English Teaching Assistant Program

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z języka angielskiego. Fulbright ETAs podczas swojego 9-miesięcznego pobytu (od października do czerwca) w polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą zajęcia języka angielskiego ogólnego lub specjalistycznego, w zależności od potrzeb uczelni, w wymiarze do 14 godz. dydaktycznych tygodniowo. Zajęcia kierowane są do studentów, doktorantów lub pracowników naukowych, Dodatkowo w każdym tygodniu ETA jest do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji/dyżurów, w wymiarze do 4 godz. dydaktycznych.

Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach.  Są absolwentami najlepszych amerykańskich uczelni. Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę dobrych praktyk akademickich. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego, Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność pozaakademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work & Travel.

Nabór wniosków do konkursu na goszczenie ETAs w roku akademickim 2022-23 rozpocznie się jesienią 2021.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Program Fulbright ETA przeznaczony jest dla polskich uczelni.

CO OFERUJEMY

W ramach programu ETA Komisja Fulbrighta zapewnia stypendyście:

  • wynagrodzenie,
  • prywatne ubezpieczenie medyczne,
  • bilet lotniczy z oraz do USA,
  • wsparcie w zakresie merytorycznego i praktycznego przygotowania do pobytu w polskiej uczelni,
  • opiekę Komisji Fulbrighta podczas pobytu w Polsce.

Uczelnie goszczące zwykle oferują stypendyście:

  • nieodpłatne zakwaterowanie na czas trwania stypendium w domu asystenta z własną łazienką oraz dostępem do kuchni lub w prywatnym mieszkaniu),
  • opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej,
  • dostęp do zaplecza biurowego i zasobów niezbędnych do przygotowania materiałów na zajęcia,
  • możliwość uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego,
  • inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb stypendysty i możliwości uczelni.

JAK APLIKOWAĆ

KROK 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta raz w roku ogłasza konkurs wśród polskich uczelni na goszczenie ETAs. Aby zgłosić uczelnię, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

KROK 2: DOPASOWANIE STYPENDYSTY DO INSTYTUCJI

Komisji Fulbrighta zależy na dopasowaniu profilu stypendysty do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście możliwości realizacji założeń programu. Proces łączenia stypendystów z instytucjami goszczącymi trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

KROK 3: PODPISANIE UMOWY

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy pomiędzy Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz instytucją goszczącą, w której zawarte są warunki realizacji programu ETA przez stypendystę. Umowa jest podpisywana przez władze jednostki, która będzie gościła stypendystę.

FAQ

Rozpatrywanie zgłoszeń uczelni jest złożonym procesem i trwa od kilku do kilkunastu tygodni, w trakcie których analizowane są profile kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu na ETA oraz potrzeby dydaktyczne zgłoszone przez uczelnie. Zazwyczaj informacje o przyznaniu stypendysty są przekazywane uczelniom w kwietniu.

Nie ma ograniczonej liczby wniosków, które uczelnia może złożyć. Czasami wniosek składany jest przez jeden wydział, czasami przez kilka.

Ze względu na ograniczoną liczbę ETAs i dużą liczbę zgłoszeń z uczelni, nie jesteśmy z reguły w stanie zaproponować więcej niż jednej osoby wybranym uczelniom.

Wniosek jest składany online. Zamiast podpisu wymagana jest informacja przez kogo został on zatwierdzony (należy podać dane osoby podejmującej decyzje merytoryczne i finansowe).

KOORDYNATOR

Justyna Maziarska-Lesisz foto
Justyna Maziarska-Lesisz
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
534-217-213

Loading...