Browsing Tag

Senior Award

31 posts

Artur Tyliszczak

Poznałem wybitnych naukowców i bardzo dużo udało mi się zrobić. Z tego materiału powstanie pewnie kilka publikacji. W ramach stypendium Fulbrighta jednak wyjeżdża się nie tylko do pracy. Dla większości z nas jest to prawdopodobnie jedyna okazja poznania USA z tej prawdziwej strony.

Barbara Muszyńska

To co zostanie we mnie na zawsze po stypendium Fulbrighta to doświadczenie otwartości i wiary w możliwości drugiego człowieka. Pięciomiesięczny pobyt w Texas Woman’s University zdopingował mnie do podejmowania odważniejszych decyzji, a co za tym idzie realizowania działań badawczych na większą skalę.

Fulbright Senior Award 2024-25

Program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca br.
Loading...
Skip to content