Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych założony w 1946 r. Wśród absolwentów i absolwentek programu Fulbrighta na świecie znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od 1959 r. i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. Do grona naszych Fulbrighterów i Fulbrighterek należy m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski, który pierwszy raz przyjechał do Warszawy w 1991 r. jako stypendysta Programu Fulbrighta.

Dlaczego warto złożyć wniosek o stypendium Fulbrighta?

Uczestnictwo w Programie Fulbrighta jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych doświadczeń naukowych i osobistych, w tym nawiązanie kontaktu z amerykańskimi uczelniami w celu przeprowadzenia badań bądź rozpoczęcia studiów magisterskich lub doktoranckich, poznanie interesujących ludzi oraz zanurzenie się w amerykańskiej kulturze i krajobrazie.

Stypendium Fulbrighta to m.in.:

 • Szansa na nawiązanie współpracy z wybraną uczelnią/ośrodkiem badawczym w USA. Komisja nie narzuca wyboru instytucji. Oprócz STEM Impact Award, stypendia Fulbrighta dotyczą wszystkich dziedzin naukowych poza tymi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz programów LLM i MBA w przypadku Graduate Student Award (za wyjątkiem stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame).
 • Możliwość przeprowadzenia własnych projektów badawczych lub dydaktycznych w USA. Większość naszych programów dotyczy wszystkich dziedzin naukowych.
 • Możliwość udziału w dodatkowych wydarzeniach programu Fulbrighta podczas pobytu w USA, w tym seminariach tematycznych organizowanych dla stypendystów i stypendystek oraz wykładach gościnnych.
 • Poznanie Fulbrighterów i Fulbrighterek z całego świata podczas organizowanych w trakcie grantu wydarzeń naukowych i towarzyskich.
 • Poszerzenie siatki kontaktów naukowych i osobistych.
 • Udział w społeczności absolwentów i absolwentek, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej programu wymiany edukacyjnej i kulturowej.
 • Przygoda i niezapomniane wrażenia, które towarzyszą uczestnikom i uczestniczkom programu na długo po zakończeniu stypendium.
 • Poznawanie amerykańskiej kultury i smaczków dnia codziennego.
 • Podróże. Podczas pobytu w USA stypendyści i stypendystki mają możliwość zwiedzać kraj i poznawać jego różnorodność.

Wielu naszych absolwentów i absolwentek podkreśla, że pobyt na stypendium Fulbrighta spowodował prawdziwy przełom w karierze zawodowej i pozytywnie wpłynął na dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Nasze programy na wyjazd do USA

Fulbright Graduate Student Award 2025-26 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration) za wyjątkiem programu LLM in International Human Rights Law współfinansowanego przez Komisję we współpracy z University of Notre Dame. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą.

Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br.

NOwość! W ramach konkursu Graduate Student Award można złożyć wniosek o jednoroczne stypendium na odbycie studiów LLM in International Human Rights Law na University of Notre Dame. Osoby składające wniosek muszą posiadać stopień Magistra prawa do czerwca w roku wyjazdu. Stypendium jest oferowane we współpracy z the Law School of the University of Notre Dame. Tematyka programu studiów obejmuje m.in. prawa obywatelskie i polityczne, globalną sprawiedliwość rasową, wolność religijną, międzynarodowe prawo karne dotyczące masowych zbrodni i autorytaryzmu, a także aspekty praw gospodarczych, społecznych i kulturowych związanych z wyzwaniami globalnego ubóstwa, zrównoważonego rozwoju, transgranicznymi nadużyciami praw człowieka przez korporacje, zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska i wiele innych. Wymogi oraz procedura selekcyjna pozostają takie same jak dla kandydatów i kandydatek do programu Graduate Student Award.

Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br.

Fulbright Junior Research Award 2025-26 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25.

Nabór wniosków trwa do 6 września br.

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab.

Nabór wniosków trwa do 6 września br.

Fulbright Senior Award 2025-26 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nabór wniosków trwa do 5 czerwca br.

