Krystyna Malińska

Pracuję na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, gdzie zajmuję się tematyką związaną z inżynierią i ochroną środowiska oraz rolnictwem zrównoważonym, a w szczególności m.in. odzyskiem cennych substancji odżywczych w rolnictwie i zagospodarowaniem odpadów organicznych z wykorzystaniem kompostowania. W ramach stypendium Fulbright Junior Award w l. 2006-2007 prowadziłam badania w Pennsylvania State University.

Jestem naukowczynią i wykładowczynią akademicką. Pracuję na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej od 2002 roku. Ukończyłam studia z technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz studia z Business English na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zajmuję się tematyką związaną z inżynierią i ochroną środowiska oraz rolnictwem zrównoważonym, a w szczególności odzyskiem cennych substancji odżywczych w rolnictwie, zagospodarowaniem odpadów organicznych z wykorzystaniem kompostowania, opracowywaniem produktów z tworzyw biodegradowalnych i kompostowalnych stosowanych w uprawach roślin. Realizuję projekty badawcze (Organic_PLUS H2020, Nutri2cycle H2020, Inkubator Innowacyjności 4.0) i prace zlecone. Jestem współautorką publikacji naukowych i popularyzujących naukę. Prowadzę zajęcia dydaktyczne (Gospodarka cyrkulacyjna, Ochrona własności intelektualne, Zarządzanie projektami badawczymi, Communicating science to non scientific audiences). Działam na rzecz społeczności akademickiej. Współkoordynuję program mentoringowy TopMinds.

W ramach stypendium Fulbright Junior Award w l. 2006-2007 prowadziłam badania w Pennsylvania State University. Jestem również absolwentką Programu Top 500 Innovators: Science-Management-Commercialization (Stanford University, 2011) oraz Programu Norman E. Borlaug International Agricultural Science & Technology Fellowship Program (University of Georgia, 2007).

Uwielbiam prace ogrodowe, które mnie relaksują i inspirują do działania.

Loading...
Skip to content