75 lat Programu Fulbrighta: Margaret Amaka Ohia-Nowak

W latach 2012-2013 byłam stypendystką programu Fulbright Junior na Wydziale Studiów Afroamerykańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

W 2021 r. Program Fulbrighta świętuje 75-lecie istnienia (w Polsce Program jest obecny od 62 lat). Jednym ze sposobów, w jaki dołączamy do świętowania jest zaprezentowanie comiesięcznych sylwetek naszych Fulbrighterów i Fulbrighterek, które pokazują pozytywny wpływ Programu na lokalną i globalną społeczność. W maju pod hasłem “Advancements and Awards” nasza absolwentka Margaret Amaka Ohia-Nowak opowiada o swojej działalności na rzecz działań międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Więcej informacji o obchodach 75-lecia Programu Fulbrighta można znaleźć na stronie fulbright75.org.

Jestem językoznawczynią i kulturoznawczynią, a także trenerką i facylitatorką międzykulturową i antydyskryminacyjną. Prowadzę firmę szkoleniową kształcącą w tym zakresie. Moje główne zainteresowania naukowe to analiza dyskursu, pragmalingwistyka oraz studia nad rasizmem i dyskryminacją w języku. Jestem członkinią zarządu Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego (SPPA), a także członkinią Stowarzyszenia PADlink, Stowarzyszenia Alumni i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. W latach 2012-2013 byłam stypendystką programu Fulbright Junior na Wydziale Studiów Afroamerykańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 

Tematem diversity zajmuję się w moim życiu zawodowym na co dzień, prowadząc warsztaty i consulting diversity, equity and inclusion oraz szkolenia z języka inkluzywnego i przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom w instytucjach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych i firmach. Głównym tematem moich badań są przejawy rasizmu w języku i dyskursie. Współpracuję w New Visions, Cosmodernity Consultants i Polską Akcją Humanitarną. Jestem wykładowczynią w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Jako czarna Polka angażuję się w wiele inicjatyw aktywistycznych wspierających zarówno społeczność afropolską, jak i walkę o równość dla innych społeczności doświadczających dyskryminacji w Polsce.

Zwiększanie różnorodności i empatii oraz włączająca edukacja międzykulturowa to jedne z podstawowych wartości Programu Fulbrighta. Wśród osób otrzymujących stypendia i granty Fulbrighta są osoby o różnym pochodzeniu, kulturze, wyznaniu, kolorze skóry, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Szczególną uwagę przykłada się do włączania kobiet oraz innych grup marginalizowanych, a tematy wspierane przez program są zaangażowane społecznie i przeciwdziałają nierówności i wykluczeniu.

Related Posts
Loading...
Skip to content