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców.

Nabór wniosków trwa do 20 maja br.

Fulbright Schuman Award to stypendia na realizację własnych projektów badawczych dotyczących polityk i obszarów działania Unii Europejskiej i NATO oraz stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską we wszystkich dyscyplinach naukowych. Stypendia przeznaczone są dla osób: studiujących; przygotowujących rozprawę doktorską; obejmujących stanowiska naukowe; zatrudnionych na stanowiskach administracji publicznej; specjalizujących się w dziedzinie edukacji międzynarodowej oraz profesjonalistów i profesjonalistek. 

Fulbright Scholar-in-Residence Award to stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 10 miesięcy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium jest skierowane również do osób ze znajomością realiów (literatury, sztuki, historii) USA, chcących upowszechniać wiedzę o Polsce wśród amerykańskich studentów i studentek. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w jednej z czterech instytucji badawczych w USA.

Termin składania wniosków: 1 luty.

Stypendium może obejmować m.in.

Szczegóły dostępne na stronach poszczególnych programów.

Icon created by srip - Flaticon.

Kompleksowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie.

Icon created by srip - Flaticon.

Podstawowy plan opieki zdrowotnej (ASPE) przez cały okres trwania stypendium oraz zwrot kosztów samodzielnie zakupionej polisy ubezpieczenia medycznego w kwocie nie wyższej niż 350 PLN za miesiąc za osobę w czasie trwania stypendium Fulbrighta (poza Graduate Student Award).

Icon created by srip - Flaticon.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium.

Icon created by srip - Flaticon.

Wsparcie dla osób wyjeżdżających z rodziną i osób z niepełnosprawnościami. 

Webinary

Dowiedz się więcej o naszej ofercie stypendialnej oraz uzyskaj odpowiedzi na pytania biorąc udział w naszych webinarach. Spotkania informacyjne odbywają się na platformie Zoom. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Linki do formularzy rejestracyjnych na dane spotkanie znajdziesz klikając na tytuł webinaru.

Przed dołączeniem do webinaru zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Lista dostępnych webinarów będzie na bieżąco aktualizowana, więc zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.

20 lutego godz. 15:00

Zastanawiasz się czy stypendium Fulbrighta jest dla Ciebie? Chciał(a)byś się dowiedzieć jak złożyć wniosek? Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online dotyczącym programów Fulbrighta, które odbędzie się na platformie Zoom. Spotkanie poprowadzą koordynatorki programów wraz z absolwentami i absolwentkami. 

Bezpośredni link: https://youtu.be/cVHCtbPKz0o.

12 marca o godz. 16:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Patrycja Donaburska wraz z absolwent(k)ami programu Graduate Student Award, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium. 

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOmvrjgtGtEV4y_U954Xu3sBIu7okYx5

22 marca 2024, godz. 15:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz wraz z absolwent(k)ami programu STEM Impact Award, dowiesz się szczegółowych informacji o tym dla kogo jest to stypendium, jak wygląda proces rekrutacji do programu oraz dlaczego warto o nie aplikować. 

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrde2spjIuHtXcgcxKrnN7PNgNDaTJY5_s 

25 marca godz 16:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Patrycja Donaburska wraz z absolwent(k)ami programu Junior Research Award, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium. 

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIod-yoqzopEtSZxNjABekQVG5lbxNiaMyh

5 kwietnia 2024, godz. 15:00

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz wraz z absolwent(k)ami programu Senior Award, dowiesz się szczegółowych informacji o tym dla kogo jest to stypendium, jak wygląda proces rekrutacji do programu oraz dlaczego warto o nie aplikować. 

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctfuuvrzwrH9esG3rVM_On5m7gMzRz-8LW

 

13 maja, 15:00

Podczas sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej programu STEM Impact Award, którą poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz dowiesz się jak wygląda proces rekrutacji oraz jak przygotować kompletny wniosek o stypendium. Spotkanie będzie także okazją aby posłuchać na co warto zwrócić uwagę w trakcie prac nad wnioskiem, tak aby zwiększyć swoje szanse w konkursie.

