Robert Kupiecki nowym członkiem Rady Fulbright Poland

Informujemy, że od 1 maja 2024 r. przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Radzie Fundacji jest podsekretarz stanu dr hab. Robert Kupiecki.

Dr hab. Robert Kupiecki

Zawodowy dyplomata, od 1994 r. w służbie zagranicznej RP. Był stażystą i ekspertem w Departamencie Planowania i Analiz, naczelnikiem wydziału i wicedyrektorem Departamentu Instytucji Europejskich, zastępcą ambasadora przy NATO (1999-2004), dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa (2004-2008), Ambasadorem RP w Waszyngtonie (2008-2012), wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym m.in. za planowanie strategiczne i działalność międzynarodową resortu (2012-2015).

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Autor książek i publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i historii.

Zna język angielski i rosyjski.

Podsekretarz Stanu Robert Kupiecki odpowiada za politykę bezpieczeństwa. Koordynuje problematykę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Pełni obowiązki Dyrektora Politycznego MSZ. Nadzoruje problematykę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, a także wsparcie dla Ukrainy i zagraniczne aspekty przygotowań obronnych państwa. Reprezentuje Ministra Spraw Zagranicznych na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz w pracach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Robert Kupiecki zastąpił w Radzie Komisji Marka Tracz-Trynieckiego, któremu pragniemy podziękować za jego wsparcie w naszych działaniach.

Related Posts
Loading...
Skip to content