Dr hab. Andrzej Szeptycki

Przewodniczący Rady

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politolog, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Strategie 2050.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim, a także studiach postkolonialnych i polityce pamięci.

Wykładał m.in. we Francji, w Ukrainie i Chinach. Najnowsza publikacja to „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie” (Scholar 2023). Obecnie kierownik projektu badawczego „Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowojennym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW odpowiada w Ministerstwie Edukacji i Nauki za współpracę międzynarodową.

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Loading...
Skip to content