English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant to program dla polskich uczelni wyższych zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego.

Fulbright ETAs podczas swojego 9-miesięcznego pobytu (od października do czerwca) na polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą zajęcia języka angielskiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, w tym też języka specjalistycznego, w wymiarze do 14 godz. dydaktycznych tygodniowo. Dodatkowo w każdym tygodniu są do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji/dyżurów (w wymiarze do 4 godz. dydaktycznych).

Polskie uczelnie zyskują absolwentów najlepszych amerykańskich uczelni. Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach.  Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę i promocję dobrych praktyk akademickich. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność poza akademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work & Travel.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Program Fulbright English Teaching Assistant przeznaczony jest dla polskich uczelni wyższych.

CO OFERUJEMY

W ramach programu stypendysta otrzymuje:

  • wynagrodzenie,
  • prywatne ubezpieczenie medyczne,
  • bilet lotniczy z/do USA,
  • przygotowanie merytoryczne i praktyczne,
  • opiekę Komisji Fulbrighta podczas pobytu w Polsce.

Uczelnie goszczące zwykle oferują stypendyście:

  • nieodpłatnie zakwaterowanie stypendysty na czas trwania stypendium w domu asystenta z własną łazienką oraz dostępem do kuchni lub w prywatnym mieszkaniu (nie obligatoryjne);
  • zapewnienie opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia stypendyście podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej;
  • zapewnienie stypendyście pakietu biurowego na uczelni umożliwiającego przygotowanie materiałów na zajęcia;
  • umożliwienie stypendyście uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego;
  • inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb stypendysty i możliwości uczelni.

JAK APLIKOWAĆ

KROK 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta raz w roku ogłasza konkurs wśród polskich uczelni wyższych na goszczenie English Teaching Assistants. Aby zgłosić uczelnię, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Obecnie formularz jest nieaktywny. Nowy konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2019.

KROK 2: DOPASOWANIE STYPENDYSTY DO INSTYTUCJI

Komisji Fulbrighta zależy na dopasowaniu profilu stypendysty do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście możliwości realizacji założeń programu. Proces łączenia stypendystów z instytucjami goszczącymi trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

KROK 3: PODPISANIE UMOWY

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy o goszczenie stypendysty pomiędzy Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz instytucją. Umowa jest podpisywana przez władze jednostki, która będzie gościła stypendystę.

FAQ

Rozpatrywanie wniosków na goszczenie ETA przez uczelnię trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja uczelnie dostają finalną informację.

Nie ma ograniczonej liczby wniosków, które uczelnia może złożyć. Czasami wniosek składany jest przez jeden wydział, czasami przez kilka.

Ze względu na ograniczoną liczbę native speakerów i dużą liczbę zgłoszeń z uczelni, nie jesteśmy z reguły w stanie zaproponować więcej niż jedną osobę wybranym uczelniom.

Wniosek jest składany online. Zamiast podpisu wymagana jest informacja przez kogo został zatwierdzony (osoba, która ma kompetencje do podejmowania decyzji merytorycznych i finansowych).

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...