Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych. Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na ważnych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  • uczelnie wyższe
  • instytuty naukowo-badawcze
  • jednostki naukowe PAN
  • placówki oświatowe
  • instytucje rządowe
  • instytucje kulturalne (np. biblioteki, muzea)
  • instytucje medyczne (np. szpitale akademickie)
  • organizacje pozarządowe

CO OFERUJEMY

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

JAK APLIKOWAĆ

WYBÓR SPECJALISTY

Instytucja goszcząca może wskazać kandydata do stypendium imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Specjalista musi być zarejestrowany w bazie Roster, administrowanej przez World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/apply. Imienne wskazanie kandydata we wniosku nie jest konieczne, World Learning może zarekomendować Państwu odpowiedniego specjalistę dostępnego w systemie Roster.

SKŁADANIE WNIOSKU

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go w wersji elektronicznej (w formacie word) na adres koordynatora programu. Papierową wersję formularza, podpisaną przez władze jednostki zapraszającej (dyrektor, kierownik, dziekan, prodziekan, rektor, prorektor lub kanclerz) należy przesłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta. Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

AKCEPTOWANE DYSCYPLINY NAUKOWE

Zgodnie z wytycznymi J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) z siedzibą w Waszyngtonie proponowane projekty powinny dotyczyć następujących dziedzin naukowych: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, nauki inżynieryjne, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie onfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

FAQ

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest od daty wylotu z USA, zaś ostatni dzień do daty przylotu do USA.

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

KOORDYNATOR

Kubylis_Paulina
Paulina Kubylis
Starszy Specjalista ds. Programów

[email protected]
882-013-014

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...