English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z języka angielskiego. Podczas swojego 9-miesięcznego pobytu w Polsce (od października do czerwca), Fulbright ETA asystuje w zajęciach języka angielskiego ogólnego lub specjalistycznego i/lub samodzielnie je prowadzi – w zależności od potrzeb uczelni. Zajęcia są kierowane do studentów, doktorantów lub pracowników naukowych oraz prowadzone w wymiarze do 14 godz. dydaktycznych tygodniowo. Dodatkowo w każdym tygodniu ETA może być do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji/dyżurów, w wymiarze do 4 godz. dydaktycznych.

Dzięki obecności ETAs polskie uczelnie zyskują wsparcie absolwentów i absolwentek najlepszych amerykańskich uczelni. Nasi stypendyści i stypendystki to native speakers języka angielskiego posiadający wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach. Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę i promocję dobrych praktyk akademickich. Z uwagi na to, że większość ETAs posiada zróżnicowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego, od instytucji goszczącej oczekujemy wsparcia w przygotowaniu i realizacji zadań dydaktycznych stypendysty. Oprócz asystowania, prowadzenia lub współprowadzenia zajęć z języka angielskiego, Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność pozaakademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work & Travel.

Do kogo skierowany jest program

Program Fulbright ETA przeznaczony jest dla polskich szkół wyższych. Z uwagi na ograniczoną liczbę stypendystów nie przewidujemy przydzielenia więcej niż jednej osoby danej uczelni w danym roku akademickim. Zgłoszenia przyjmujemy od wszystkich szkół wyższych w Polsce. Rozpatrując je kierujemy się m.in. możliwością doboru stypendysty o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom instytucji. Program ETA to dla nas także możliwość dotarcia za pośrednictwem naszych stypendystów i stypendystek do mniejszych ośrodków akademickich bądź uczelni, które rzadko mają możliwość korzystania z native speakers języka angielskiego.

Termin składania wniosków

Nabór jest zamknięty. Termin składania wniosków na goszczenie ETA w roku akademickim 2022-23 upłynął 31 stycznia 2022. Kolejny nabór zostanie ogłoszony jesienią 2022.

Co oferujemy 

W ramach programu ETA Komisja Fulbrighta zapewnia stypendyście:

  • stypendium pokrywające koszty życia w Polsce,
  • prywatne ubezpieczenie medyczne,
  • środki na bilet lotniczy z oraz do USA,
  • wsparcie w zakresie merytorycznego i praktycznego przygotowania do pobytu w polskiej uczelni,
  • opiekę Komisji Fulbrighta podczas pobytu w Polsce.

Uczelnie goszczące oferują stypendyście:

  • nieodpłatne zakwaterowanie na czas trwania stypendium w standardzie zapewniającym osobny pokój z łazienką i kuchnią/z dostępem do kuchni;
  • opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej;
  • dostęp do zaplecza biurowego i zasobów niezbędnych do przygotowania materiałów na zajęcia;
  • możliwość uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego (nieobligatoryjne);
  • inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb stypendysty i możliwości uczelni.

Jak złożyć wniosek

Formularz zgłoszeniowy

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta raz w roku ogłasza nabór wśród polskich szkół wyższych na goszczenie English Teaching Assistants. Aby zgłosić uczelnię, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Dopasowanie stypendysty/stypendystki do instytucji

Komisji Fulbrighta zależy na dopasowaniu profilu stypendysty/ki do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście/tce jak najlepszych warunków do realizacji założeń programu oraz osobistego i zawodowego rozwoju w trakcie pobytu na stypendium. Proces łączenia ETA z instytucjami goszczącymi trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Ze względu na duże zainteresowanie programem ze strony szkół wyższych, pierwszeństwo będzie przyznawane tym ośrodkom, które nie gościły ETA w ostatnich 2 latach. 

Podpisanie umowy

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy o goszczenie stypendysty/ki pomiędzy Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz instytucją goszczącą, w której zawarte są warunki realizacji programu ETA przez stypendystę/kę. Umowa jest podpisywana przez władze jednostki, która będzie gościła stypendystę/kę.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Rozpatrywanie zgłoszeń uczelni jest złożonym procesem i trwa od kilku do kilkunastu tygodni. W tym czasie analizowane są profile kandydatów, którzy zgłosili się do programu ETA oraz potrzeby dydaktyczne określone przez uczelnie. Zazwyczaj informacje o przyznaniu stypendysty są przekazywane uczelniom w kwietniu. 

Nie ma ograniczonej liczby wniosków, które jedna uczelnia może złożyć. Czasami wniosek składany jest przez jeden wydział, czasami przez kilka. Zachęcamy do koordynacji działań pomiędzy jednostkami uczelni. 

Ze względu na ograniczoną liczbę ETAs (około 10 osób rocznie) i dużą liczbę zgłoszeń nie jesteśmy w stanie zaproponować więcej niż jedną osobę wybranym uczelniom.

Zgłoszenie jest składane online. Zamiast podpisu wymagana jest informacja przez kogo zostało ono zatwierdzone (należy podać dane osoby, która jest uprawniona do podejmowania decyzji merytorycznych i finansowych).

Kontakt z koordynatorką programu

Aleksandra Braumańska

Aleksandra Braumańska

Starsza Specjalistka ds. Wydarzeń i Programu ETA

Loading...
Skip to content