January 29
/
Warsaw
/
11 Speakers

“The Program aims to bring a little more knowledge, a little more reason, and a little more compassion into world affairs and thereby to increase the chance that nations will learn at last to live in peace and friendship.”

– Senator James W. Fulbright

W 1946 amerykański prezydent Harry S. Truman podpisał ustawę rozpoczynającą działalność Programu Fulbrighta. Od tego czasu do Programu dołączyło 160 państw, a ze stypendium skorzystało kilkaset tysięcy obywateli USA i innych krajów.

Polska była pierwszym krajem Europy Wschodniej, który dołączył do Programu Fulbrighta. W 1959 roku, absolwent anglistyki, Franciszek Lyra, jako pierwszy polski stypendysta wyjechał do USA, aby podjąć studia na Indiana University. Pierwszym Amerykaninem, który przyjechał na stypendium do Polski był Daniel Aaron, wybitny amerykanista i profesor Harvardu.

Grono polskich absolwentów Programu liczy już ponad dwa tysiące osób. Kolejne dwa tysiące to Amerykanie, którzy w ramach swojego stypendium Fulbrighta wybrali przyjazd właśnie do Polski. Społeczność Fulbrighterów rośnie z każdym rokiem, a do jej szeregów dołączają kolejni wybitni naukowcy, wykładowcy, przedstawiciele świata biznesu i sektora rządowego a także organizacji pozarządowych, mediów czy też kultury i sztuki.

Absolwentami Programu Fulbrighta są między innymi: prof. Marek Belka, dr Henryka Bochniarz, dr Włodzimierz Cimoszewicz, prof. Danuta Hubner, prof. Grzegorz Kołodko, Juliusz Machulski, prof. Dariusz Rosati, Cezary Stypułkowski.

Wszyscy absolwenci zgodnie podkreślają, że wyjazd do USA w ramach Programu Fulbrighta zmienił ich życie i pomógł w rozwoju kariery. Kontakty nawiązane w trakcie stypendium, zarówno profesjonalne, jak i prywatne, sprawiają, że ten wyjazd otwiera wiele nowych drzwi i daje inspirację na lata.

Organizacją Programu w Polsce zajmowała się na początku amerykańska Ambasada we współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. W 1990 roku powołano instytucję dedykowaną administrowaniu Programu i promocji idei Fulbrighta w Polsce: Biuro Polsko-Amerykańskiej Wymiany Naukowej.

Obecnie, pod nazwą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, nasz zespół konsekwentnie realizuje cele ideowe i strategiczne Programu. Niesamowita wiara Williama Fulbrighta w możliwość nadania historii nowego, pozytywnego biegu, jego klarowny plan, jak tego dokonać, inspirują wszystkich pracowników i działaczy Komisji do dziś.

Recent News