75 lat Programu Fulbrighta: Kerry Rice

Wyjazd na stypendium nauczył mnie, że dogłębne poznanie kultury innej niż nasza własna nie jest prostym zadaniem.

W 2021 r. Program Fulbrighta świętuje 75-lecie istnienia (w Polsce Program jest obecny od 62 lat). Jednym ze sposobów, w jaki dołączamy do świętowania jest zaprezentowanie 12 historii naszych Fulbrighterów i Fulbrighterek, które pokazują pozytywny wpływ Programu na lokalną i globalną społeczność. Co miesiąc przedstawiamy jedną historię, wpisującą się w temat przewodni tego miesiąca. Tematem przewodnim marca jest „Edukacja,” a bohaterką naszego cyklu jest Kerry Rice – dwukrotna stypendystka Programu Fulbrighta w latach 2012-13 i 2015 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej informacji o obchodach 75-lecia Programu Fulbrighta można znaleźć na stronie fulbright75.org.

Kerry Rice, Ed. D., jest profesorką w Departamencie Technologii Edukacyjnych na uniwersytecie Boise State University. Przedmiotem jej badań są dobre praktyki w zakresie edukacji online i edukacji w formie hybrydowej (blended education) na I-III etapie edukacyjnym (w USA – system K-12). W jej obszarze badawczym znajdują się: analiza polityk, badania nad metodami mieszanymi i metodą delficką; oraz ewaluacja programów systemowych przy użyciu tradycyjnych i nowatorskich metod eksploracji danych oraz analizy uczenia głębokiego. Jest autorką licznych publikacji, m.in. Making the Move to K-12 Online Teaching: Research-Based Strategies and PracticesSecond Edition (2020). Kerry była prekursorką stworzenia standardów nauczania K-12 w Idaho, jest także koordynatorką programu rekomendacji nauczania online K-12 w Idaho na uniwersytecie stanowym.

Dwukrotna stypendystka programu Fulbrighta – dzięki grantowi Fulbright Scholar Award w latach 2012-13 oraz Fulbright Specialist Award w 2015 r. miała możliwość pobytu w Polsce i nauczania na lokalnych uniwersytetach. W latach 2012-2013 jako Fulbright Scholar zrealizowała projekt badawczo-dydaktyczny pt. “Exploring New Pedagogies With Technology in Education” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z kolei w 2015 r., w trakcie grantu Fulbright Specialist, pełniła funkcję kierowniczki Szkoły Letniej poświęconej nowym technologiom nauczania i uczenia (organizowanej przy UMK). Szkoła była wspólnym polsko-amerykańskim przedsięwzięciem podejmującym tematy edukacji i nowych technologii.

Kerry w następujący sposób podsumowuje wpływ obu grantów z programu Fulbrighta na jej rozwój zawodowy i osobisty:

“Głównym celem moich wyjazdów na stypendium Fulbrighta było poznanie programów online/hybrydowych oraz opracowywanych programów nauczania, wymiana doświadczeń w zakresie technologii edukacyjnych i programów uniwersyteckich między Polską a Stanami Zjednoczonymi a także rozpoznanie możliwości realizacji wspólnych grantów lub projektów badawczych.

Jednym z moich głównych celów zawodowych było lepsze zrozumienie systemów edukacyjnych – nie ograniczające się tylko do przykładów ze Stanów Zjednoczonych. Byłam niezmiernie ciekawa podejścia innych krajów do edukacji, szczególnie regulacji mających wpływ na zdalne nauczanie w edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Poza zaspokojeniem własnej dociekliwości, miałam poczucie że ten proces ma ogromne znaczenie dla rozwoju długofalowej współpracy i określenia celów dla współpracy partnerskiej. Rezultatem tych dociekań stała się publikacja współautorska “Crossing borders: An exploration of educational technology in the U.S. and Poland”*, która oferuje przegląd polityk i praktyk w zakresie technologii edukacyjnych w obu krajach.

Prowadziłam warsztaty i wygłaszałam wykłady gościnne dla studentów i kadry uniwersyteckiej, z tak różnorodnych tematów jak: trendy w amerykańskiej edukacji, status nauczania online, pisanie CV w języku angielskim, użycie nowatorskich systemów nauczania online (“quest-based learning management system”) oraz przegląd przykładowych programów edukacji online w USA.

Miałam możliwość pracy nad dodatkowymi projektami pogłębiającymi naszą długoterminową współpracę z UMK, takimi jak tworzenie bibliografii z adnotacjami na temat ważnych dziedzinowych artykułów naukowych, opracowanie zasobu online stanowiącego zbiór przełomowych amerykańskich badań i raportów w dziedzinie technologii edukacyjnych, stworzenie listy najważniejszych czasopism międzynarodowych w mojej dziedzinie oraz listy organizacji przyznających granty na współpracę we wspomnianym zakresie. Rezultatem tych wysiłków było uzyskanie grantu z programu Erasmus+ co było istotnym osiągnięciem, gdyż był to zaledwie drugi grant z Erasmusa na tej uczelni.

Wyjazd na stypendium nauczył mnie, że dogłębne poznanie kultury innej niż nasza własna nie jest prostym zadaniem. Istotą owego doświadczenia jest według mnie poznanie i poszanowanie wzajemnych różnic oraz docenienie procesu budowania relacji. To proces wymagający cierpliwości, zwolnienia tempa, zrozumienia oraz gotowości do bycia elastycznym w swoich oczekiwaniach. W Katedrze Dydaktyki i Mediów oraz w Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK udało mi się znaleźć pokrewne dusze. Doświadczenie wyjazdu dało mi bazę dla dalszego rozwoju osobistego i perspektywę trwałych relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych. W tym sensie wyjazd zmienił mnie na zawsze. 

Ciągle często podróżuję do Polski, zarówno sama jak i ze współpracownikami, moje koleżanki i koledzy z Polski przyjeżdżają też do Stanów. Razem opublikowaliśmy książkę, prezentowaną na konferencjach w Polsce i Stanach, która powstała dzięki programowi Erasmus+ .”

Strona Kerry Rice: https://kerryrice.com/
Kerry o stypendium na swoim blogu: https://kerryrice.com/2012/12/25/kindred-spirits/

*Autorzy: Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki, Kerry Rice, Phil Kelly. Publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK w 2016 r.

Related Posts
Loading...
Skip to content