Dr hab. Marek Tracz-Tryniecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 2008 r. pod kierunkiem prof. Lecha Dubela obronił rozprawę doktorską o myśli politycznej i prawnej Alexisa de Tocqueville’a. Zainteresowania Tocquevillem zaowocowały cyklem opublikowanych w polskich i amerykańskich periodykach artykułów poświęconych m.in. koncepcji prawa naturalnego, zjawiska kryzysu ekonomicznego, stosunku do kolonializmu, a także pierwszą polską monografią jego myśli (Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2009) oraz współredakcją pracy zbiorowej Tocquevillian Ideas: Contemporary European Perspectives (University Press of America, Lanham 2012). Koordynuje serię Biblioteki Staropolskiej Myśli Politycznej, w ramach której przygotował edycje naukowe traktatów Andrzeja Maksymiliana Fredry: Scriptorum (Warszawa 2014), Militarium I (Warszawa 2015), Gestorum (Warszawa 2018/2019), Vir Consilii (Warszawa 2022). Autor pierwszej całościowej monografii myśli politycznej i prawnej Andrzeja Maksymiliana Fredry Republika versus monarchia (Łódź 2019). Kilkukrotny stypendysta Acton Institute.

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Loading...
Skip to content