Patronat Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta z przyjemnością udziela patronatów przedsięwzięciom niekomercyjnym o wysokim poziomie merytorycznym, mającym bezpośredni związek z naszym zakresem działalności oraz wartościami przez nas reprezentowanymi.

Osoby lub organizacje zainteresowane otrzymaniem patronatu powinny złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Decyzje przesyłamy w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia wniosku.

Udział przedstawicielki/przedstawiciela Komisji w planowanym wydarzeniu lub wygłoszenie prelekcji oraz wsparcie inne niż przy rozpowszechnieniu informacji o wydarzeniu są przedmiotem odrębnych ustaleń.

Regulamin
patronatów

Wniosek
o patronat

Prawidłowe wykorzystanie logo Fulbright Poland

Jeśli chcesz wykorzystać logo Fulbright Poland możesz to zrobić tylko za naszą zgodą (przyznawaną automatycznie razem z decyzją o przyznaniu patronatu) i tylko w zgodności z naszą księgą znaku dostępną poniżej.

Promocja wydarzeń objętych patronatem

Jeśli chcesz, żeby informacja o twoim wydarzeniu została opublikowana na naszej stronie i w mediach społecznościowych prześlij nam gotową informację nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Na stronie wykorzystujemy grafiki o rozmiarze 1920×1080 pikseli, a w mediach społecznościowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Kontakt

Pytania i wszelką korespondencję w sprawie patronatów proszę kierować e-mailowo na adres patronat [at] fulbright.edu.pl.

Loading...
Skip to content