Nowe możliwości współpracy naukowców polskich i amerykańskich. Wspólny program NCN i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Stypendystki i stypendyści programu Fulbright Senior Award organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta po powrocie do Polski będą mogli kontynuować współpracę z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, dzięki finansowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Nauki. To efekt porozumienia między obiema instytucjami.

– Stworzyliśmy wspólny program, dzięki któremu współpraca pomiędzy naukowcami pracującymi w Polsce a  ich koleżankami i kolegami pracującymi w Stanach Zjednoczonych będzie dużo łatwiejsza – mówi dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Ogólne porozumienie o współpracy zostało podpisane w grudniu ubiegłego roku. Zakłada ono, że NCN i Komisja Fulbrighta będą tworzyły wspólne inicjatywy ułatwiające prowadzenie badań naukowych i współpracę międzynarodową oraz będą działały na rzecz umiędzynarodowienia i promocji polskiej nauki. Pierwszym konkretnym efektem programu będzie współpraca przy programie Fulbright Senior Award, do którego nabór wniosków rozpocznie się 8 lutego 2024.

Program Fulbright Senior Award umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. Otwarty jest dla naukowców z doktoratem, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i na każdym etapie kariery. Laureaci mogą spędzić w instytucji goszczącej w USA od trzech do dziesięciu miesięcy.

W komisji selekcyjnej kandydatów do programu w edycji na rok akademicki 2025/2026 będą pracować eksperci wskazani przez NCN, a stypendyści programu dodatkowo będą mogli uzyskać finansowanie z Centrum na kontynuację współpracy z naukowcami amerykańskimi już po powrocie do Polski.

Środki na badania będzie mogło otrzymać dziesięcioro stypendystek i stypendystów, których projekty dotyczą badań podstawowych. Finansowanie można przeznaczyć na badania bezpośrednio związane z realizowanym projektem. Z grantu będzie można pokryć m.in. zakup materiałów i drobnego sprzętu, udział w seminariach oraz koszt wyjazdów i przyjazdów badaczy związanych z komponentem badawczym.

Propozycja współpracy wyszła z Komisji Fulbrighta. – Podtrzymanie i rozwój współpracy transatlantyckiej bywają sporym wyzwaniem. Dzięki wspólnemu programowi z NCN znaczna część naszych stypendystów otrzyma narzędzia do realnej kontynuacji pracy ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami – podkreśla Justyna Janiszewska, dyrektorka wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Na realizację programu NCN przeznaczy maksymalnie dwa miliony złotych. Badania objęte programem mogą trwać do półtora roku od podpisania umowy między NCN a instytucją zatrudniającą stypendystkę lub stypendystę. Maksymalna kwota dofinansowania z NCN o jaką będą mogli ubiegać się badacze i badaczki wynosi 200 tys. złotych.

– Dla NCN ten program jest ważny, gdyż wspiera międzynarodową działalność naukowców pracujących w Polsce. Mamy już projekty z naszym amerykańskim odpowiednikiem, czyli agencją National Science Foundation, wspólny program z Komisją Fulbrighta tę współpracę ze Stanami Zjednoczonymi dodatkowo wzmacnia – dodaje dr Marcin Liana.

Logo Fulbright Poland

Nabór wniosków do Programu Senior Award rozpocznie się 8 lutego 2024 i będzie trwał do 5 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025.

Szczegółowe warunki udziału w programie zostaną opublikowane na stronie konkursu Fulbright Senior Award.

Related Posts
Loading...
Skip to content