Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającej od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych w Polsce.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków zakończył się 15 marca 2021 r. W ramach zakończonego naboru otrzymaliśmy 19 wniosków.  Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zatwierdziła listę 5 laureatów. Ogłaszamy listę zatwierdzonych wniosków i gratulujemy laureatom. O finalnej akceptacji wniosków decyduje Departament Stanu USA oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB).

CO OFERUJEMY

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

JAK APLIKOWAĆ

WYBÓR SPECJALISTY

Wniosek złożony przez instytucję goszczącą może mieć charakter „otwarty” lub „imienny”. Imienny wniosek: instytucja goszcząca wskazuje specjalistę imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Specjalista, który nie znajduje się w bazie Fulbright Specialist Roster, musi złożyć aplikację do programu za pośrednictwem World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-specialists.

Imienne wskazanie specjalisty we wniosku nie jest konieczne, World Learning może zarekomendować odpowiedniego specjalistę. W takim przypadku instytucja składa wniosek otwarty i nie wskazuje specjalisty imiennie we wniosku. WL rekomenduje instytucji goszczącej odpowiednich kandydatów z systemu Fulbright Specialist Roster. Zaproponowane kandydatury specjalistów przesyłane są instytucji, która złożyła wniosek dopiero po zatwierdzeniu wniosku.

SKŁADANIE WNIOSKU

Wniosek zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony do 15 marca 2021 r. w elektronicznym systemie składania wniosków.

Link do logowania do systemu: kliknij tutaj.

Instrukcje składania wniosku w języku angielskim dostępne są tutaj: pobierz plik .PDF

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu na etapie składania wniosku w celu konsultacji lub w przypadku trudności technicznych.

AKCEPTOWANE DYSCYPLINY NAUKOWE

Wnioski z projektami na wizyty Amerykańskich specjalistów muszą dotyczyć dziedzin ustalonych i zatwierdzonych przez Departament Stanu USA. Ich aktualna i kompletna lista jest dostępna w zamieszczonym pliku pdf. Składając wniosek w systemie należy wybrać dyscyplinę z podanej listy.

FAQ

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest w dniu wylotu z USA, zaś ostatni dzień w dniu wylotu z Polski w drodze powrotnej do USA.

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

W trwającym naborze wniosków do programu przyjmowane są wnioski na wizyty specjalistów do zrealizowania w terminie między 1 października 2021, a 30 września 2022.

KOORDYNATORKA

Kubylis_Paulina
Paulina Kubylis
Starsza Specjalistka ds. Programów

[email protected]
882-013-014

Loading...