Absolwenci i Absolwentki Programu Fulbrighta

Od inauguracji Programu Fulbrighta w 1946 roku ponad 400 tysięcy osób z ponad 160 krajów skorzystało z jego oferty stypendialnej. Społeczność Fulbrighterów i Fulbrighterek rośnie z każdym rokiem, a do jej szeregów dołączają kolejni naukowcy, wykładowcy, przedstawiciele świata kultury i sztuki. Grono absolwentów i absolwentek Fulbright Poland liczy już ponad 5 tysięcy osób (ponad 3 tysiące Polaków i ponad 2 tysiące Amerykanów) i co roku zwiększa się o około 100 osób.

Jesteś naszym absolwentem lub absolwentką?

  • Dołącz do grupy na Facebooku (fb.com/groups/fulbrightPL) i/lub do Fulbrightera (fulbrighternetwork.org) aby być w kontakcie z innymi absolwentami i absolwentkami.
  • Pomóż w promocji naszej oferty stypendialnej poprzez przekazanie informacji zainteresowanym osobom.
  • Wesprzyj Komisję w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium poprzez ekspercką recenzję wniosków oraz udział w pracach Komisji Selekcyjnej.
  • Zostań Ambasadorem lub Ambasadorką Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
  • Wesprzyj Komisję podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
  • Zaangażuj się w program mentoringowy w charakterze mentora/mentorki czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
  • Weź udział w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych (zaproszenia wysyłamy emailowo – daj nam znać, jeśli nie ma cię na naszej liście kontaktowej!).
  • Zrealizuj projekt promujący polską i/lub amerykańską kulturę i otrzymaj dofinansowanie z Funduszu Pam Howland.

Relacje z pobytu na stypendium

Grafika ze zdjęciem stypendystki na Key West i cytatem z testimoniala.

Brygida Gasztold

Do Polski wróciłam bardziej pewna siebie i przychylniej nastawiona do świata, wdzięczna za…

Gabriela Filipowicz

Mam na imię Gabriela i w 2022 roku wzięłam udział w rekrutacji programu BioLab, parę…

Marcin Równicki

Stypendium Fulbrighta było wyjątkową okazją do poznania ogromnej ilości wspaniałych,…

Szukam absolwenta lub absolwentki

Jeśli szukasz absolwenta lub absolwentki Programu Fulbrighta z ostatnich lat – skorzystaj z wyszukiwarek dostępnych poniżej. Umożliwiają wyszukiwanie po takich kryteriach jak imię i nazwisko, dyscyplina naukowa, rok oraz instytucja goszcząca.

Programy po doktoracie – Polska i USA
Infografika z napisem: Czy wiesz, że do grona Fulbrighterów i Fulbrightrek należy 60 noblistów i 90 laureatów nagrody Pulitzera?

W tej wyszukiwarce znajdziesz absolwentów i absolwentki programów Fulbrighta z kategorii Scholar i Visiting Scholar, czyli takich programów jak Senior Award, Slavic Award czy US Scholar.

Programy przed doktoratem – Polska
Infografika z napisem: Czy wiesz, że Polska jest 1 krajm w Europie Środkowo-Wschodniej który dołączył do Programu Fulbrighta?

W tej wyszukiwarce znajdziesz absolwentów i absolwentki programów Fulbrighta z kategorii Visiting Student, czyli takich programów jak Graduate Student Award oraz Junior Research Award.

Programy przed doktoratem – USA
Infografika z napisem: Czy wiesz, że w swoich działaniach Program Fulbrighta wspiera różnorodność i równoważność osób należących do naszej społeczności?

W tej wyszukiwarce znajdziesz absolwentów i absolwentki programów Fulbrighta z kategorii Student, czyli takich programów jak US Student oraz English Teaching Assistant.

Stowarzyszenia Absolwenckie

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (PSSF) powstało w 1993 roku. Stowarzyszenie skupia polskich naukowców oraz przedstawicieli kultury i sztuki, którzy przebywali w amerykańskich ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach Programu Fulbrighta. PSSF pragnie czynnie uczestniczyć w upowszechnianiu i organizowaniu współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej między instytucjami polskimi i amerykańskimi oraz członkami i członkiniami społeczności akademickich i środowisk twórczych Polski i USA.

Stowarzyszenie Alumni powstało w 2006 roku z inicjatywy Ambasady USA w Warszawie. Zrzesza absolwentów i absolwentki wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stowarzyszenie Alumni stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, propagowanie wiedzy o USA, nawiązywanie kontaktów z absolwentami i absolwentkami programów wymiany rządu USA w Polsce i na całym świecie oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków i członkiń.

Fulbright Diversity Collective to zrzeszenie organizacji założonych przez absolwentów i absolwentki Programu Fulbrighta na świecie, które w swoich działaniach wspierają i promują równo-ważność. Podstawowym założeniem tych organizacji jest traktowanie wszystkich Fulbrighterów i Fulbrighterek na równi tak aby każda absolwentka i absolwent programu czuli się częścią globalnej społeczności. Do zrzeszenia należą m.in.: Fulbright Prism, Fulbright Noir, Fulbright Access, Fulbright Families, Fulbright HBCU, Fulbright Latinx, Fulbright Lotus i Fulbright Salam.

Fulbright Association to amerykańska organizacja zrzeszająca absolwentów i absolwentki Programu Fulbrighta. Organizacja działa od 1977 r. i liczy 140.000 członków i członkiń. Każdego roku, poprzez działania 54 lokalnych oddziałów, Fulbright Association łączy absolwentów, absolwentki i przyjaciół programu Fulbrighta organizując ponad 230 regionalnych i ogólnokrajowych programów dla Fulbrighterów i Fulbrighterek w USA i za granicą. Wśród programów znajdują się wydarzenia edukacyjne, seminaria wspomagające rozwój profesjonalny, wydarzenia artystyczne, networkingowe i inne.

Fulbright Chronicles

Fulbright Chronicles to ukazujące się co kwartał recenzowane czasopismo open access tworzone i redagowane przez międzynarodową społeczność absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Zapewnia przyjazną przestrzeń, w której Fulbrighterzy i Fulbrighterki mogą dzielić się swoim doświadczeniem pobytu na stypendium z szeroką publicznością. Co istotne, periodyk nie jest blogiem podróżniczym, dziennikiem czy newsletterem. Celem publikacji jest ukazanie wpływu stypendium Fulbrighta na rozwój naukowy i osobisty autorek i autorów tekstów – a więc pokazanie w jaki sposób stypendium zmieniło ich podejście do świata (np. w wymiarze międzykulturowym), pomogło rozwinąć projekt z fazy pilotażowej na szerszą skalę czy pozwoliło uzyskać nowe spojrzenie na przedmiot badań.

Fulbright Split Screen

Fulbright Split Screen to blog absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta który stanowi platformę do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wyzwaniami jakie stawia epidemia Covid-19, odzwierciedlając trudne relacje między technologią, nauką i społeczeństwem. Jednocześnie Fulbright Split Screen pokazuje połączenie naukowej doskonałości i zaangażowania społecznego, które programy Fulbrighta kultywują na całym świecie od 75 lat. Autorzy i autorki pokazują, jak bardzo międzynarodowe dzielenie się wiedzą, danymi i oryginalnymi pomysłami jest niezbędne do przezwyciężenia globalnych problemów i jak ważne jest inwestowanie w programy wymiany. Artykuły odzwierciedlają prywatne opinie absolwentów:ek Fulbrighta – reprezentujących różne punkty widzenia, dyscypliny naukowe oraz różnorodność kulturową.

Loading...
Skip to content