Harriet Mayor Fulbright

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Harriet Mayor Fulbright, wdowy po senatorze J. Williamie Fulbrightcie i pierwszej dyrektor wykonawczej amerykańskiego Stowarzyszenia Fulbrighta (Fulbright Association). Jak podkreśla John Bader, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Fulbrighta, Harriet była liderką społeczności Fulbrighta oraz największą ambasadorką i orędowniczką Programu, ponieważ „mówiła o jego wpływie z siłą, pasją i zaangażowaniem. W jej obecności wiedziałeś, że jesteś częścią wyjątkowości reprezentowanej przez rodzinę Fulbrighta, ponieważ zachowywała się z godnością i charyzmą, ale w bardzo przystępny i przyjazny sposób.”

Harriet Mayor Fulbright odwiedziła Polskę w 1999 roku uczestnicząc w obchodach 40-lecia Programu Fulbrighta w Polsce. To właśnie podczas tej uroczystości na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą senatora J.Williama Fulbrighta. Harriet była również prezeską J. William and Harriet Fulbright Center w Waszyngtonie oraz prezeską zarządu Harriet Fulbright College. Przez lata opowiadała się za znaczeniem edukacji międzynarodowej i w swoich licznych inicjatywach i wystąpieniach realizowała misję Programu Fulbrighta polegającą na budowaniu „wzajemnego zrozumienia” i tworzeniu „trwałych więzi”.

Najszczersze wyrazy współczucia bliskim Harriet Mayor Fulbright.

Więcej informacji o Harriet Mayor Fulbright znajduje się na stronie the Fulbright Association.

Related Posts
Loading...
Skip to content