Inter-Country Travel Grant

Program Fulbright Inter-Country Travel Grant przeznaczony jest dla instytucji zainteresowanych zaproszeniem stypendysty:ki Fulbrighta na wykład gościnny, uczestnictwo w konferencji lub spotkanie ze studentami.

Program Fulbright Inter-Country Travel Grant przeznaczony jest dla polskich szkół wyższych, kół studenckich oraz organizacji pozarządowych, które chciałyby zaprosić amerykańskiego stypendystę lub stypendystkę aktualnie przebywających w Europie (wykluczając Polskę) na grancie Fulbright U.S. Scholar na wykład gościnny, uczestnictwo w konferencji lub spotkanie ze studentami.

Do kogo skierowany jest program

W ramach programu Inter-Country Travel Grant Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od:

  • polskich uczelni wyższych
  • kół naukowych i stowarzyszeń studenckich
  • organizacji pozarządowych

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 1 października do 1 czerwca. Wnioski rozpatrujemy w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania.

Co oferujemy

Komisja Fulbrighta pokrywa koszty podróży stypendysty do Polski z kraju, w którym jest afiliowany (w klasie ekonomicznej) oraz przejazdów lokalnych (w sumie maksymalnie do kwoty 1.000 USD). Nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani nie wypłaca diet w czasie, kiedy zaproszony stypendysta przebywa w Polsce. Instytucja zapraszająca zobowiązana jest do pokrycia wszelkich pozostałych kosztów związanych z przyjazdem stypendysty i stypendystki do Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wizyta powinna trwać do 5 dni.

Jak złożyć wniosek

Nawiąż kontakt ze stypendystą lub stypendystką

Aktualną listę amerykańskich wykładowców i badaczy przebywających na stypendium Fulbrighta w Europie można znaleźć na stronie fińskiej Komisji Fulbrighta. Instytucja goszcząca powinna samodzielnie nawiązać kontakt ze stypendystą i ustalić termin i harmonogram wizyty w Polsce.

Złóż wniosek

Instytucja goszcząca, po ustaleniu terminu i harmonogramu pobytu stypendysty w Polsce powinna wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do koordynatorki programu. W ciągu 7 dni roboczych udzielimy odpowiedzi, czy i w jakiej wysokości możemy udzielić dofinansowania.

Rozlicz wniosek

Wypłata grantu realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów finansowych (wzory i instrukcje przesyłamy e-mailowo). Płatności dokonywane są wyłącznie w złotówkach (PLN) lub dolarach amerykańskich (USD), na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów. Grant najczęściej rozliczany jest bezpośrednio ze stypendystą. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do przesłania krótkiej relacji z wizyty stypendysty (w języku angielskim) oraz przynajmniej jednego zdjęcia.

Często zadawane pytania (FAQ)

Tak, o Inter-Country Travel Grant można wnioskować wielokrotnie w trakcie roku akademickiego.

Grant może być wypłacony wyłącznie w złotówkach na konto w polskim banku lub dolarach amerykańskich na konto w banku amerykańskim. Jeśli bilety zostały zakupione w innej walucie, użyjemy kursu wymiany NBP z dnia otrzymania rozliczenia.

Zachęcamy, aby instytucja goszcząca sama nawiązała kontakt ze stypendystą lub stypendystką, korzystając z bazy umieszczonej na stronie fińskiej Komisji Fulbrighta. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt.

Kontakt z koordynatorką programu

Paulina Kubylis

Paulina Kubylis

Starsza Specjalistka ds. Programów

Loading...
Skip to content