Alicja Puścian

Moja praca naukowa w Instytucie Nenckiego PAN koncentruje się na relacji mózg – zachowanie, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych. W 2023 roku wyjechałam na stypendium Fulbright STEM Impact Award na Duke University gdzie realizowałam projekt mający na celu fuzję dwóch dynamicznie rozwijających się dyscyplin STEM: ekonomii behawioralnej i neuronauki systemów.

Moja praca naukowa koncentruje się na relacji mózg – zachowanie, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych. Badania, które prowadzę mają charakter interdyscyplinarny i  wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii, biologii i analizy behawioralnej. Na etapie studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego PAN zaprojektowałam i wraz ze współpracownikami opatentowałam system Eco-HAB, służący do zautomatyzowanej oceny zachowania społecznego zwierząt laboratoryjnych w warunkach semi-naturalnych. Eco-HAB, stworzony w oparciu o wiedzę z dziedzin elektroniki, zaawansowanych metod obliczeniowych i ekologii, wykorzystywany jest w tej chwili w wielu laboratoriach w Europie i Ameryce Północnej.

Pracowałam także jako wizytująca naukowczyni w szwajcarskim Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, a także w Stanach Zjednoczonych na Yale University, gdzie za badania nad dynamiką zmian aktywności neuronalnej towarzyszącej kształtowaniu zachowania prowadzone w ramach stażu podoktorskiego, zostałam wyróżniona Brown-Coxe Award. W 2023 roku wyjechałam na stypendium Fulbright STEM Impact Award na Duke University gdzie realizowałam projekt mający na celu fuzję dwóch dynamicznie rozwijających się dyscyplin STEM: ekonomii behawioralnej i neuronauki systemów.

Od początku kariery naukowej angażuję się w działania pro-równościowe i mentoringowe m.in. w organizacjach Women in Science na Uniwersytecie Yale oraz Women for Science w Polsce oraz w liczne inicjatywy popularyzatorskie, w tym tworzenie filmów edukacyjnych dla polskiego oddziału Khan Academy.

Loading...
Skip to content