Barbara Muszyńska

To co zostanie we mnie na zawsze po stypendium Fulbrighta to doświadczenie otwartości i wiary w możliwości drugiego człowieka. Pięciomiesięczny pobyt w Texas Woman’s University zdopingował mnie do podejmowania odważniejszych decyzji, a co za tym idzie realizowania działań badawczych na większą skalę.

Pobyt na stypendium naukowym w Texas Woman’s University był dla mnie niezwykłym, bardzo owocnym czasem. Możliwość przeniesienia się do Stanów Zjednoczonych na pięć miesięcy w celu realizacji projektu badawczego była dla mnie wyjątkową szansą na podniesienie moich kompetencji oraz rozwoju jako badacza w zupełnie innym środowisku naukowym.

Znalazłam się w miejscu, w którym nie tylko otrzymałam wspaniałe warunki do pracy, ale również zostałam obdarzona obecnością wybitnych badaczy. Na stypendium Fulbright Senior Award pojechałam na zaproszenie prof. Holly Hansen-Thomas, ale od momentu przyjazdu miałam możliwość współpracy z całym zespołem naukowców, którzy byli skłonni poświęcić wiele czasu na rozmaite dyskusje zarówno o kształceniu dwujęzycznym w Teksasie, jak i w Europie. Zawsze czułam się włączona w każde działania zespołu, byłam zapraszana na spotkania i wydarzenia odbywające się na wydziale. Otrzymałam również wiele wsparcia i swobody na realizację zaplanowanych działań badawczych.

Od kilku lat myślałam o stypendium Fulbrighta, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego momentu na aplikowanie, aż tu znalazłam się w międzynarodowym projekcie, w którym była Holly, dwukrotna stypendystka Fulbrighta. Praca w projekcie i możliwość spotkania się osobiście w Europie dały sposobność do wspólnych rozmów również na temat pomysłu na projekt badawczy i tak moja przygoda z Fulbrightem się rozpoczęła. Moja i mojej rodziny, gdyż dzięki znakomitym działaniom i wsparciu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta mieliśmy możliwość wyjechać razem i zwiedzić kawałek Ameryki.

Co ciekawe, tematyka mojego projektu badawczego dotyczyła tego w jaki sposób programy szkolne odzwierciedlają różnorodność językową i kulturową uczniów. Zawsze uważałam, że programy kształcenia powinny obejmować włączanie inności i sprzecznych głosów, stwarzając w ten sposób możliwości krytycznej refleksji i nagle znalazłam się w sercu Teksasu, w miejscu, w którym pedagogika krytyczna i Freire są wszystkim znane, gdzie mówi się niemalże innym językiem o edukacji tworząc przy tym nowe znaczenia. To tak jakby uczyć się języka obcego przez imersję, tylko ja uczyłam się o pracy teoriami krytycznymi poprzez imersję. To było niezwykłe doświadczenie.  Doświadczenie, które  doprowadziło do publikacji książki pod moją i prof. Holly Hansen-Thomas redakcją pt. Putting Critical Language Pedagogy into Practice. Routledge. Mój rozdział Moving Beyond Reflection – Towards Epistemic Reflexivity in Language Education otwiera książkę, w której autorami rozdziałów są między innymi badacze z Texas Woman’s University.

Kto by pomyślał w 2021 roku kiedy wyjeżdżałam na stypendium, że badania realizowane przeze mnie w Stanach będą tak bardzo pomocne w obecnym czasie w szkołach w Polsce. Aktualnie realizuję projekt badawczy z interwencją pedagogiczną wraz z prof. Mary Stewart z TWU, który dotyczy alfabetyzacji dwujęzycznej u uczniów z Ukrainy znajdujących się w oddziałach przygotowawczych w Polsce. Kontynuuję swoją przygodę i współpracę z Texas Woman’s University.

Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Barbara Muszyńska zrealizowała stypendium Fulbright Senior Award 2021-22 w Texas Woman’s University.

Related Posts
Loading...
Skip to content