Fulbright Specialist Program 2018

Home / Fulbright Specialist Program 2018

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Nabór wniosków na goszczenie Specjalistów trwa od 1 października do 14 listopada 2018.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni. Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w  konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Czas trwania projektu

Od 14 do 42 dni.

Akceptowane dyscypliny naukowe

Zgodnie z wytycznymi J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) z siedzibą w Waszyngtonie proponowane projekty powinny dotyczyć następujących dziedzin naukowych:

 • amerykanistyka
 • antropologia
 • archeologia
 • administracja publiczna
 • bibliotekoznawstwo
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja
 • ekonomia
 • fizyka
 • informatyka
 • nauki inżynieryjne
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki polityczne
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pokój i rozwiązywanie konfliktów
 • pomoc społeczna
 • prawo
 • rolnictwo
 • socjologia
 • urbanistyka
 • zarządzanie
 • zdrowie publiczne/globalne

Kto może zgłosić się do udziału w programie?

 • uczelnie wyższe

 • instytuty naukowo-badawcze

 • jednostki naukowe PAN

 • placówki oświatowe

 • instytucje rządowe

 • instytucje kulturalne (np. biblioteki, muzea)

 • instytucje medyczne (np. szpitale akademickie)

 • organizacje pozarządowe

logo IBIB PAN

Dzięki ‘Fulbright Specialist Program’ Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) miał możliwość gościć wybitnego amerykańskiego specjalistę z zakresu matematycznego i komputerowego modelowania systemów biomedycznych. Podczas głoszonych wykładów oraz indywidualnych dyskusji stypendysta przedstawiał aktualne problemy z dziedziny modelowania matematycznego w medycynie, m.in. modelowania transportu substancji podczas dializy. Udzielił ważnych i pomocnych wskazówek dotyczących bieżących projektów prowadzonych w Instytucie. Ponadto zaplanowano dalszą współpracę określając kilka tematów przyszłych wspólnych prac badawczych. Instytut wysoko ocenia wkład zaproszonego specjalisty w rozwój prac badawczych prowadzonych w IBIB PAN.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Jak zgłosić swój udział w programie?

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i odesłać go w wersji elektronicznej (w formacie word) na adres koordynatora programu. Papierową wersję formularza, podpisaną przez władze jednostki zapraszającej (dyrektor, kierownik, dziekan, prodziekan, rektor, prorektor lub kanclerz) należy przesłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta. Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Wybór specjalisty

Instytucja goszcząca może wskazać kandydata do stypendium imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Specjalista musi być zarejestrowany w bazie Roster, administrowanej przez World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/apply.
Jeśli nie wskażą Państwo imiennie kandydata we wniosku, World Learning zarekomenduje odpowiedniego specjalistę z systemu Roster.

Warto wiedzieć

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.
Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie.  Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego grantu Fulbrighta.

Zgłoś swoją instytucję

Masz pytania?

Kontakt do koordynatora: [email protected], tel. 882-013-014. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach prosimy o kontakt mailowy.

Koordynator

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest od daty wylotu z USA, zaś ostatni dzień do daty przylotu do USA.

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

Po zrealizowania przez amerykańskiego specjalistę stypendium, instytucja zapraszająca zobowiązana jest do wypełnienia raportu końcowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Fulbright Program Policies (punkt 145, rozdział 100) Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i/lub World Learning nie udzielają uzasadnienia podjętej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.