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcO-pqjwrGN1ZxLf3g7Qze2tIxvstgs7H 

24 maja, 15:00

Podczas sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej programu Senior Award, którą poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz dowiesz się jak wygląda proces rekrutacji oraz jak przygotować kompletny wniosek o stypendium. Spotkanie będzie także okazją aby posłuchać na co warto zwrócić uwagę w trakcie prac nad wnioskiem, tak aby zwiększyć swoje szanse w konkursie.

Link do rejestracji na platformie Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpcOuurTkuEtQPmbxx_FpNMGL6InUs3KgF

18 marca, godzina 15-16:30

Podczas spotkania, które poprowadzi koordynatorka programu Patrycja Donaburska, dowiesz się szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosku, procesu rekrutacji do programu oraz pobytu na stypendium Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame. Gościnią webinarium będzie Prof. Dr. Diane A. Desierto – Professor of Law and Global Affairs, Faculty Director, LLM in International Human Rights Law Notre Dame Law School. 

Link do rejestracji: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpdu-rqTkpEtEFYWwaORVQY0bwca0b_kJa

Nagrania

Zachęcamy do obejrzenia nagrań webinarów, w których znajdziesz przydatne informacje i wskazówki.

Jak przygotować personal statement

https://youtu.be/o92UXJAoyyc

Jak przygotować research statement

https://youtu.be/2Wjj3LRb_vE

Jak uzyskać list z instytucji goszczącej?

https://youtu.be/DHDUBS3ZJnc

Zaproś Ambasadora lub Ambasadorkę Programu Fulbrighta

Zachęcamy polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 12 ośrodkach akademickich w Polsce: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław.

Relacje absolwentów i absolwentek

Izabela Święcicka

Stypendium Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych otwiera wszystkie drzwi, znaczy bardzo dużo i dla stypendysty, i dla jednostki, gdzie stypendysta realizuje swoje badania.

Adam Wylęgała

Wyjazd na stypendium Komisji Fulbrighta był dla mnie niezwykłym wyróżnieniem.

Justyna Kozyra-Bober

Having won the prestigious Fulbright grant, I embarked on the greatest learning experience of my life.

Pomóż nam w dotarciu do zainteresowanych osób

Dzięki Twojemu wsparciu możemy dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych naszą ofertą stypendialną. Oto, w jaki sposób możesz nam pomóc:

Icon created by srip - Flaticon.

Wyślij ogłoszenia swoim student(k)om oraz kolegom i koleżankom z wydziału.

Icon created by srip - Flaticon.

Zachęć BWZ, by potraktowano naszą ofertę priorytetowo i zamieszczono ogłoszenie w mediach ogólnouniwersyteckich.

Icon created by srip - Flaticon.

Znasz kogoś, kto Twoim zdaniem będzie dobrym Fulbrighterem lub Fulbrighterką? Zachęć ich do złożenia wniosku i pomóż przejść przez proces rekrutacji. 

Icon created by srip - Flaticon.

Jeśli masz możliwość, zorganizuj webinar, podczas którego opowiesz o swoich doświadczeniach z grantu i zachęcisz do wzięcia udziału w Programie Fulbrighta.

Icon created by srip - Flaticon.

Jako osoba mająca już kontakty w USA wesprzyj studentów i naukowców z Twojej jednostki w nawiązywaniu tych relacji i poszukiwaniu instytucji goszczącej.

Icon created by srip - Flaticon.

Nie umiesz odpowiedzieć na niektóre pytania zainteresowanych? Kieruj ich do nas! Nasz zespół chętnie pomoże.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych. 

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Materiały do wykorzystania przy promocji

Zachęcamy do skorzystania z gotowych materiałów, które można umieścić na stronie uczelni lub w mediach społecznościowych.

Loading...
Skip to content