English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z języka angielskiego.

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z języka angielskiego.

Termin składania wniosków

Nabór jest zamknięty. Zgłoszenia na rok akademicki 2024/25 przyjmowane były do 31 stycznia 2024 roku. Kolejny nabór ogłosimy w grudniu 2024.

Cel programu

Podczas swojego 9-miesięcznego pobytu w Polsce (od października do czerwca) stypendysta/tka asystuje w zajęciach języka angielskiego i/lub samodzielnie je prowadzi – w zależności od potrzeb uczelni oraz stopnia swojego przygotowania do realizacji dydaktyki na poziomie akademickim. Zajęcia są kierowane do studentów, doktorantów i/lub pracowników naukowych, a także kadry administracyjnej oraz prowadzone w wymiarze od 10 do 14 godzin dydaktycznych tygodniowo według ustalonego na początku każdego semestru stałego grafiku. Dodatkowo w każdym tygodniu ETA może być do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji/dyżurów, w wymiarze do 4 godzin dydaktycznych.

Dzięki obecności ETAs polskie uczelnie zyskują wsparcie absolwentów amerykańskich uczelni. Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach. Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę i promocję dobrych praktyk akademickich. Z uwagi na to, że większość ETAs posiada zróżnicowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako obcego, od instytucji goszczącej oczekujemy wsparcia w przygotowaniu i realizacji zadań dydaktycznych stypendysty/tki.

Oprócz asystowania, prowadzenia lub współprowadzenia zajęć z języka angielskiego, Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność pozaakademicką: prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, a także doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA.

Do kogo skierowany jest program

Program Fulbright ETA przeznaczony jest dla polskich szkół wyższych.

Zgłoszenia przyjmujemy od wszystkich szkół wyższych w Polsce. Rozpatrując je kierujemy się m.in. możliwością doboru stypendysty/tki o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom instytucji. Program ETA to dla nas także możliwość dotarcia za pośrednictwem naszych stypendystów/tek do mniejszych ośrodków akademickich bądź uczelni, które rzadko mają możliwość korzystania z native speakers języka angielskiego. 

Długość i planowana liczba grantów

Program trwa 9 miesięcy, od października do czerwca. W tegorocznym naborze przewidujemy 9 miejsc. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę stypendystów nie przewidujemy przydzielenia więcej niż jednej osoby danej uczelni w danym roku akademickim.

Co oferujemy

W ramach programu ETA Komisja Fulbrighta zapewnia stypendyście/stypendystce:

  • stypendium pokrywające koszty życia w Polsce,
  • prywatne ubezpieczenie medyczne,
  • środki na bilet lotniczy z oraz do USA,
  • wsparcie w zakresie merytorycznego i praktycznego przygotowania do pobytu w polskiej uczelni,
  • opiekę Komisji Fulbrighta podczas pobytu w Polsce.

Uczelnie goszczące oferują stypendyście/stypendystce

  • nieodpłatne zakwaterowanie na czas trwania stypendium w standardzie zapewniającym osobny pokój z prywatną łazienką oraz kuchnią/z dostępem do kuchni, posiadającej wyposażenie umożliwiające przygotowywanie ciepłych posiłków;
  • opiekuna (mentora/mentorkę) udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej;
  • dostęp do zaplecza biurowego i zasobów niezbędnych do przygotowania materiałów na zajęcia;
  • możliwość uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego (nieobligatoryjne);
  • inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb stypendysty/tki i możliwości uczelni.

Procedura konkursowa

Krok 1: formularz zgłoszeniowy

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta raz w roku ogłasza nabór wśród polskich szkół wyższych na goszczenie English Teaching Assistants. Aby zgłosić uczelnię, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Krok 2: dopasowanie stypendysty:ki do instytucji

Komisji Fulbrighta zależy zarówno na dopasowaniu profilu stypendysty do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście/stce jak najlepszych warunków do realizacji założeń programu oraz osobistego i zawodowego rozwoju w trakcie pobytu na stypendium. Proces łączenia stypendystów/tek z instytucjami goszczącymi trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Ze względu na duże zainteresowanie programem ze strony szkół wyższych, pierwszeństwo będzie przyznawane tym ośrodkom, które nie gościły ETA w ostatnich 2 latach. 

Krok 3: podpisanie umowy

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy dotyczącej goszczenia stypendysty/tki pomiędzy Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz instytucją goszczącą, w której zawarte są warunki realizacji programu ETA. Umowa jest podpisywana przez władze jednostki, która będzie gościła stypendystę/tkę.

Formularz zgłoszeniowy

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Rozpatrywanie zgłoszeń uczelni jest złożonym procesem i trwa od kilku do kilkunastu tygodni. W tym czasie analizowane są profile osób, które zgłosiły się do programu ETA oraz potrzeby dydaktyczne określone przez uczelnie. Zazwyczaj informacje o przyznaniu stypendysty/tki są przekazywane uczelniom w kwietniu. 

Nie ma ograniczonej liczby wniosków, które jedna uczelnia może złożyć. Czasami wniosek składany jest przez jeden wydział, czasem przez kilka. Zachęcamy do koordynacji działań pomiędzy jednostkami uczelni. 

Ze względu na ograniczoną liczbę ETAs (10 osób rocznie) i dużą liczbę zgłoszeń nie jesteśmy w stanie zaproponować więcej niż jedną osobę wybranym uczelniom w danym roku akademickim.

Zgłoszenie jest składane online. Zamiast podpisu wymagana jest informacja przez kogo zostało ono zatwierdzone (należy podać dane osoby, która jest uprawniona do podejmowania decyzji merytorycznych i finansowych).

Kontakt z koordynatorką programu

Aleksandra Braumańska

Aleksandra Braumańska

Starsza Specjalistka ds. Wydarzeń i Programu ETA

Loading...
Skip to content