Centrum Doradztwa Edukacyjnego

Home / Centrum Doradztwa Edukacyjnego

Myślisz o studiach w USA? Dobrze trafiłeś!

E
ducationUSAto sieć centrów doradczych zlokalizowanych na całym świecie, działających przy wsparciu Biura Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs). Centrum doradztwa EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nie jest przedstawicielem ani jednostką rekrutacyjną żadnej instytucji edukacyjnej.

D
ostarczamy pełnych, aktualnych i obiektywnych informacji o akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Nasi doradcy edukacyjni zajmują się popularyzacją studiów w USA wśród uczniów i studentów w Polsce, pomagają osobom zainteresowanym w wyborze uczelni wyższej i programu w USA oraz udzielają informacji nt. procesów rekrutacyjnych, finansowania studiów i procedur wizowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach w USA? Zajrzyj na prowadzoną przez nas stronę educationUSA.pl oraz stronę amerykańskiego Departamentu Stanu educationUSA.state.gov. Znajdziesz tam aktualne i rzetelne informacje.