Wyniki naboru Fulbright STEM Impact Award 2020-21

Znamy już nazwiska 3 laureatów programu Fulbright STEM Impact Award 2020-21!

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, laureaci konkursu mają okazję zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Nabór wniosków do drugiej edycji programu trwał do 1 czerwca 2020 r. W konkursie wzięło udział 15 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 3 nagrody stypendialne. Stypendia otrzymali:

1. Dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
2. Dr hab. n. med. Monika Ołdak, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
3. Dr hab. Michał Tomza, Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy!

O Programie Fulbrighta

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. Dzięki przyznanym stypendiom już ponad 3000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

Related Posts
Loading...
Skip to content