Polish Science Perspectives. Meetup Berkeley

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu “Science: Polish Perspectives Meetup Berkeley”, organizowanego przez Fundację Polonium i Polish Club of Berkeley.

Głównym celem wydarzenia, które odbędzie się 28 października, jest promowanie dorobku naukowego polskich naukowców i naukowczyń w regionie Północnej Kalifornii oraz stworzenie sprzyjających warunków do nawiązywania nowych i głębszych relacji między polskimi i amerykańskimi badaczami i badaczkami. Program przewiduje część konferencyjną oraz sesje networkingowe.

Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie wywoła znaczne zainteresowanie i przyczyni się do integracji lokalnej polskiej społeczności naukowej w regionie, a także wzmocnienie więzi z Polską.

Rejestracja:

https://poloniumfoundation.org/meetup-berkeley-2023

Related Posts
Loading...
Skip to content