Zmieniamy się! Nowy logotyp Programu Fulbrighta

W maju zaprezentowaliśmy nowy logotyp i identyfikację wizualną Programu Fulbrighta.

Program Fulbrighta od 1946 roku pomaga budować trwałe więzi między państwami w złożonym i wciąż zmieniającym się świecie. Chociaż nasz główny cel pozostaje ten sam, my każdego dnia uczymy się i rozwijamy dla Was. Dzisiaj, w porozumieniu z Fulbright Foreign Scholarship Board oraz Departamentem Stanu USA, komisje Fulbrighta na całym świecie z dumą prezentują nowy logotyp Programu Fulbrighta.

Dla nas i całej społeczności związanej z Programem Fulbrighta jest to moment, by na chwilę zatrzymać się i spojrzeć wstecz na nasze dokonania oraz wyjątkową społeczność, którą wspólnie z Wami zbudowaliśmy. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że zwrot „jestem Fulbrighterem” będzie wybrzmiewał z jeszcze większą siłą i dumą.

Program Fulbrighta jest flagowym, rządowym programem kulturowej i edukacyjnej wymiany ze Stanami Zjednoczonymi, w którym do tej pory wzięły udział tysiące stypendystów z ponad 160 państw. Od ponad 70 lat uzdolnieni akademicy, studenci, artyści, nauczyciele oraz specjaliści z różnych obszarów mają okazję wzbogacić swoją edukację i doświadczenie zawodowe. Tylko w naszym kraju, w ciągu ostatnich 60 lat, taką szansę otrzymało ponad 2000 polskich stypendystów, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i sztuki. Do ich grona należą osoby takie jak prof. Marek Belka, dr Henryka Bochniarz, dr Włodzimierz Cimoszewicz, prof. Danuta Hubner, prof. Grzegorz Kołodko, Juliusz Machulski, prof. Dariusz Rosati czy Cezary Stypułkowski.

Program Fulbrighta daje wyjątkową szansę, nie tylko na rozwój samego siebie, ale stwarza także okazję, by samemu stać się inicjatorem większych zmian zachodzących w społeczeństwie. Absolwenci programu wracając do lokalnych środowisk, szkół czy uczelni, dzielą się wiedzą i historiami pośród swoich społeczności. Tym samym kontynuują podjętą na stypendium misję szerzenia szacunku i otwartości wobec innych krajów i kultur oraz dołączają do wspólnoty tysięcy absolwentów, służących jako liderzy na całym świecie.

Nieprzerwanie wierzymy, że żyjąc i ucząc się wspólnie z ludźmi z różnych kultur możemy kształtować bardziej pozytywną wizję przyszłości dla społeczności, w których żyjemy, jak i całego świata. Nasza misja jest kluczowa: budować trwałe relacje, reagować
na nieporozumienia oraz pomagać ludziom i narodom współpracować na rzecz realizacji wspólnych celów.

Poprzez siłę naszej różnorodności a zarazem dialogu, dzięki wspólnej misji i zaangażowaniu każdego Absolwenta, wspólnie budujemy sieć relacji, która łączy ludzi i prowadzi narodowości ku pokojowej wspólnocie.

Related Posts
Loading...
Skip to content