Magdalena Broda

Wyjazd na stypendium Fulbrighta był dla mnie spełnieniem naukowych marzeń i niezwykłym wyróżnieniem. Dzięki niemu wyjechałam do najlepszego ośrodka naukowego zajmującego się szeroko pojętą nauką o drewnie i materiałach lignocelulozowych – Forest Products Laboratory w Madison, Wisconsin (USDA Forest Service, Forest Products Laboratory).

Stypendium rozpoczęło się 1 września. Wisconsin przywitał mnie upalną, letnią pogodą, a potem zachwycał intensywnymi barwami jesieni.

W mojej pracy badawczej zajmuję się konserwacją drewna. Mój projekt dotyczył określenia mechanizmu stabilizacji mokrego drewna archeologicznego przez związki krzemoorganiczne. W tym celu wykorzystałam dwie nowoczesne metody badawcze: rentgenowską mikroskopię fluorescencyjną opartą na promieniowaniu synchrotronowym (synchrotron-based X‑ray fluorescence microscopy), która posłużyła do mapowania i ilościowej analizy związków krzemoorganicznych w ścianie komórkowej konserwowanego drewna archeologicznego oraz technikę nanoindentacji, która pozwoliła zbadać wpływ zastosowanych związków krzemoorganicznych na higromechaniczne właściwości ściany komórkowej drewna. Dzięki uprzejmości i zainteresowaniu naukowców z Forest Products Laboratory, zaplanowane badania udało się rozszerzyć o analizę składu chemicznego drewna metodą dwuwymiarowego NMR w roztworze (2D 1H – 13C solution-state NMR) oraz badania nanostruktury drewna z wykorzystaniem metod dyfrakcji neutronów i promieniowania Rentgenowskiego (SANS, SAXS i WAXS), co pozwoliło na lepsze poznanie oddziaływania badanego drewna ze związkami krzemoorganicznymi użytymi do jego konserwacji.

Zima w Wisconsin była długa, śnieżna i mroźna, czasem również bardzo wietrzna. Ogromna serdeczność Amerykanów, których poznałam w Madison, złagodziła jednak wszelkie przykre odczucia związane z niesprzyjającą aurą. Wspólnie spędzone Święto Dziękczynienia oraz Boże Narodzenie pozwoliły ogrzać serce i poczuć się na drugim krańcu świata jak w domu.

Praca w najwyższej klasy zespole badawczym z naukowcami, których dotąd znałam jedynie z czytywanych i cytowanych przeze mnie publikacji była dla mnie niebywałym wyróżnieniem i wspaniałym doświadczeniem. Pozwoliła mi poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz pokazała, jak wiele można osiągnąć pracując w interdyscyplinarnym zespole złożonym z osób specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki i znających komplementarne techniki i metody badawcze. Entuzjazm, zaangażowanie i wzajemny szacunek członków zespołu sprawiały, że każde, nawet najtrudniejsze zadanie badawcze okazywało się wykonalne, a osiągnięcie celu sprawiało radość i przynosiło wspólną satysfakcję.

Podczas pobytu w USA, oprócz eksperymentów wykonywanych w Forest Products Laboratory w Madison, miałam również możliwość skorzystania z nowoczesnej aparatury badawczej oraz wiedzy naukowców w dwóch laboratoriach narodowych: Advanced Photon Source (APS) X-ray synchrotron w Argonne National Laboratory, IL oraz Spallation Neutron Source w  Oak Ridge National Laboratory, TN. To było wspaniałe naukowe doświadczenie!

Stypendium Fulbrighta to jednak nie tylko nauka, praca i eksperymenty. To przede wszystkim ludzie. A ludzie, których udało mi się poznać w USA, są naprawdę wyjątkowi. Przyjęli mnie jak członka rodziny, otoczyli serdecznością i wyrozumiałością, pokazywali swój kraj, tłumaczyli zawiłości codziennego życia, pomagali pokonywać pojawiające się raz po raz formalne trudności i zawsze służyli radą, pomocą i uśmiechem. Wspólne spacery, spotkania, długie rozmowy, spędzone razem świąteczne dni na zawsze zostaną w mojej pamięci i z tym przede wszystkim zawsze będzie mi się kojarzył mój pobyt w USA. Jestem ogromnie wdzięczna Komisji Fulbrighta i wszystkim poznanym osobom za możliwość zdobycia tak wspaniałych doświadczeń i przeżycia niezapomnianych chwil.

Serdecznie wszystkich zachęcam do podjęcia trudu i aplikowania na stypendium Fulbrighta. Naprawdę warto!

Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Magdalena Broda była stypendystką programu Senior Award 2020-21.

Related Posts
Loading...
Skip to content