Absolwenci i Absolwentki Programu Fulbrighta

Od inauguracji Programu Fulbrighta w 1946 roku ponad 400 tysięcy osób z ponad 160 krajów skorzystało z jego oferty stypendialnej. Społeczność Fulbrighterów i Fulbrighterek rośnie z każdym rokiem, a do jej szeregów dołączają kolejni naukowcy, wykładowcy, przedstawiciele świata kultury i sztuki. Grono absolwentów i absolwentek Fulbright Poland liczy już ponad 5 tysięcy osób (ponad 3 tysiące Polaków i ponad 2 tysiące Amerykanów) i co roku zwiększa się o około 100 osób.

Jesteś naszym absolwentem lub absolwentką?

  • Dołącz do grupy na Facebooku (fb.com/groups/fulbrightPL) i/lub do Fulbrightera (fulbrighternetwork.org) aby być w kontakcie z innymi absolwentami i absolwentkami.
  • Pomóż w promocji naszej oferty stypendialnej poprzez przekazanie informacji zainteresowanym osobom.
  • Wesprzyj Komisję w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium poprzez ekspercką recenzję wniosków oraz udział w pracach Komisji Selekcyjnej.
  • Zostań Ambasadorem lub Ambasadorką Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
  • Wesprzyj Komisję podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
  • Zaangażuj się w program mentoringowy w charakterze mentora/mentorki czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
  • Weź udział w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych (zaproszenia wysyłamy emailowo – daj nam znać, jeśli nie ma cię na naszej liście kontaktowej!).
  • Zrealizuj projekt promujący polską i/lub amerykańską kulturę i otrzymaj dofinansowanie z Funduszu Pam Howland.

Relacje z pobytu na stypendium

Marta Jarczewska

As a Fulbrighter, I also met other Fulbright students and scholars in San Diego and in Los…

Mateusz Świetlicki

Fulbright Slavic Award gave me an extraordinary opportunity to expand my knowledge of the…

Beata Bochorodycz

Pobyt na stypendium Fulbrighta w Waszyngtonie to jeden z najciekawszych okresów w moim życiu…

Szukam absolwenta lub absolwentki

Jeśli szukasz absolwenta lub absolwentki Programu Fulbrighta z ostatnich lat – skorzystaj z wyszukiwarek dostępnych poniżej. Umożliwiają wyszukiwanie po takich kryteriach jak imię i nazwisko, dyscyplina naukowa, rok oraz instytucja goszcząca.

Programy po doktoracie – Polska i USA
Infografika z napisem: Czy wiesz, że do grona Fulbrighterów i Fulbrightrek należy 60 noblistów i 90 laureatów nagrody Pulitzera?

W tej wyszukiwarce znajdziesz absolwentów i absolwentki programów Fulbrighta z kategorii Scholar i Visiting Scholar, czyli takich programów jak Senior Award, Slavic Award czy US Scholar.

Programy przed doktoratem – Polska
Infografika z napisem: Czy wiesz, że Polska jest 1 krajm w Europie Środkowo-Wschodniej który dołączył do Programu Fulbrighta?

W tej wyszukiwarce znajdziesz absolwentów i absolwentki programów Fulbrighta z kategorii Visiting Student, czyli takich programów jak Graduate Student Award oraz Junior Research Award.

Programy przed doktoratem – USA
Infografika z napisem: Czy wiesz, że w swoich działaniach Program Fulbrighta wspiera różnorodność i równoważność osób należących do naszej społeczności?

W tej wyszukiwarce znajdziesz absolwentów i absolwentki programów Fulbrighta z kategorii Student, czyli takich programów jak US Student oraz English Teaching Assistant.

Stowarzyszenia Absolwenckie

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (PSSF) powstało w 1993 roku. Stowarzyszenie skupia polskich naukowców oraz przedstawicieli kultury i sztuki, którzy przebywali w amerykańskich ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach Programu Fulbrighta. PSSF pragnie czynnie uczestniczyć w upowszechnianiu i organizowaniu współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej między instytucjami polskimi i amerykańskimi oraz członkami i członkiniami społeczności akademickich i środowisk twórczych Polski i USA.

Stowarzyszenie Alumni powstało w 2006 roku z inicjatywy Ambasady USA w Warszawie. Zrzesza absolwentów i absolwentki wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stowarzyszenie Alumni stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, propagowanie wiedzy o USA, nawiązywanie kontaktów z absolwentami i absolwentkami programów wymiany rządu USA w Polsce i na całym świecie oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków i członkiń.

Fulbright Diversity Collective to zrzeszenie organizacji założonych przez absolwentów i absolwentki Programu Fulbrighta na świecie, które w swoich działaniach wspierają i promują równo-ważność. Podstawowym założeniem tych organizacji jest traktowanie wszystkich Fulbrighterów i Fulbrighterek na równi tak aby każda absolwentka i absolwent programu czuli się częścią globalnej społeczności. Do zrzeszenia należą m.in.: Fulbright Prism, Fulbright Noir, Fulbright Access, Fulbright Families, Fulbright HBCU, Fulbright Latinx, Fulbright Lotus i Fulbright Salam.

Fulbright Association to amerykańska organizacja zrzeszająca absolwentów i absolwentki Programu Fulbrighta. Organizacja działa od 1977 r. i liczy 140.000 członków i członkiń. Każdego roku, poprzez działania 54 lokalnych oddziałów, Fulbright Association łączy absolwentów, absolwentki i przyjaciół programu Fulbrighta organizując ponad 230 regionalnych i ogólnokrajowych programów dla Fulbrighterów i Fulbrighterek w USA i za granicą. Wśród programów znajdują się wydarzenia edukacyjne, seminaria wspomagające rozwój profesjonalny, wydarzenia artystyczne, networkingowe i inne.

Fulbright Chronicles

Fulbright Chronicles to ukazujące się co kwartał recenzowane czasopismo open access tworzone i redagowane przez międzynarodową społeczność absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Zapewnia przyjazną przestrzeń, w której Fulbrighterzy i Fulbrighterki mogą dzielić się swoim doświadczeniem pobytu na stypendium z szeroką publicznością. Co istotne, periodyk nie jest blogiem podróżniczym, dziennikiem czy newsletterem. Celem publikacji jest ukazanie wpływu stypendium Fulbrighta na rozwój naukowy i osobisty autorek i autorów tekstów – a więc pokazanie w jaki sposób stypendium zmieniło ich podejście do świata (np. w wymiarze międzykulturowym), pomogło rozwinąć projekt z fazy pilotażowej na szerszą skalę czy pozwoliło uzyskać nowe spojrzenie na przedmiot badań.

Fulbright Split Screen

Fulbright Split Screen to blog absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta który stanowi platformę do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wyzwaniami jakie stawia epidemia Covid-19, odzwierciedlając trudne relacje między technologią, nauką i społeczeństwem. Jednocześnie Fulbright Split Screen pokazuje połączenie naukowej doskonałości i zaangażowania społecznego, które programy Fulbrighta kultywują na całym świecie od 75 lat. Autorzy i autorki pokazują, jak bardzo międzynarodowe dzielenie się wiedzą, danymi i oryginalnymi pomysłami jest niezbędne do przezwyciężenia globalnych problemów i jak ważne jest inwestowanie w programy wymiany. Artykuły odzwierciedlają prywatne opinie absolwentów:ek Fulbrighta – reprezentujących różne punkty widzenia, dyscypliny naukowe oraz różnorodność kulturową.

Loading...
Skip to content