Absolwenci i Absolwentki Programu Fulbrighta

Od inauguracji Programu Fulbrighta w 1946 roku ponad 400 tysięcy osób z ponad 160 krajów skorzystało z jego oferty stypendialnej. Społeczność Fulbrighterów i Fulbrighterek rośnie z każdym rokiem, a do jej szeregów dołączają kolejni naukowcy, wykładowcy, przedstawiciele świata kultury i sztuki. Grono absolwentów i absolwentek Fulbright Poland liczy już ponad 5 tysięcy osób (ponad 3 tysiące Polaków i ponad 2 tysiące Amerykanów) i co roku zwiększa się o około 100 osób.

WYSZUKIWARKI ABSOLWENTÓW

Jeśli szukasz absolwenta lub absolwentki Programu Fulbrighta z ostatnich lat – skorzystaj z wyszukiwarek dostępnych poniżej. Umożliwiają wyszukiwanie po takich kryteriach jak imię i nazwisko, dyscyplina naukowa, rok oraz instytucja goszcząca.

Szukam naukowca z Polski lub USA

Tutaj znajdziesz absolwentów programów dla polskich i amerykańskich pracowników naukowych.

Szukam studenta z Polski

Tutaj znajdziesz absolwentów programów dla polskich studentów i doktorantów.

Szukam studenta z USA

Tutaj znajdziesz absolwentów programów dla amerykańskich studentów i doktorantów.

ABSOLWENCI O UDZIALE W PROGRAMIE

Po więcej relacji zapraszamy do zakładki „Relacje z pobytu na stypendium”.

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (PSSF) powstało w 1993 roku. Stowarzyszenie skupia polskich naukowców oraz przedstawicieli kultury i sztuki, którzy przebywali w amerykańskich ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach Programu Fulbrighta. PSSF pragnie czynnie uczestniczyć w upowszechnianiu i organizowaniu współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej między instytucjami polskimi i amerykańskimi oraz członkami i członkiniami społeczności akademickich i środowisk twórczych Polski i USA.

Stowarzyszenie Alumni

Stowarzyszenie Alumni powstało w 2006 roku z inicjatywy Ambasady USA w Warszawie. Zrzesza absolwentów i absolwentki wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stowarzyszenie Alumni stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, propagowanie wiedzy o USA, nawiązywanie kontaktów z absolwentami i absolwentkami programów wymiany rządu USA w Polsce i na całym świecie oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków i członkiń.

Fulbright Diversity Collective

Fulbright Diversity Collective to zrzeszenie organizacji założonych przez absolwentów i absolwentki Programu Fulbrighta na świecie, które w swoich działaniach wspierają i promują równo-ważność. Podstawowym założeniem tych organizacji jest traktowanie wszystkich Fulbrighterów i Fulbrighterek na równi tak aby każda absolwentka i absolwent programu czuli się częścią globalnej społeczności. Do zrzeszenia należą m.in.: Fulbright Prism, Fulbright Noir, Fulbright Access, Fulbright Families, Fulbright HBCU, Fulbright Latinx, Fulbright Lotus i Fulbright Salam.

Fulbright Association

Fulbright Association to amerykańska organizacja zrzeszająca absolwentów i absolwentki Programu Fulbrighta. Organizacja działa od 1977 r. i liczy 140.000 członków i członkiń. Każdego roku, poprzez działania 54 lokalnych oddziałów, Fulbright Association łączy absolwentów, absolwentki i przyjaciół programu Fulbrighta organizując ponad 230 regionalnych i ogólnokrajowych programów dla Fulbrighterów i Fulbrighterek w USA i za granicą. Wśród programów znajdują się wydarzenia edukacyjne, seminaria wspomagające rozwój profesjonalny, wydarzenia artystyczne, networkingowe i inne.

ZDJĘCIA ROCZNIKOWE

Loading...