Nowi członkowie Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, nowymi członkami Rady Fundacji Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zostali dr hab. Jan Szumski oraz dr Jan Wiśniewski. 

Dr hab. Jan Szumski

Dr hab. Jan Szumski kieruje Pracownią Historii Idei Humanistycznych i Społecznych w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. W roku akademickim 2017-18 był stypendystą Programu Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. w wymiarze politycznym, społecznym, kulturalnym i edukacyjnym, historię ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz historię Związku Sowieckiego i relacji polsko-sowieckich ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów naukowych.

Dr Jan Wiśniewski

Dr Jan Wiśniewski jest kierownikiem Instytutu Politologii w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, a także koordynuje działanie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Dr Wiśniewski jest zatrudniony przy realizacji grantów naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Prešovská univerzita v Prešove). W pracy naukowej koncentruje się na problematyce wojny domowej w Rosji z lat 1917-1922 oraz zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, a szczególnie na konfliktach na obszarze byłego Związku Sowieckiego.

Jednocześnie swą służbę w Radzie Komisji zakończyli prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz prof. Monika Kaczmarek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Dziękujemy za niemal sześć lat wspaniałej współpracy. 

Related Posts
Loading...
Skip to content