Edukacyjny Pentagon

W szkolnych podręcznikach temat edukacji obywatelskiej, klimatycznej, psychologicznej, medialnej i technologicznej nie został wyczerpany. A właśnie w tych obszarach młodzi sygnalizują największą potrzebę nabywania wiedzy. Odpowiedzią na nią jest “Edukacyjny Pentagon”, czyli konferencja organizowana przez Fundację #niezamłodzi w dniach 23-24 września.

Połowa światowej populacji jest poniżej 30 roku życia. Mimo to wiele osób wciąż boryka się z adultyzmem, czyli dyskryminacją ze względu na swój młody wiek. Przykład? W polskim Sejmie zaledwie 3% parlamentarzystów ma mniej niż 30 lat. Przeciwdziałanie temu zjawisku to jeden z celów Fundacji #niezamłodzi, założonej przez 22-letnią aktywistkę i polityczkę Oliwię Aziz. Organizacja wspierająca młodych bierze na tapetę temat edukacji obywatelskiej, klimatycznej, psychologicznej, medialnej i technologicznej.

Świadomość społeczeństwa o potencjale młodych ludzi i negatywnym wpływie różnych form ich dyskryminowania ze względu na wiek pozostaje wciąż na niskim poziomie. W celu jej zwiększenia powstają projekty i organizacje, które promują młodych, a także przedstawiają
opinii publicznej wyzwania i problemy, z jakimi mierzą się na co dzień przedstawiciele pokolenia Z. Możemy wśród nich wyróżnić chociażby bezpłatne praktyki lub kryzys na rynku mieszkaniowym, a także wykorzystanie mediów w sposób pozwalający na pozyskanie
rzetelnych informacji, niezbędnych w obliczu pojawiających się fake newsów. A to dopiero wierzchołek tej góry lodowej.

High five!

Edukacyjny Pentagon to projekt skierowany do młodych osób od 15 do 26 roku życia, którzy pragną poszerzyć wiedzę z zakresu cyfryzacji, zwiększającego się wpływu mediów i social mediów, wychowania obywatelskiego, dbania o zdrowie psychiczne i środowisko naturalne oraz niezbędnych do rozwoju kompetencji przyszłości.

Wydarzenie realizowane jest w formie dwudniowej konferencji, w ramach której każdy temat zostanie omówiony z ekspertami w czasie panelu oraz pogłębiony w formie warsztatu. Dzięki takiej formie młodzi będą mieli szansę zdobyć wiedzę zarówno merytoryczną, jak i praktyczną. Wydarzenie ma na celu uzupełnienie podstawy programowej realizowanej w szkołach, dlatego wezmą w nim udział eksperci i doświadczeni praktycy. Podzielą się oni swoją wiedzą, doświadczeniem i wskażą narzędzia, rozwijające umiejętność krytycznego
myślenia i podejmowania świadomych wyborów.

Edukacyjny pentagon odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 września w Varso Tower. Projekt finansowany z grantu Our Future Foundation.

Related Posts
Loading...
Skip to content