Agata Stronciwilk

Jestem historyczką sztuki i kulturoznawczynią zajmującą się polską sztuką współczesną, związaną z Instytutem Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2022/2023 dzięki stypendium Fulbright Slavic Award, prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle.

Jestem historyczką sztuki i kulturoznawczynią zajmującą się polską sztuką współczesną. Od 2021 roku jestem zatrudniona w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Doktorat w dyscyplinie kulturoznawstwa uzyskałam w 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w Dziale Edukacji Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmowałam się sztuką polską od XIX do XXI wieku oraz dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska. 

W latach 2017-2022 byłam związana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie pełniłam również funkcję Rzeczniczki Nauki oraz Pełnomocniczki Dziekana ds. kierunku edukacja artystyczna. Prowadziłam gościnne wykłady na Uniwersytetach w: Turku (Finlandia), Katmandu (Nepal), Sofii (Bułgaria), Warwick (Wielka Brytania) oraz Tours (Francja). 

W roku akademickim 2022/2023 otrzymałam stypendium Fulbright Slavic Award, w ramach którego prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle. W tym samym roku otrzymałam również stypendium badawczo-dydaktyczne na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies na University of Alberta w Edmonton (Kanada). W wolnych chwilach zajmuję się malarstwem.

Loading...
Skip to content