Ambasadorzy i Ambasadorki Programu Fulbrighta w Polsce

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 12 ośrodkach akademickich w Polsce: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław.

W jaki sposób można zorganizować spotkanie? Przy profilu każdego Ambasadora/Ambasadorki znajduje się adres e-mail. Wystarczy wybrać osobę ze swojego regionu i skontaktować się bezpośrednio.

Rola Ambasadorów

  • Organizacja wydarzeń promujących ofertę stypendialną Programu Fulbrighta w swoim środowisku naukowym i akademickim, takich jak spotkania informacyjne o ofercie programu, prezentacje doświadczeń stypendystów.
  • Współpraca z innymi Ambasadorami Programu, w tym udział w spotkaniach i szkoleniach dla Ambasadorów.
  • Wsparcie kandydatów na stypendia Fulbrighta w procesie rekrutacji.
  • Współpraca ze stowarzyszeniami absolwentów i grupami nieformalnymi absolwentów aktywnymi w regionie działania Ambasadora.

Ambasadorzy i Ambasadorki

Po kliknięciu w wybranego Ambasadora lub Ambasadorkę wyświetli się więcej informacji.

Arkadiusz Bednarz

Arkadiusz Bednarz

Jestem specjalistą od silników lotniczych i adiunktem w Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej (Politechnika Rzeszowska) oraz pracownikiem Safran Poland. Pomiędzy wrześniem 2018 i marcem 2019, w ramach programu Fulbright Junior Research Award 2018/2019, prowadziłem badania naukowe na Lehigh University w Bethlehem, PA.

Olga Chrzanowska

Olga Chrzanowska

Jestem architektem, krytykiem oraz badaczem architektury. Specjalizuję się w sztuce i architekturze dwudziestego wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą okresu przejściowego pomiędzy modernizmem i postmodernizmem w dyskursie architektonicznym. W ramach stypendium Fulbrighta Junior Research Award 2019/2020 wyjechałam na History of Art Department, University of Pennsylvania, PA.

Łukasz Chyla

Łukasz Chyla

Jestem absolwentem summa cum laude studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego UJ, Stypendium Fulbrighta realizowałem w 2023 roku na Columbia Law School w Nowym Jorku.

Andrzej Demczuk

Andrzej Demczuk

Jestem doktorem nauk o polityce, związanym z Instytutem Stosunków Międzynarodowych na UMCS. Podczas stypendium Fulbrighta Junior Research Award (2020-21) w Waszyngtonie analizowałem cechy przywódcze trzech współczesnych prezydentów: Billa Clintona, George W. Busha i Baracka Obamy przeprowadzając osobiste wywiady z bliskimi doradcami badanych prezydentów.

Anna Kłonkowska

Anna Kłonkowska

Jestem socjolożką, psycholożką i filozofką. Pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendium Badawcze Senior Award Programu Fulbrighta odbyłam na State University of New York at Stony Brook, USA w l. 2016-2017.

Krystyna Malińska

Krystyna Malińska

Pracuję na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, gdzie zajmuję się tematyką związaną z inżynierią i ochroną środowiska oraz rolnictwem zrównoważonym, a w szczególności m.in. odzyskiem cennych substancji odżywczych w rolnictwie i zagospodarowaniem odpadów organicznych z wykorzystaniem kompostowania. W ramach stypendium Fulbright Junior Award w l. 2006-2007 prowadziłam badania w Pennsylvania State University.

Alicja Puścian

Alicja Puścian

Moja praca naukowa w Instytucie Nenckiego PAN koncentruje się na relacji mózg – zachowanie, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych. W 2023 roku wyjechałam na stypendium Fulbright STEM Impact Award na Duke University gdzie realizowałam projekt mający na celu fuzję dwóch dynamicznie rozwijających się dyscyplin STEM: ekonomii behawioralnej i neuronauki systemów.

Andrzej Ślązak

Andrzej Ślązak

Jestem pianistą, profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W roku 2023 jako stypendysta Fulbright Senior Award, miałem ogromną przyjemność wyjechać na pół roku do University of Southern California (Los Angeles), gdzie badałem polskie „korzenie” Hollywood (szczególnie twórczość Henryka Warsa i Bronisława Kapera).

Agata Stronciwilk

Agata Stronciwilk

Jestem historyczką sztuki i kulturoznawczynią zajmującą się polską sztuką współczesną, związaną z Instytutem Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2022/2023 dzięki stypendium Fulbright Slavic Award, prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle.

Karol Szulc

Karol Szulc

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmuję się badaniami porównawczymi UE-USA, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów politycznych i sposobów ich rozwiązywania. Swój wyjazd badawczy do USA odbyłem w roku 2019 w ramach programu Fulbright-Schuman.

Jacek Żak

Jacek Żak

Jestem Profesorem Politechniki Poznańskiej (PP), twórcą poznańskiej transportowo – logistycznej grupy badawczej oraz Zakładu Logistyki PP. Jestem dwukrotnym stypendystą Fulbrighta, na Uniwersytecie Harvarda i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, odpowiednio w kategorii „Junior” i “Senior”.

Loading...
Skip to content