Dr hab. Jan Szumski

Kierownik Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Jan Szumski kieruje Pracownią Historii Idei Humanistycznych i Społecznych w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. W roku akademickim 2017-18 był stypendystą Programu Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. w wymiarze politycznym, społecznym, kulturalnym i edukacyjnym, historię ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz historię Związku Sowieckiego i relacji polsko-sowieckich ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów naukowych.

  • Instyt Historii Nauki PAN
Loading...
Skip to content