Prof. Arkadiusz Adamczyk nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Informujemy, że z dniem 17 marca 2021 r. prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk dołączył do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jako przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prof. Adamczyk jest Kierownikiem Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się dawne i współczesne polskie elity i formacje polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska piłsudczykowskiego) oraz europejska myśl polityczna i geopolityczna XX w.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik i uczestnik kilkunastu projektów międzynarodowych realizowanych wspólnie z Węgierską Akademią Nauk, Morawskim Uniwersytetem Masaryka w Brnie, Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem w Tarragonie, Universidad Nova de Lisboa, Uniwersytetem w Iwanofrankiwsku, Uniwersytetem Karola Esterházyego w Egerze, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Węgier, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jak również z naukowcami z polskich instytucji badawczych. W latach 2012-2014 kierownik projektu The historial politics of V4 countries: The life and political role of János Esterházy in archival and press sources realizowanego przez Węgierską i Słowacką Akademią Nauk, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w ramach programu Standard Grants Funduszu Wyszehradzkiego. Od 2014 członek międzynarodowej sieci badawczej NETCOR i uczestnik projektu Rethinking European Corporativism, realizowanego pod kierownictwem prof. Pauli Borges Santos (Universidad Nova de Lisboa). Od 2018 zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. 10 stycznia 2019 r. powołany przez Arcybiskupa Krakowskiego, ks. prof. Marka Jędraszewskiego na przewodniczącego Komisji Ekspertów powołanych w procesie beatyfikacyjnym SB. Jánosa Esterházy. W 2018 dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi, zaś od 2019 roku dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi (obecnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz). Od 2001 do 2017 r. członek władz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2010-2017 Prezes Instytutu); w latach 2002-2017 członek redakcji czasopisma „Niepodległość” (2010-2017 redaktor naczelny). 2010-2018 redaktor naczelny rocznika „Polityka i Bezpieczeństwo”. Od 2015 roku redaktor tematyczny periodyku „Przegląd Sejmowy”. W latach 2018-2019 Przewodniczący Rady Naukowej think tanku Law4Growth. Autor, współautor i redaktor 20 pozycji książkowych, oraz ponad 200 artykułów naukowych.

Prof. Adamczyk zastąpił dr Annę Budzanowską, która wraz z odejściem z funkcji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki zakończyła swą misję w Radzie Fundacji Komisji Fulbrighta.

Serdecznie dziękujemy dr Budzanowskiej za ponad rok owocnej współpracy i ogromną życzliwość wobec Komisji i stypendystów Programu Fulbrighta w tym jakże trudnym czasie epidemii. Życzymy pomyślności w realizacji nowych wyzwań.

Related Posts
Loading...
Skip to content