“To Poland For Science” – wydarzenie networkingowe w Warszawie

Z dziesięcioletnim dorobkiem organizowania wyjątkowych wydarzeń i promowania międzynarodowej współpracy w społeczności naukowej za granicą, Fundacja Polonium z dumą przybywa do Polski, by zaprezentować “Do Polski dla Nauki”, niezwykłe spotkanie networkingowe dla badaczy i badaczek spoza Polski, którzy właśnie w naszym kraju realizują się naukowo.

Wydarzenie odbędzie się 4 listopada. Do udziału zapraszani są badacze i badaczki reprezentujący różnorodne dyscypliny, afiliacje i narodowości, na różnych etapach kariery naukowej. W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia ekspertów, prezentacje, warsztaty oraz mnóstwo okazji do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Rejestracja: https://poloniumfoundation.typeform.com/SPPWarsaw23

Related Posts
Loading...
Skip to content