Fulbright Specialist Program – podsumowanie edycji 2023

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w ramach programu Fulbright Specialist w 2023 roku. Program ten łączy polskie instytucje z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami, umożliwiając im wspólną realizację projektów.

Od 11 października rozpoczyna się nabór wniosków na projekty realizowane w 2024 roku. Serdecznie zachęcamy polskie instytucje, które są zainteresowane współpracą z amerykańskimi specjalistami, do składania wniosków. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej fulbright.edu.pl/specialist.

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii

 • Specjalistka: Ashley Dumas
 • Dyscyplina naukowa: Archeologia
 • Tytuł projektu: Public Archaeology to Save Polish Heritage (Archeologia publiczna dla ratowania polskiego dziedzictwa)

Prof. Ashley Dumas z University of West Alabama przeprowadziła w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim wykłady gościnne. Wykłady odbyły się w ramach realizacji przedmiotu fakultatywnego interdyscyplinarnego. Poświęcone były promocji i popularyzacji nauki oraz charakterystyce pracy naukowej i dydaktycznej naukowców w uczelniach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Doktoranci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy naukowej w Stanach Zjednoczonych oraz poszerzenia warsztatu pracy jako dydaktyka szkoły wyższej.

Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Specjalista: William E. Hills
 • Dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu
 • Tytuł projektu: Best Practices and Innovations in Gerontology (Najlepsze praktyki i innowacje w gerontologii)

Prof. William Hills odbył wizytę w Instytucie i na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Tematyka prezentowana podczas pobytu skupiała się na niezwykle aktualnej naukowo, politycznie i społecznie interdyscyplinarnej problematyce starzenia się człowieka i starzenia się społeczeństw (gerontologia).

W trakcie dyskusji w prof. Hillsem określono kierunki dalszej współpracy, które obejmują m.in. wymianę kadry i studentów między Coastal Carolina University i Uniwersytetem Opolskim, wspólne autorstwo grantów naukowych, kooperację z redakcją kwartalnika naukowego, organizację konferencji naukowej w 2024 roku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

 • Specjalista: Adam Kochański
 • Dyscyplina naukowa: nauki o ziemi i środowisku
 • Tytuł projektu: Development of fire modeling with the WRF-Sfire (Rozwój modelowania pożaru za pomocą WRF-Sfire)

Prof. Adam Kochański współprowadził warsztaty i prezentował nowoczesne metody modelowania meteorologiczne w służbie leśnej i straży pożarnej. Przedsięwzięcie skierowane było głównie do przedstawicieli szkół pożarniczych, wojewódzkich ośrodków szkolenia PSP, członków Małopolskiego Modułu GFFFV (skrót z języka ang. w rozwinięciu – Ground Forest Fire Fighting using Vehicles, czyli modułu gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Celem warsztatów było zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi podczas lokalizacji miejsc pożarowych, wspomagających dotarcie do miejsca zdarzenia a także wspierających koordynację działań gaśniczych podczas zdarzeń na obszarach leśnych oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami stosowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i ograniczania skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. Podczas warsztatów profesor Adam Kochański wygłosił prezentację „Produkty Numeryczne do Wspierania Decyzji Pożarowych”.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Finansów

 • Specjalista: Paul Wachtel
 • Dyscyplina: Ekonomia i finanse
 • Tytuł projektu: Reforming financial education in a rapidly changing world (Reforma edukacji finansowej w szybko zmieniającym się świecie)

Głównym celem wizyty prof. Paula Wachtela była analiza programu nauczania finansowego i pomoc w jego reformie. Jego wizyta była też głównym powodem zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 27-28 kwietnia 2023 r.: This time is different: Post-pandemic banking and financial markets. Celem konferencji było omówienie aktualnych trendów w bankowości i na rynkach finansowych oraz możliwości zwiększenia rentowności banków i stabilności sektora finansowego. Publikacje pokonferencyjne obejmują wydanie specjalnego numeru czasopisma “Bezpieczny Bank”, wydawanego przez Polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny, oraz wydanie monografii pod redakcją prof. Paula Wachtela i prof. Ewy Miklaszewskiej.

Related Posts
Loading...
Skip to content