Adrianna Zabrzewska

Pobyt w Stanach dodał mi zarówno pewności siebie, jak i energii do prowadzenia dalszej działalności akademickiej. Nie mam wątpliwości, że stypendium Fulbrighta zmieniło mnie na lepsze – i jako naukowczynię, i jako człowieka.

Dzięki Fulbright Junior Research Award mogłam w pełni poświęcić się pisaniu pracy doktorskiej, artykułów i prezentacji konferencyjnych pod okiem inspirującej mentorki łączącej teorię feministyczną z badaniami nad literaturą dziecięcą i młodzieżową. Co więcej, życie codzienne w Stanach Zjednoczonych okazało się wspaniałą przygodą. Dzięki społeczności studentów i studentek międzynarodowych w skądinąd niepozornym Normal w stanie Illinois mogłam podróżować po całym kraju w towarzystwie ludzi ze wszystkich zakątków świata, zwiedzając miejsca, które do tej pory znałam jedynie z filmów i książek.

Jestem pewna, że umiejętności, które nabyłam podczas pobytu na Illinois State University – w tym umiejętność zarządzania własnymi projektami badawczymi i budowania konkurencyjnego CV, a także zdolność do akademickiej współpracy w warunkach wspierających wartości, jakimi są równość, różnorodność i tolerancja – zaprocentują w przyszłości. Pobyt w Stanach dodał mi zarówno pewności siebie, jak i energii do prowadzenia dalszej działalności akademickiej. Nie mam wątpliwości, że stypendium Fulbrighta zmieniło mnie na lepsze – i jako naukowczynię, i jako człowieka. Dzięki temu doświadczeniu wiem już, że życie w obcym kraju jest niezawodnym sposobem na to, by się rozwijać, zdobywać wiedzę i w pełni cieszyć się fascynującym splotem niezależności i współzależności, jaki towarzyszyć nam może jedynie wtedy, kiedy przeprowadzamy się na zupełnie inny kontynent i zawieramy zupełnie nowe więzi. Jest to doświadczenie, które mogę polecić każdemu.

Adrianna Zabrzewska była stypendystką Fulbright Junior Research Award w roku akademickim 2019-20.

*****

Fulbright Junior Research Award was one of the best things that have ever happened to me. I got a chance to focus on my Ph.D. dissertation, to work on articles and conference presentations, to get professional advice from an inspiring feminist mentor (shout-out to Roberta Trites!), but also to experience everyday life in America and to have an amazing overall adventure. The international student community in Normal, Illinois, gave me the privilege of meeting people from all over the world. I was fortunate enough to join them on several occasions for road trips during which we explored some of the most iconic places in the US.

The skills that I acquired during my time at Illinois State University – such as planning and prioritizing research tasks, administering my own academic work, building a strong CV, communicating with other scholars, and working in environments that are both diverse and inclusive – will prove essential in the future. The confidence boost that I got from the whole Fulbright experience will fuel my academic endeavors for years to come. There is no doubt that I have grown immensely during my program, both as a person and as a scholar. I am now certain that living abroad is a way to grow, learn, and embrace the thrilling entanglement of independence and interconnectedness that accompanies us when we move to an entirely different continent and make entirely new bonds. It is an experience I genuinely recommend.

Related Posts
Loading...
Skip to content