Laureaci i laureatki stypendiów Fulbrighta 2022-23

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które otrzymały nominację do stypendium Fulbrighta na rok akademicki 2022-23. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate, z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

 1. Iwo Jedynecki, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 2. Elżbieta Jodłowska-Siewert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 3. Dominik Kufel, University College London, Londyn
 4. Michał Laskowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 5. Emilia Miękisz, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Warszawa
 6. Aleksandra Wałaszek, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław

Na liście rezerwowej znaleźli się: 

 1. Krzysztof Przybyło, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice
 2. Szymon Hawryszko, University College London, Londyn

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

 1. Aleksandra Brylska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 2. Lena Caban, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 3. Dorota Choińska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 4. Łukasz Chyla, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 5. Paweł Czarakcziew, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków
 6. Emilia Górzyńska, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 7. Jakub Greń, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 8. Jan Gromadzki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 9. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 10. Kinga Langowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 11. Sandra Przepiórkowska, Politechnika Śląska, Gliwice
 12. Magdalena Rybicka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 13. Gabriela Wójtowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 14. Zofia Załęska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Na liście rezerwowej znaleźli się:

 1. Katarzyna Lipke, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław
 2. Zofia Rohozińska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 3. Feliks Tuszko, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Fulbright Senior Award 2022-23

Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA.

 1. Dr hab. Paweł Błasiak, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Zakład Teorii Systemów Złożonych
 2. Dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej
 3. Prof. dr hab. Jakub Fichna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biochemii
 4. Dr Anna Fiń, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii
 5. Dr Jacek Gruca, Uniwersytet Gdański, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
 6. Dr Tomasz Hen-Konarski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku
 7. Dr hab. Karol Horodecki, Uniwersytet Gdański, Instytut Informatyki
 8. Dr Lech Karpiński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Pracownia Systematyki i Zoogeografii
 9. Dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 10. Dr Anna Łosiak, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 11. Dr Antonina Łuszczykiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 12. Dr Sylwia Michorowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków
 13. Dr hab. Agnieszka Naumiuk, Uniwersytet Warszawski, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej
 14. Dr Agnieszka Pluta, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 15. Dr Paulina Podszywałow-Bartnicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Cytometrii
 16. Dr hab. Andrzej Ślązak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Katedra Muzyki
 17. Dr hab. Marcin Słowik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 18. Dr hab. Wojciech Stępień, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Fulbright Slavic Award 2022-23

Fulbright Slavic Award to trwające jeden trymestr stypendium dydaktyczne dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, które specjalizują się w historii, polityce, kulturze i ekonomii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

 1. Dr Agata Anna Stronciwilk, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Sztuce. Instytucja goszcząca: University of Washington, Seattle
 2. Dr hab. Wojciech Janusz Lewandowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytucja goszcząca: Ohio State University, Columbus
 3. Dr hab. Wojciech Jerzy Hamerski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej. Instytucja goszcząca: University of Illinois, Chicago
Related Posts
Loading...
Skip to content