium Fulbrighta spowodował prawdziwy przełom w karierze zawodowej i pozytywnie wpłynął na dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Nasze programy na wyjazd do USA

Fulbright Slavic Award 2023-24

Stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, które specjalizują się w historii, polityce, kulturze i ekonomii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25

Nowość! Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 26 maja br.

Fulbright STEM Impact Award 2023-24

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 26 maja br.

Fulbright Senior Award 2024-25

Program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca br.

Fulbright Graduate Student Award 2024-25

Program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą.

Fulbright Junior Research Award 2024-25

Program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nowość! W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o nowe, 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 26 maja br.

Stypendium może obejmować m.in.

Icon created by srip - Flaticon.

Kompleksowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie.

Icon created by srip - Flaticon.

Podstawowy plan opieki zdrowotnej (ASPE) przez cały okres trwania stypendium oraz dodatkowe ubezpieczenie w ramach polisy Allianz Open Business Travel .

Icon created by srip - Flaticon.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium.

Icon created by srip - Flaticon.

Wsparcie dla osób wyjeżdżających z rodziną i osób z niepełnosprawnościami. 

Szczegóły dostępne na stronach poszczególnych programów.

Webinary

Dowiedz się więcej o naszej ofercie stypendialnej oraz uzyskaj odpowiedzi na pytania biorąc udział w naszych webinarach. Spotkania informacyjne odbywają się na platformie Zoom. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Linki do formularzy rejestracyjnych na dane spotkanie znajdziesz klikając na tytuł webinaru.

Przed dołączeniem do webinaru zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Lista dostępnych webinarów będzie na bieżąco aktualizowana, więc zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.

13 lutego godz. 15:00

Zastanawiasz się czy stypendium Fulbrighta jest dla Ciebie? Chciał(a)byś się dowiedzieć jak złożyć wniosek? Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online dotyczącym programów Fulbrighta, które odbędzie się na platformie Zoom. Spotkanie poprowadzą koordynatorki programów wraz z absolwentami i absolwentkami. 

Obejrzyj w youtube: https://youtu.be/Ws5TFhkDRoE

21 lutego 16:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Patrycja Donaburska wraz z absolwent(k)ami programu Graduate Student Award, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium. 

27 lutego 2023, 16:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Junior Research Award, Patrycja Donaburska, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium. 

https://youtu.be/Pn1llstDgCA

7 marca 2023, 16:00

Podczas webinaru, który poprowadzi Patrycja Donaburska, koordynatorka programu Graduate Student Award, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium. 

Linki: Facebook Live oraz LinkedIn Live

16 marca 2023, godz. 15:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz wraz z absolwent(k)ami programu STEM Impact Award, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium.

Link bezpośredni: https://youtu.be/y-W-MSF9ABM

20 marca 2023, 16:00

Obejrzyj nagranie spotkania online, które poprowadzili dr Kacper Rogala, badacz i założyciel Rogala Lab na Stanford University School of Medicine (https://rogala.stanford.edu) i Patrycja Donaburska, koordynatorka programu Junior Research Award.

Bezpośredni link: https://youtu.be/7PGz4Z9oDFA

 27 kwietnia 2023, godz. 15:00

Podczas sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej programu STEM Impact Award, którą poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium.  

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvde-orDwpHN0fRVl1agb3FgSeEBE0LCtn

11 maja 2023, godz. 15:00

Podczas sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej programu Senior  Award, którą poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium.  

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArfu-prTstE9NyCaDpVs8piqhiTjdYiwMd 

18 maja 2023, godz. 10:00-12:00

Jeśli masz jeszcze pytania przed złożeniem aplikacji do programu STEM Impact Award zapraszamy na STEM Impact Award Office Hours, które odbędą się na platformie Zoom W podanych godzinach będzie można spotkać się z koordynatorką programu i zadać pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej oraz uzyskać wskazówki jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwuduqvqjotE9K_DM-e8L5zl1-QN4SCsZiX 

1 czerwca 2023, godz. 10:00-12:00

Jeśli masz jeszcze pytania przed złożeniem aplikacji do programu Senior Award zapraszamy na Senior Award Office Hours, które odbędą się na platformie Zoom W podanych godzinach będzie można spotkać się z koordynatorką programu i zadać pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej oraz uzyskać wskazówki jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwocOChrTwrGNbn7m0NSF7aBOVd-1id212h

Nagrania

Zachęcamy do obejrzenia nagrań webinarów, w których znajdziesz przydatne informacje i wskazówki.

Jak przygotować personal statement

https://youtu.be/o92UXJAoyyc

Jak przygotować research statement

https://youtu.be/2Wjj3LRb_vE

Jak uzyskać list z instytucji goszczącej?

https://youtu.be/DHDUBS3ZJnc

Zaproś Ambasadora lub Ambasadorkę Programu Fulbrighta

Zachęcamy polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 17 ośrodkach akademickich w Polsce: Bydgoszcz i Toruń, Gdańsk, Katowice i Gliwice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole i Nysa, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Relacje absolwentów i absolwentek

Karolina Stępień

Miałam okazję pracować z naukowcami z wielu różnych laboratoriów, zaczynając od doktorantów, a kończąc na profesorach i wszędzie atmosfera pracy była jednakowa – pełna życzliwości i otwarta dla każdego.

Maja Garbulińska

Pobyt na stypendium wzbogacił moje życie o wiedzę, doświadczenia i przyjaciół na zawsze, których ciągle namawiam by przyjechali zobaczyć Polskę.

Pomóż nam w dotarciu do zainteresowanych osób

Dzięki Twojemu wsparciu możemy dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych naszą ofertą stypendialną. Oto, w jaki sposób możesz nam pomóc:

Icon created by srip - Flaticon.

Wyślij ogłoszenia swoim student(k)om oraz kolegom i koleżankom z wydziału.

Icon created by srip - Flaticon.

Zachęć BWZ, by potraktowano naszą ofertę priorytetowo i zamieszczono ogłoszenie w mediach ogólnouniwersyteckich.

Icon created by srip - Flaticon.

Znasz kogoś, kto Twoim zdaniem będzie dobrym Fulbrighterem lub Fulbrighterką? Zachęć ich do złożenia wniosku i pomóż przejść przez proces rekrutacji. 

Icon created by srip - Flaticon.

Jeśli masz możliwość, zorganizuj webinar, podczas którego opowiesz o swoich doświadczeniach z grantu i zachęcisz do wzięcia udziału w Programie Fulbrighta.

Icon created by srip - Flaticon.

Jako osoba mająca już kontakty w USA wesprzyj studentów i naukowców z Twojej jednostki w nawiązywaniu tych relacji i poszukiwaniu instytucji goszczącej.

Icon created by srip - Flaticon.

Nie umiesz odpowiedzieć na niektóre pytania zainteresowanych? Kieruj ich do nas! Nasz zespół chętnie pomoże.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych. 

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Materiały do wykorzystania przy promocji

Zachęcamy do skorzystania z gotowych materiałów, które można umieścić na stronie uczelni lub w mediach społecznościowych.

Loading...
Skip to content