Eliza Przeździecka i Andrzej Szeptycki nowymi członkami Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek powołał do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dr hab. Elizę Przeździecką, prof. SGH oraz dr. hab. Andrzeja Szeptyckiego, prof. UW. 

Dr hab. Eliza Przeździecka jest profesorką Szkoły Głównej Handlowej gdzie kieruje Instytutem Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Jest również starszą ekonomistką w Zespole Analiz Ekonomicznych Deloitte Advisory. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy analitycznej i badawczej, w sektorze prywatnym, akademickim oraz organizacjach pozarządowych. Jest autorką raportów o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a także opracowań z zakresu makroekonomii, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i handlu międzynarodowego.

Odbyła zagraniczne staże badawcze i dydaktyczne za granicą, m.in. na Uniwersytecie Duke w Stanach Zjednoczonych, uniwersytetach niemieckich w Tybindze i Pforzheim oraz francuskich – w Tuluzie, Nancy oraz Paryżu oraz szwajcarskim ZHAW w Winterthur. W latach 2009-2018 wykładała na Uniwersytecie w Trewirze, a w l. 2019-2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Posiada stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była słuchaczką studiów doktoranckich (IDEA – International Doctorate in Economic Analysis) na Uniwersytecie Autonoma w Barcelonie. Ukończyła również studia podyplomowe w SGH oraz w JFK School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Jest stypendystką programów Komisji Europejskiej, Salzburg Seminar oraz Komisji Fulbrighta.

Była członkinią Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2019-2022.

Dr hab. Andrzej Szeptycki jest Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową, politologiem, profesorem uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem Instytutu Strategie 2050.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim, a także studiach postkolonialnych i polityce pamięci.

Wykładał m.in. we Francji, w Ukrainie i Chinach. Najnowsza publikacja to „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie” (Scholar 2023). Obecnie kierownik projektu badawczego „Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowojennym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Eliza Przeździecka i Andrzej Szeptycki zastąpili w Radzie Arkadiusza Adamczyka oraz Jana Wiśniewskiego, którym pragniemy podziękować za zaangażowanie w działalność naszej organizacji. 

Related Posts
Loading...
Skip to content